I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
XXXVII Sesja Rady Miasta Zakopane
 

Podczas sesji Rady Miasta Zakopanego odbyło się głosowanie uchwał dotyczących zmian punktowych w palnie przestrzennego zagospodarowania. W czasie obrad padło pytanie ze strony radnych skierowane do kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury, czy podjęcie uchwał jest jednoznaczne z przekwalifikowaniem terenów pod zabudowę. Odpowiada szef wydziału architektury Jerzy Chlebiński:
Następnie głos zabrał burmistrz Piotr Bąk:
Kolejnym mówcą był radny Janusz Majcher:
Przewodniczący Komisji Budżetu, Ekonomiki i Rozwoju - Tadeusz Pękala:
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Gustaw Bieleń:
Po wypowiedzi Gustawa Bielenia radny Robert Kłak zaproponował by pojechać w trakcie sesji na działkę, która według słów radnego Majchra jest zarośnięta lasem. Po chwilowej dyskusji rzeczywiście w ten teren wybrali się dwaj radni oraz dwaj dziennikarze. Efekt wizji był jednoznaczny - działka jest łąką bez drzew.
W sprawie wypowiedzi Janusza Majchra głos zabrał również przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych - Jan Ustupski:
Następnie na mównicę wszedł Dariusz Galica:
Ponownie głos zabrał burmistrz Piotr Bąk:
Radna "Solidarnych ponad podziałami" Małgorzata Cichocka:
Radny Kazimierz Zelek:
Radny Władysław Łukaszczyk:
Do dyskusji włączył się radny Maciej Pawlikowski:
Po wypowiedzi Macieja Pawlikowskiego - prowadzący obrady Jerzy Zacharko - zamknął dyskusję. Natomiast odżyła ona ponownie przy omawianiu konkretnych propozycji uchwał w sprawie punktowych zmian w palnie przestrzennego zagospodarowania miasta. Oto jeden z przykładów - dyskusja dotyczy działki już wspominanej, na której miał rosnąć las - takie bowiem jest oznaczenie na mapce dołączonej do wniosku. Sprawę wyjaśnia naczelnik wydziału architektury Jerzy Chlebiński:
Sesja ostatecznie zakończyła się przegłosowaniem wszystkich propozycji uchwał. Po głosowaniach głos zabrał prowadzący obrady Jerzy Zacharko:

 

W serwisie WATRA 50 minutowe video z sesji. Zarejestrowana dyskusja dotyczy wystąpienia radnego Janusza Majchera:

REAL VIDEO (strumień 34 kb/s)

Windows Media Player (strumień 33 kb/s)

 

W serwisie WATRA foto-reportaż z obrad:

Na dwa dni przed sesją odbyła się konferencja prasowa klubu radnych "Solidarni ponad podziałami". Poniżej obszerna relacja z konferencji prasowej poświęconej temu tematowi. Solidarni zarzucają zarządowi miasta brak działania na rzecz opracowania kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakopanego:
Radny Janusz Macher zapowiada również, że podczas czwartkowej sesji będą padały konkretne nazwiska osób zainteresowanych przekwalifikowaniem działek:
Radny Robert Kłak jeszcze mocniej wyraził swoją opinię na ten temat:
Radni "Solidarnych ponad podziałami" zapowiadają, że podczas czwartkowej zakopiańskiej sesji złożą wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania miasta.

W serwisie pełny zapis konferencji prasowej "Solidarnych ponad podziałami". Głos zabierają radni: Urszula Sterczyńska, Małgorzata Cichocka, Dariusz Galica, Janusz Majcher i Robert Kłak:
Część pierwsza (24 min.)
Część druga (21 min.)

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I