I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
XXXIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich ZAKOPANE 2002


Przeżyjmy to jeszcze raz! W serwisie 165 fotek z festiwalu. Przede wszystkim z imprezy zamkniętej dla publiczności, którą była zabawa zespołów po koncercie finałowym.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY XXXIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM, ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 8 - 15 SIERPNIA 2002 ROKU

W XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich udział wzięło 13 zespołów, w tym 9 zagranicznych i 4 zespoły polskie.

Jury oceniło zespoły uczestniczące w Festiwalu w następujących kategoriach:

I kategoria - zespoły tradycyjne
II kategoria - zespoły prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej
III kategoria - zespoły stylizowane

Wymieniając zespoły według kolejności występowania jury zaliczyło:

Do kategorii I:
Zespół "Skalnik" ze wsi Kamionka k/Nowego Sącza,
Zespół Regionalny "Istebna" z Istebnej - Polska,
Zespół Regionalny "Śwarni" z Nowego Targu,
Zespół Pieśni i Tańca "Koronka" z Bobowej w powiecie gorlickim,
Zespół Folkloru Autentycznego "Staro Seło" ze wsi Staro Seło - Bułgaria,

Do kategorii II :
Zespół Folklorystyczny "Vidroczki" z Gyongyos - Węgry,
Zespół Folklorystyczny "Pupov" z Terchovej - Słowacja,
Zespół "Górole" z Mostów k/Jablunkowa - Czechy,
Zespół Folklorystyczny "I Saraceni" z Sycylii.

Do kategorii III:
Zespół "Zagreb Folk Dance Ensemble" - Chorwacja,
Zespół "Turk Folklor Kurumu" z Istambułu - Turcja
"Dancing Group of Thessaloniki" - Grecja,

Program każdego zespołu uczestniczącego w konkursie był przedmiotem bardzo wnikliwej analizy Jury.

Doceniając wartości etnograficzne i wysoki, wyrównany poziom artystyczny Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

ZŁOTE CIUPAGI
oraz nagrody pieniężne równowartości po 1000 $ USD

W kategorii zespołów tradycyjnych:

Zespół Regionalny "Śwarni" z Nowego Targu - Polska

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

Zespół Folklorystyczny "Vidróczki Neptánc Egyűttes" z Gyongyo - Węgry,

W kategorii zespołów rekonstruowanych:

"Türk Folklor Kurumu" z Istambułu - Turcja

SREBRNE CIUPAGI

W kategorii zespołów tradycyjnych:

Zespół Folkloru Autentycznego "Staro Selo" ze wsi Staro Selo - Bułgaria

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

Zespół "Górole" z Mostów k/Jablunkowa - Czechy,

W kategorii zespołów rekonstruowanych:

"Zagreb Folk Dance Ensemble" - Chorwacja,

BRĄZOWE CIUPAGI

W kategorii zespołów tradycyjnych:

Zespół "Skalnik" ze wsi Kamionka k/Nowego Sącza - Polska,

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

Zespół Folklorystyczny "Pupov" z Terchovej - Słowacja,

W kategorii zespołów rekonstruowanych:

"The Dancing Group of Thessaloniki" z Macedonii - Grecja,

NAGRODY REGULAMINOWE W POSTACI:

PARZENICY GÓRALSKIEJ
Jury przyznało:

Zespołowi Folklorystycznemu "I Saraceni" z Sycylii Włochy - za ekspresję i umiejętność dotarcia do publiczności,

Zespołowi Regionalnemu "Istebna" z Istebnej - Polska - za ukazanie różnorodności tańców
i zabaw własnego regionu,

Zespołowi Pieśni i Tańca "Koronka" z Bobowej w powiecie gorlickim- Polska - za oryginalność wyboru tematu prezentacji.

Jury Festiwalu nie oceniało w konkursie Zespołu Folklorystycznego "Valence" z Armenii z uwagi na nie spełnienie przez Zespół warunków regulaminowych, konkretnie § 3 regulaminu, który wyklucza z konkursu m.inn. zespoły posługujące się muzyką mechaniczną ( stosujące playback). Jury dziękuje Zespołowi za przybycie na nasz Festiwal.

Pozaregulaminową nagrodę specjalną im. prof. dr Romana Reinfussa - ufundowaną
w roku obecnym przez Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu otrzymuje najwyżej oceniony przez Jury zespół polski, występujący w kategorii zespołów prezentujących na scenie folklor w formie autentycznej , którym jest Zespół "Śwarni"
z Nowego Targu .

Jury stwierdza wysoki i wyrównany poziom programów prezentowanych przez zespoły uczestniczące w Festiwalu, który nadal cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności.
Postuluje ponadto, aby w materiałach informacyjnych bardziej szczegółowo określać program prezentacji.
Jury z przyjemnością przyjmuje informację o ufundowaniu przez sponsorów nagród pozaregulaminowych, przyznanych przez sponsorów wg. odrębnych kryteriów zawartych w protokołach stanowiących załącznik do protokołu głównego.
Zagraniczni członkowie Jury Festiwalu wystosowują do Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej prośbę o treści jak zał. do niniejszego protokołu.

Dyrektorowi Grzegorzowi Buczulskiemu i jego współpracownikom Jury składa podziękowania za sprawną organizację festiwalu.
Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim konferansjerom za atrakcyjne i miłe prowadzenie koncertów jak również tłumaczom pracującym w Jury.

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący Jury:

prof. dr hab. Alojzy Kopoczek

Członkowie Jury:

mgr Miklos Braun

prof. dr hab.Todor Dżidżev

prof. dr hab. Fikret Degerli

mgr Peter Homolka

mgr Józef Pitoń

Rafael Romero Cardenas

Protokołowała:
mgr Maria Mateja Torbiarz

Zakopane, dnia 15 sierpnia 2002 roku.

JURY W SKŁADZIE:

Przewodniczący Jury:

Prof. dr hab. Alojzy Kopoczek - muzyk, etnomuzykolog, instrumentolog, pedagog, animator życia kulturalnego, prorektor Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Członkowie:

mgr Miklos Braun - choreograf, pedagog, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Sarospatok, Prezes Związku Sztuki Tanecznej w Szolgutorian - Węgry,

Prof. dr hab. Todor Dżidżev - etnomuzykolog, członek Instytutu Folkloru przy Bułgarskiej Akademii Nauk, członek Międzynarodowej Rady Muzyki Tradycyjnej przy UNESCO - Bułgaria,

Prof. dr hab. Fikret Degerli - choreograf i badacz folkloru, dyrektor Wydziału Folkloru i Tańców Ludowych w Państwowym Konserwatorium na Politechnice w Stambule, członek komisji weryfikacyjnej do spraw Folkloru w Ministerstwie Kultury - Turcja,

mgr Peter Homolka - choreograf, pedagog, sekretarz festiwalu folklorystycznego w Vychodnej - Słowacja,

mgr Józef Pitoń - folklorysta, długoletni kierownik zespołu im. Klimka Bachledy w Zakopanem -Polska,

mgr Rafael Romero Cardenas - wiceprezydent miasta Ciudad Real, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Ciudad Real, wiceprezydent Federacji Zespołów Folklorystycznych - Hiszpania.

mgr Maria Mateja Torbiarz - sekretarz jury - Polska

Po raz pierwszy w 34 letniej historii Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich jeden z uczestników nie przyjmie nagrody. Chorwaci nie zgodzili się na dokonaną przez jury zmianę kategorii z artystycznie przygotowanych na stylizowane:
Odpowiadał przewodniczący jury profesor Alojzy Kopoczek:
A oto wyniki podsumowujące pracę jury - mówi prof. Alojzy Kopoczek (przewodniczący):
Nagrodę publiczności otrzymali Chorwaci, ciupagę ze zbyrkadłami, czyli nagrodę dziennikarzy uhonorowani zostali Bułgarzy. Jako kontrowersyjną uznali również decyzję jury Grecy. Oceniono ich nie w zgłoszonej kategorii zespołów tradycyjnych lecz stylizowanych:
Odpowiadają, za pośrednictwem tłumaczki- sędzia węgierski oraz profesor Kopoczek:
W ripoście przedstawiciel zespołu wyraził zdziwienie, że akordeon używany w przedstawionym przez nich widowisku od 100 lat nie był uznany przez jury jako instrument historyczny. Chorwaci nie przyjęli wyjaśnień jury, przed zgłoszeniem się na festiwal uważnie przestudiowali regulamin, konsultując z etnografami, przedstawicielami chorwackiej szkoły folkloru wniosek zgłoszeniowy. Jeszcze raz głos zabrał sędzia węgierski:
Dziennikarze pytali także o to, czym kierowali się członkowie jury przyznając złote ciupagi:
Nie do końca zadowoleni z Zakopanego wyjadą też Włosi:
Odpowiadał sędzia bułgarski:
Dyrektora festiwalu Grzegorza Buczulskiego dziennikarze pytali, jak ocenia festiwal i czy będzie przygotowywał jubileuszowy 35:
Przewodniczący jury profesor Alojzy Kopoczek przedstawił dziennikarzom propozycję wniosku do Ministra Kultury:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I