I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Wybory samorządowe 2002.

(15.11.2002) Wice burmistrz Zakopanego Krzysztof Owczarek korzystając z prawa prasowego domaga się zamieszczenia w Tygodniku Podhalańskim sprostowania dotyczącego artykułu w nr 45/2002 gazety pt. "Wybraliśmy Roberta Kłaka!" (tutaj treść publikacji). Zdaniem Krzysztofa Owczarka tekst zawiera szereg "nieprawdziwych informacji i krzywdzących opinii". Przypomnijmy, że w tej sprawie toczy się również proces sądowy z pozwu klubu wyborczego im hr. Zamoyskiego. Oto treść sprostowania: "W 45 numerze Tygodnika Podhalańskiego zamieszczono tekst propagandowy pt. "Wybraliśmy Roberta Kłaka!". Wymieniony tekst zawiera szereg nieprawdziwych informacji, obraźliwych opinii i godzi w dobre imię moich kolegów z Klubu im. Władysława Zamoyskiego oraz we mnie osobiście. Zrównanie mojej osoby z Robertem Kłakiem na płaszczyźnie "komucha" wymaga z mojej strony stanowczego sprzeciwu. Ponieważ jestem osobą publiczną, a mój życiorys nie jest powszechnie znany na co liczą zapewne autorzy paszkwilu proszę o zamieszczenie niniejszego sprostowania. Urodziłem się w 1953 roku w Łodzi w rodzinie dla której wolna i niepodległa Rzeczpospolita stanowiła wielką wartość. Stawali w jej obronie wielokrotnie szafując swoim zdrowiem i życiem. Bracia mojej mamy byli żołnierzami AK. Jeden z nich Józef Stolarski ps. Wojnar był komendantem okręgu łódzkiego AK. Ojciec prawie cały okres wojny spędził na ciężkich robotach wywieziony w głąb Rzeszy Niemieckiej. Starsi bracia ojca walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Nikt z najbliższej rodziny ojca i mamy nie należał do PZPR ani jej przybudówek. W sposób naturalny wychowany byłem w domu w atmosferze miłości do ojczyzny, przekazywano mi prawdę o historii Polski. Miałem szczęście do nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania. W szkole podstawowej nauczycielka rysunku w sposób plastyczny opowiadała nam wielokrotnie, o marszałku Józefie Piłsudskim. W Technikum Energetycznym nr 1 uczyli nas nauczyciele, których znaczna część wykładała na Politechnice Łódzkiej. Na lekcjach przysposobienia obronnego rozmawialiśmy o Katyniu - nauczycielem był trener pierwszoligowej drużyny łódzkiej. W 1973 roku w kilka miesięcy przed maturą nauczycielka przedmiotu "propedeutyka nauki o społeczeństwie" oświadczyła, że nie dopuści do matury naszego kolegi klasowego, który jawnie wyrażał swój negatywny stosunek do głoszonej przez nią propagandy. Miał swój osobisty powód: podczas inwazji na Czechosłowację wojsk Układu Warszawskiego w tym żołnierzy polskich wysłanych przez Generała Jaruzelskiego zginął jego brat. Cała klasa wystąpiła w jego obronie, urządziliśmy akcję nieposłuszeństwa. Postanowiliśmy nie uczęszczać na lekcje propedeutyki do czasu oficjalnego zapewnienia, że nasz kolega Włodek zostanie dopuszczony do matury, a nauczycielka zwolniona ze szkoły. Akcja trwała kilka tygodni. Zakończyła się sukcesem zarówno dla kolegi, jak też nas wszystkich protestujących. Ponieważ nauczycielka miała tylko rok do emerytury pozostała w szkole ale musiała publicznie przeprosić za niestosowne zachowanie. Z historii tej widać, że nawet w tamtych czasach można się było zachowywać honorowo. Dotyczy to zarówno uczniów jak też, a może szczególnie dyrekcji szkoły. Z mojej klasy większość kolegów i koleżanek dostała się na wyższe uczelnie, w przeważającej mierze na Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej. W grupie tej znalazłem się i ja. Na studia do Odessy wyjechałem po pierwszym roku studiów wraz z grupą kolegów i koleżanek. Byliśmy typowani przez władze na takiej samej zasadzie jak obecnie wyjeżdżający studenci na studia zagraniczne, po złożeniu wniosków w dziekanacie uczelni. Studia na Politechnice Odeskiej w ZSRR były dla mnie bardzo pouczające zarówno od strony profesionalnej jak też miałem okazję od wewnątrz obejrzeć ten wielki kraj pełen bogactw naturalnych, posiadający ogromną kadrę naukową lecz fatalnie zorganizowany i zarządzany przez polityków typu Brożniewa. Już wtedy nie miałem wątpliwości, że to ogromne państwo posiadające tak wielki potencjał bogactw i ludzi zawiera w sobie zarodki upadku, spowodowane przyjęciem fałszywej ideologii za prawdę. Poznałem tam wielu mądrych i wartościowych ludzi, ale też widziałem wiele niesprawiedliwości. Nasza grupa z Polski nie brała udziału w obchodach wielkich świąt sowieckich. Poza jednym wyjątkiem. Kolega, który obecnie wykłada na jednej z polskich uczelni politechnicznych, założył się z nami, że wejdzie na trybunę honorową pełną oficjeli partyjnych podczas uroczystości pierwszomajowych. Dokonał tego ku naszej uciesze choć musieliśmy postawić mu dobry francuski koniak. Mnie oraz kilku osobom udało się nie zdawać naukowego ateizmu - przedmiotu wykładanego na wszystkich uczelniach ZSRR. W 1978 roku ukończyłem Politechnikę w Odessie na wydziale Radiotechnicznym uzyskując tytuł mgr inż. elektronika. Na studiach poznałem moja obecną żonę Basię z domu Jaskierską. W taki oto sposób trafiłem na Podhale. Zamieszkaliśmy najpierw w domu teściów w Nowym Targu, a od 1980 mieszkamy w Zakopanem we własnym domu, którego budowę rozpoczęli teściowie na początku lat 70-ch, a my ją później kontynuowaliśmy. Nie było to dla nas takie proste z wiadomych powodów dlatego prace trwały, a w zasadzie w niewielkim jeszcze zakresie trwają do dnia dzisiejszego. Pierwszą pracę podjąłem w NZPS "Podhale" w biurze konstrukcyjnym nowotarskiego kombinatu. Znalazłem tam grupę wspaniałych kolegów, z którymi kiedy tylko nadarzyła się okazja w 1980 roku wziąłem czynny udział w tworzeniu ruchu Solidarność. Zostałem wraz z nimi wyróżniony w sposób szczególny przez ówczesna władzę internowaniem w Załężu k/Rzeszowa, a później inwigilowany i szykanowany przez cały okres lat 80 przez służby SB i ich współpracowników. Rozpowszechniano na mój temat wiele fałszywych dyskredytujących informacji za pośrednictwem kanałów SB. Z przykrością trzeba stwierdzić, że działania te nie ustały w wolnej zdawałoby się Polsce po roku 1990. Lata '90 to budowa trzeciej Rzeczpospolitej i mój skromny udział w zakopiańskim samorządzie. Najbardziej sobie cenię zorganizowanie gospodarki komunalnej na nowoczesnych rynkowych zasadach, które gwarantują prawidłowy rozwój Zakopanego. Wprowadziliśmy wiele trudnych i niepopularnych zmian, które już owocują bardzo korzystnie dla naszego miasta i zapewnią mu zrównoważony rozwój w dalszej perspektywie. Na zakończenie pozwolę sobie na krótką refleksję. Smutne to czasy jakie obecnie przeżywamy. Ludzie uczciwi, kompetentni, nieskorumpowani, posiadający znaczący dorobek zawodowy i społeczny dezawuowani są przez dowolnych pieniaczy a dziennikarze chętnie cytują ich fałszywe oskarżenia nie sprawdzając prawdziwości stawianych zarzutów. W ten sposób powstaje nieprawdziwy obraz naszej najnowszej historii. Na kłamstwie nie da się w żaden sposób zbudować dostatniej
Rzeczpospolitej, której mieszkańcy czuliby się jak we własnym domu.

Krzysztof Owczarek
Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane.

(10.11.2002) Druga tura wyborów za nami. W Zakopanem zmierzyli się Piotr Bąk z Klubu im. Władysława Zamoyskiego i Robert Kłak z komitetu "Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy". Wygrał Bąk (4775 głosów) - Kłak (3882 głosy). Frekwencja w Zakopanem to niecałe 36%. W Białym Dunajcu lepszym okazał się Andrzej Nowak (1573 głosy). Jan Gąsienica Walczak (618 głosów). Wójtem Czarnego Dunajca będzie Józef Babicz - 3065 głosów. Kazimierz Dzielski - 2521 głosów. W gminie nowotarskiej na stanowisku wójta pozostaje Jan Smarduch - 56% głosów. Wojciech Marek Nowak - 44%. Rabka Zdrój - wygrał Antoni Rapacz. Józef Skawiańczyk otrzymał mniejsze poparcie. W Szczawnicy lepszym okazał się Roman Rudolf Trojnarski. Pokonanym jest Jan Michał Kochan.

(10.11.2002) Tymczasem w sobotę odbyła się rozprawa sądowa, prowadzona w trybie wyborczym, z pozwu komitetu wyborczego im. hr. Władysława Zamoyskiego - przeciwko kilku osobom z komitetu wyborczego Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy. Pierwszych reprezentowali m.in. Piotr Bąk i Krzysztof Owczarek, drugich Dariusz Galica, Janusz Majcher, Robert Kłak oraz kilkunastu świadków. Mimo przyspieszonego trybu rozprawa została odroczona do 22 listopada. Zarzewiem konfliktu był artykuł zamieszczony w Tygodniku Podhalańskim pt. "Wybraliśmy Roberta Kłaka!". Treść publikacji pod adresem http://raven.tatrynet.pl/cgi-bin/tp/wza.pl?rok=02&nr=tp45&dzial=07&nazwa_a=07a31n4502.html .

(07.11.2002) Zbliża się druga tura wyborów samorządowych. W Zakopanem o fotel burmistrza walczą Piotr Bąk i Robert Kłak. Mnożą się informacje o rzekomych sojuszach i porozumieniach związanych z poparciem dla kandydatów. Tymczasem zakopiańscy radni reprezentujący komitet wyborczy Jedność Tatrzańska 2002 oficjalnie ogłosili swoje stanowisko wobec kandydatów na burmistrza. Mówi Andrzej Karpiel przewodniczący klubu radnych Jedności Tatrzańskiej:
Mówił Andrzej Karpiel.

(30.10.2002) Nieoficjalnie wiadomo, że od dłuższego czasu trwają w Zakopanem negocjacje związane z drugą turą wyborów na stanowisko burmistrza miasta Zakopane. Jako pierwszy z publicznym wystąpieniem na horyzoncie wyborczym pojawił się klub wyborczy Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy. Wiadomość, która miała zelektryzować opinię publiczną to informacja o przekonaniu ponoć większości radnych nowej rady do osoby Roberta Kłaka. Na konferencji prasowej nie przedstawiono jednak żadnych dowodów, że tak rzeczywiście jest. Nie pojawił się również, dla wsparcia, żaden przedstawiciel innej opcji politycznej. Z naszych nieoficjalnych danych wynika, że wszyscy radni Jedności Tatrzańskiej utworzyli klub, który nie opowiada się za żadną ze stron. Gdyby dwóch radnych niezależnych Jan Gluc i Marek Trzaskoś zawiązali porozumienie z Zakopiańczykami to i tak nie wystarczyło by to, by w radzie mieć większość. Powstała by równowaga. Wszystko wówczas zależało by od radnych Jedności Tatrzańskiej, którzy w przeciwieństwie do niezależnych są w tym układzie - niezależni. (więcej...)

(30.10.2002) Może czas by powoli podsumowywać wybory samorządowe.  Odrobina humoru nie zaszkodzi. "Najświeższe wędliny wyborcze", tak zapewne należałoby zatytułować pierwszą fotkę z lewej. Środkową pozostawiamy bez komentarza. O trzeciej, można by rzec, że nawet Tygodnikowi nie udało się zebrać, tak wielu w jednym miejscu (kto się przyjrzy w lewym dolnym rogu znajdzie nawet klepsydrę). Pierwsze dwa fotosy, to fragmenty szyby wystawienniczej sklepu PSS na Chramcówkach w Zakopanem. Trzecia, to jedna z tablic informacyjnych na terenie miasta. I jeszcze jedno  - "padło" akurat na Klub Zamoyskiego ale zapewniam, że nie o ugrupowanie tu chodzi. Do autora Watry docierają informacje, że inne komitety wyborcze, równie profesjonalnie promowały swoich kandydatów. Czy miało to wpływ na wynik wyborów?

Teraz o bardziej poważnych sprawach.
(30.10.2002) Tygodnik Podhalański, Gazeta Krakowska i Dziennik Polski postanowieniem sądu okręgowego w Nowym Sączu muszą zapłacić na rzecz PCK w Zakopanem po 5 tysięcy złotych oraz wydrukować sprostowania w związku z artykułami prasowymi na temat ukazania się promocji Czesława Fludera, startującego w wyborach z listy SLD, na ulotkach wyborczych Stowarzyszenia "Sojusz Lewicy Zakopiańskiej". Orzeczenie wydano w trybie Artykułu 72 ordynacji wyborczej. Marek Kozioł, występujący przeciwko pozwanej prasie, miał wskazać jako odbiorcę nawiązek ośrodek dla dzieci upośledzonych na Kamieńcu w Zakopanem. Nie doczekał się jednak na rozprawie pomocy w ustaleniu konkretnego adresu placówki. Tak więc PCK być może wzbogaci się o 15 tysięcy złotych. Gazety mają zamiar odwołać się od decyzji sądu, między innymi twierdząc, iż zostały nieprawidłowo zawiadomione i nie mogły się skutecznie bronić. SLD i Stowarzyszenie Lewicy Zakopiańskiej, to dwa ugrupowania, które z osobnych list startowały do wyborów. Czyżby potwierdzało się porzekadło: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta? (więcej...)

(28.10.2002) Oficjalne wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów będą znane najpóźniej do 31 października. Dłużej - do 10 dni - trzeba będzie poczekać na wyniki
wyborów na radnych gmin, powiatów i do sejmików wojewódzkich.

Wyniki wyborów do Powiatu Tatrzańskiego. Radnymi zostali: Jedność Tatrzańska 2002: Edward Andrzej Tybor (916), Adam Andrzej Sztokwisz (539), Władysław Stopka (262), Andrzej Skupień (814), Tadeusz Jan Piszczek (382), Wiesław Lenard (543), Piotr Kyc (275), Janina Gocał (223), Andrzej Gąsienica Makowski (781).
LPR: Andrzej Gąsienica Kaspruś (437), Robert Stanisław Chowaniec (227 głosów).
Klub Zamoyskiego: Wojciech Gach (225), Halina Dyka (323).
PO: Maciej Władysław Żantkowski (280), Andrzej Gut Kantyk (308).
Niezależni 2002: Kazimierz Zelek (349), Józef Janik (260).
PSL: Józefa Wrzesień (158).
Samorząd Tatrzański - Zakopiańczycy: Jerzy Muniak (265).
Oddano 22 tyś. 29 głosów ważnych. Próg 5 % dla ugrupowań to 1101 głosów. 35,9 % dla Jedności Tatrzańskiej, Klub im. Zamoyskiego 15,38 %, Niezależni 2002 10,6 %, Liga Polskich Rodzin 8,69 %, Platforma Obywatelska 7,6 %, Samorząd Tatrzański - Zakopiańczycy 7,31 %, PSL 6,72 %. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu 5 %.

Kandydaci na stanowisko burmistrza miasta Zakopane otrzymali następujące poparcie elektoratu w niedzielnych wyborach samorządowych. Piotr Bąk 40 % (4641), Robert Kłak 28 % (2924), Andrzej Karpiel 14 % (1545), Jan Gluc 11 % (1135), Marek Kozioł 4 % (468), Roman Krzysiak 3 % (335).

Wykaz ugrupowań, których kandydaci weszli w skład rady miasta Zakopane: Klub im. Władysława Zamoyskiego mandatów: 8.  ŁUKASZC2YK WŁADYSŁAW, MITAN-ABEL MARZENA, FIGIEL JÓZEF, KONIOR ANDRZEJ, CHYC STANISŁAW JAN, USTUPSKI JAN, BĄK PIOTR, ZACHARKO JERZY.
Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy mandatów: 6. SZATKOWSKA ALICJA, TYLKA JAN, WIŚNIOWSKI KRZYSZTOF, GALICA DARIUSZ WOJCIECH, KŁAK ROBERT, MAJCHER JANUSZ WOJCIECH,
"Jedność Tatrzańska 2002" mandatów: 5. KRZEPTOWSKI HENRYK WŁADYSŁAW, SZYCH RENATA HALINA, BYSTRZYCKI WAWRZYNIEC LEONARD, DORULA LESZEK, KARPIEL ANDRZEJ.
"KWW Niezależni 2002" mandatów: 2. GLUC JAN, TRZASKOŚ MAREK. (więcej na stronie UM Zakopane www.um.zakopane.pl/komunikaty/kom0297.html.

OFICJALNE wyniki wyborów w Nowym Targu: Marek Fryźlewicz ponad 51,47%, Maciej Jachymiak 18,28 %, Czesław Borowicz 12,1 %, Jan Gabor 10,23 %, Józef Rams 4,87 %, Edward Kazimierz Ujwary 3,1 %.
21 radnych: z Podhalańskej Wspólnoty Samorządowej 10, KWW "Nowotarżanie" 4,  SLD-UP 3, Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale 3, KWW Razem 2002 będzie mieć w Radzie Miasta jednego radnego.

Oto skład Rady Miasta Nowy Targ: Marek Fryźlewicz, Andrzej Fryźlewicz, Jan Gabor, Maciej Jachymiak, Adam Jurek, Janusz Kawka, Wojciech Kryj, Jadwiga Kuś, Jan Łapsa, Stefan Majerski, Lesław Mikołajski, Bogumiła Moskal, Jan Ossowski, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Zbigniew Sięka, Jakub Swalarz, Andrzej Swałtek, Wanda Szado Kudasik, Tadeusz Truty, Józef Trzciński.

Rada Gminy Nowy Targ. Z listy "samorządność wiejska": Jan Leśnicki - Gronków, Władysław Łapczyński - Ludźmierz, Stanisław Radecki - Klikuszowa, Robert Chowaniak - Łopuszna, Józef Klukoszowski - Nowa Biała, Stanisław Szumal - Ostrowska, Franciszek Tomaszkowicz -Krempachy, Józef Kowalkowski - Krauszów, Wacław Plewa - Lasek, Stanisław Szeliga - Pyzówka.
Z listy "Związek Podhalan": Jacek Maciej Jachymiak - Ludźmierz, Wojciech Marek Nowak - Gronków, Stanisaw Waksmundzki - Waksmund, Stanisław Buła - Łoposzuna, Józef Janos - Dębno, Mieczysław Franciszek Wrocławiak - Harlowa, Adam Józef Hanjos - Rogoźnik, Stefan Saguła - Lasek.
Z listy "PSL": Stanisław Zbigniew Waksmundzki - Waksmund, Gabriel Stanisław Szumal - Ostrowsko, Wiesław Parzygnat - Pyzówka
Frekwencja wyniosła ponad 45%.

Rada Powiatu Nowotarskiego: Franciszek Szlaga, Stanisław Klocek, Eugeniusz Zajączkowski, Karol Skrzypiec, Jerzy Mroczka, Cecylia Mąka, Jan Janczy, Jan Wincenty Hamerski, Maria Łojas Jurkowska, Bogusław Waksmundzki, Stanisław Szczepaniak, Stanisława Sołtys, Stanisław Kowalczyk, Jan Antoł, Maria Ligęza, Józefa Guziak, Stanisława Pilch, Kazimierz Jarończyk, Wojciech Wincenty Gołąb, Bogusław Jazowski, Franciszek Sojka, Józef Szperlak, Józef Knapczyk, Antoni Krzysztof Antolak, Robert Wodziak, Krzysztof Faber, Zuzanna Rogowiec, Antoni Rapacz, Bogusław Sroka.

WYNIKI WYBORÓW W GMINIE RABA WYŻNA: Liczba uprawnionych do głosowania - 9655. Udział brało - 4257 ważnych głosów oddano - 4120. Frekwencja wyniosła 44,09 %
Lista wybranych osób do Rady Gminy: Zając Jacek Antoni - 657 głosów - okręg 1, Dziwisz Andrzej Czesław - 547 głosów - okręg 1, Hudomięt Tomasz - 490 głosów - okręg 1, Wojdyła Marian - 474 głosy - okręg 1, Sawina Adam Jan - 404 głosy - okręg 1, Franczak Andrzej - 258 głosów - okręg 2, Antolak Michalina - 222 głosy - okręg 2, Żądło Grzegorz Wojciech - 300 głosów - okręg 3, Wojdyła Henryk - 192 głosy - okręg 3, Karbowski Adam Wojciech - 152 głosy - okręg 4, Bielak Wacław - 134 głosy - okręg 5, Stachura Krzysztof - 520 głosów - okręg 6, Domagała Jan - 451 głosów - okręg 6, Nowak Kazimierz - 424 głosy - okręg 6, Łukaszka Władysław - 421 głosów - okręg 6.
Wotem Gminy został obecny wójt Edward Siarka zdobywając 3547 głosów na tak oraz 536 na nie. Poparcie dla wójta wyniosło 86,87 % z ważnie oddanych głosów.

Radni Rady Gminy Spytkowice: Kazimierz Bielak, Kazimiera Sutor, Stanisław Zając, Marian Kracik, Jan Kowlaczyk, Maria Ziobro, Wiesław Czerniawski, Danuta Tomczyk, Marianna Przop, Kazimierz Blańda, Zofia Worwa, Józef Kościelniak, Jan Stachura, Marek Trybuła, Zbigniew Zygmunt.

Radni Rady Gminy Jabłonka: - z Jabłonki - Józef Łysiak, Jan Kuczkowicz, Emilia Rutkowska, Tadeusz Kuczkowicz - z Chyżnego - Jan Łyś - z Lipnicy Małej - Stanisław Morawa, Tadeusz Adamczyk, Albin Szlachta - z Zubrzycy Dolnej - Jerzy Ziółko - z Zubrzycy Górnej - Kazimierz Misiniec, Tadeusz Kardaś, Andrzej Piłat - z Podwilka - Józef Kapuściak, Władysław Kowalczyk - z Orawki - Józef Kwaśnica.

Radni Rady Lipnica Wielka na Orawie: - "niezależni z Lipnicy i Kiczor": Henryk Kowalczyk, Ludwik Młynarczyk - z "naszej Orawy": Władysław Karkoszka, Robert Faron - z PSL - Andrzej Jazowski, Emil Martyniak, Maria Pastwa, Emilia Szymala - z "niezależnych" - Franciszek Pindziak, Joanna Karlak, Danuta Pastorczyk, Piotr Pajkos - z listy nr 9 - Ferdynand Kucek, Eugeniusz Jurczak, Eugeniusz Spyrka, Karol Wnęk.

Rada Gminy Ochotnica Dolna: - Ochotnica Górna - Krzysztof Jakub Dobrzyński, Stanisław Urbaniak, Janina Jamińska, Stanisława Urbaniak - Ochotnica Dolna - Józefa Ptaszek, Jan Franasowicz, Marian Macanowski, Emilia Pikulska - Tylmanowa - Józef Kulasik, Stanisław Bodziarczyk, Mieczysław Trybulec, Wojciech Ligas, Wojciech Kozielec - Młynne - Władysław Brzeźny, Krzysztof Marcin Jagieła.

Radni Rady Łapsze Niżne: - Frydman - Józef Prelich, Dominik Błachut, Józefa Pawlik - Falsztyn - Anna Dunajczan,  - Niedzica z zamkiem - Józef Grywalski, Zofia Bogaczyk, Józef Łukuś - Kacwin - Jan Rataj, Aniela Funket - Łapsze Niżne - Jerzy Ostrowski, Teresa Stanek - Łapsze Wyżne - Maria Budz, Jan Bylina - Łapszanka - Wojciech Malec - Trybsz  - Maria Ujwary.

Rada Gminy Czorsztyn: - Maniowy - Jolanta Glanowska, Halina Janczy, Monika Krulczyk, Kazimierz Łapczyński, Kazimierz Piwowarski - Mizerna - Jan Stanek - Kluszkowce - Tadeusz Wróbel, Bolesław Bednarczyk, Maria Jandura, Roman Plewa - Czorsztyn - Antonina Błachut - Sromowce Wyżne - Stanisław Chmiel, Franciszek Górecki - Sromowce Niżne - Albina Ciężotka, Marek Danielczak.

Rada Gminy Czarny Dunajec: Józef Bobek, Tadeusz Czepiel, Kazimierz Ciszek, Władysław Szuba, Edward Kapałka, Józef Fryźlewicz, Stanisław Palenica, Władysław Kowalczyk, Kazimierz Tadeusz Krupa, Władysław Jagoda, Jan Styrczula, Jacek Stopka Studencki, Józef Gogolak, Anna Beata Palenik, Władysław Klimowski, Kazimierz Marduła, Teresa Ciszek, Maria Klepacka, Wiktor Ziółko, Anna Słodyczka, Stanisław Baran.

Rada Gminy Poronin: Jan Jarząbek, Stanisław Galica, Władysław Wiktor Łukaszczyk, Andrzej Stanisław Waliczek, Wojciech Zubek, Jan Cudzich, Robert Andrzej Buńda, Stanisława Maria Dawidek, Stanisław Gąsienica Wawrytko, Tadeusz Ciszek, Bronisław Stasik, Andrzej Majerczyk, Józef Stołowski, Stanisław Andrzej Lassak, Józef Paweł Stopka.

Radni Rady Gminy Szaflary: - Bańska Niżna - Józef Walkosz, Józef Łacek  - Bańska Wyżna - Maria Święs - Trzebunia - Bór - Andrzej Cisoń - Maruszyna - Jan Królczyk, Wojciech Gubała, Katarzyna Kos - Skrzypne - Jan Marusarz - Szaflary - Stanisław Szlęk, Ryszard Czubiński, Marta Zagórska, Kazimierz Kopiński, Stanisław Wąsik - Zaskale - Anna Fąfrowicz, Zenon Gil.

W Radzie Gminy Biały Dunajec zasiądą - Biały Dunajec dolny: Stefan Habas, Andrzej Gandeta, Bronisław Gil, Antoni Kosek, Andrzej Nowak.
Biały Dunajec Górny: Wacław Furtak, Maciej Ślimak, Wojciech Wojtanek, Jan Marusarz, Stanisław Trebunia.
Gliczarów dolny: Władysław Barnaś, Gliczarów Górny, Stanisław Rzadkosz, Stanisław Skupień.
Leszczyny: Piotr Karciarz,
Sierockie: Andrzej Styczeń,

W WYBORACH NA WÓJTA KOŚCIELISKA ODDANO 2 774 WAŻNYCH GOSÓW. KRZEPTOWSKI-JASINEK JÓZEF zgłoszony przez KW Samoobrona RP OTRZYMAŁ 1 041 GŁOSÓW. PITOŃ BOHDAN MAREK zgłoszony przez Jedność Tatrzańska 2002" 1 610 GŁOSÓW. ŚWIĄDER MAREK ANDRZEJ zgłoszony przez Stowarzyszenie Sojusz Lewicy Zakopiańskiej 123 GŁOSY.
SKŁAD RADY GMINY KOŚCIELISKO: AMILKIEWICZ EDWARD ANDRZEJ, KOWALCZYK ANDRZEJ, EDWARD WOJCIECH STYRCZULA - MAŚNIAK,  BUKOWSKI ANDRZEJ TADEUSZ, STYRCZULA WOJCIECH ANDRZEJ, BĘTKOWSKI MACIEJ WOJCIECH, DELKOWSKA MARIA ANNA, DŁUGOSZ WŁADYSŁAW, GRUSZKA KAZIMIERZ, KLEJKA JÓZEF, KUKULAK WŁADYSŁAW, KUŁACH JANINA SKORUSA WOJCIECH, KOPEĆ PIOTR JACEK.

Rada Gminy Bukowina Tatrzańska - BUKOWINA: ANNA GALICA, ANDRZEJ CZERNIK, STANISŁAW ŁUKASZCZYK, BARTEK KOSZAREK.
BIAŁKA: WŁADYSŁAW PISZCZEK, SYLWESTER PYTEL.
BRZEGI: JÓZEF HANIACZYK.
CZARNA GÓRA: JAN GOGOLA, JAN SARNA.
GROŃ: MARIA DUDEK, FRANCISZEK WALICZEK.
JURGÓW: JÓZEF GÓRKA.
LEŚNICA: JAN MĄKA, STANISŁAW SIUTY.
RZEPISKA: JÓZEF MACICZAK.

Gmina Nowy Targ - będzie druga tura wyborów. Zmierzą się w niej Jan Smarduch i Wojciech Nowak z Gronkowa. W pierwszym starciu wygrał Jan Smarduch.

W Białym Dunajcu o fotel burmistrza walczyło 4 kandydatów. W gminie dojdzie prawdopodobnie do 2 tury wyborów. Najwięcej głosów zdobyli panowie Jan Gąsienica Walczak i Andrzej Jacek Nowak. Nowak prowadzi.

Kłopoty z prądem dotknęły Szczawnicę. W Szczawnicy będzie 2 tura: Roman Trojnarski 1126, Michał Kochan 1114, Józef Mrugała 666.

Szaflary. Zdecydowanie prowadzi Stanisław Ślimak. Wygląda na to, że wybory zakończą się w tej gminie na pierwszej turze. Ślimak pokonał zdecydowanie Jana Majewskiego.

Raba Wyżna. Zdecydowanie zwyciężył Edward SIARKA - zdobył wymaganą ilość głosów. W gminie był tylko jeden kandydat.

Lipnica Wielka. Dokładnie 1 głos zadecydował o zwycięstwie Mariusza Murzyniaka 1042. Bogusław Jazowski 1041 głosów.

W Spytkowicach skończyło się na pierwszej turze /prawdopodobnie/. Marka Wierzbę pokonał w niedzielnych wyborach Ryszard Antoni Papanek.

Poronin.
Nie będzie 2 tury - Bronisław Stanisław Stoch zwyciężył - prawdopodobnie. Pokonał Jacka Dominiaka, i Andrzeja Guta.

Ochotnica Dolna: Może dojść do 2 tury wyborów. Będzie to prawdopodobnie walka pomiędzy Kazimierzem Konopką i Stanisławem Jurkowskim.

Krościenko nad Dunajcem. Stanisław Gawęda zdobył 70% głosów. Do Rady liczącej 15 osób wprowadził 8 swoich radnych. Drugie miejsce jeśli chodzi o ilość głosów zdobył Ryszard Wojtarowicz 10, 5 %. Były kłopoty z prądem.

Kościelisko. Zwyciężył Bohdan Pitoń - ponad 58%. Nie będzie 2 tury. Pokonał 2 kontrkandydatów.

Jabłonka nie będzie drugiej tury - zdecydowanie wygrał Julian Stopka. O fotel wójta w gminie starało się 4 kandydatów.

Bukowina Tatrzańska. Tu wybierano pomiędzy dwoma kandydatami. Józef Milan Modła zdecydowanie zwyciężył.

Rabka-Zdrój. Członkowie komisji pracowali przy świeczkach. Brak prądu to efekt nocnej burzy. Będzie druga tura wyborów. Antoni Rapacz i Józef Skawiańczyk. W pierwszej turze wygrał Rapacz.

Łapsze Niżne. Nie będzie 2 tury. Antoni Kapolka z ponad 50% poparciem pełnić będzie funkcję wójta kolejną kadencję. Pokonał 3 kontrkandydatów. Komisja w nocy pracowała przy agregatach prądotwórczych.

Czorsztyn. Komisja pracowała bez prądu. Nie będzie drugiej tury. Marek Koterba zdobył ponad 54% głosów.

Czarny Dunajec. NA TERENIE GMINY BRAKI W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Będzie druga wyborów - pojedynek Dzielski kontra Babicz.

(28.10.2002) Bałagan w Zakopanem. W jednym z okręgów wyborczych - głosującym wydawano niekompletne listy z nazwiskami kandydatów do rady powiatu. Konkretnie nie było listy komitetu SLD- UP:
Czy to tylko ten okręg miał kłopoty?
Mówiła Maria Zięba z Krajowego Biura wyborczego w Nowym Sączu. O komentarz poprosiliśmy przedstawiciela zakopiańskiego komitetu SLD:
Mówił Zdzisław Biernat pełnomocnik komitetu wyborczego SLD w Zakopanem. Dyrektora KBW w Nowym Sączu pytaliśmy o możliwość unieważnienia wyborów:
Mówi Janusz Blachura - dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Czy były inne incydenty?

(27.10.2002) O godzinie 20 zamknięte zostały lokale wyborcze. Wybieraliśmy dwa i pół tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich niemal 47 tys. radnych. W Białym Dunajcu na stanowisko wójta kandydowały 4 osoby. W radzie może zasiadać 15 członków. Chętnych by objąć to stanowisko było 59. (wypadają 4 osoby na 1 miejsce). W Bukowinie Tatrzańskiej dwie osoby chciały być wójtem. Przyszła rada ma 15 miejsc, kandydatów było 46. (wypadają 3 osoby na 1 miejsce). W Czarnym Dunajcu gminą chciało by władać 5. Na 21 miejsc w radzie szykowało się 139 kandydatów. (wypada 6,5 osoby na 1 miejsce). Gmina Nowy Targ miała 3 kandydatów na stanowisko wójta. Radnych będzie 21 stara się o to stanowisko 77 osób. (wypada 3,5 osoby na 1 miejsce). 3 osoby walczyły w gminie Kościelisko o "stołek" wójta. 42 kandydatów chciało by być radnymi. Miejsc jest 15. (wypadają niecałe 3 osoby na 1 miejsce). Lipnica Wielka miała dwóch zainteresowanych stanowiskiem wójta. Podobnie jak w Kościelisku o 15 miejsc w radzie walczyło 42 kandydatów. (wypadają niecałe 3 osoby na 1 miejsce). W Poroninie najwyższy urząd w gminie chce zdobyć 3 kandydatów. 52 starało się za pośrednictwem wyborców o 15 miejsc w radzie. (wypada 3,5 osoby na 1 miejsce). Szaflary to 2 kandydatów na wójta. 46 osób chce zasiadać w radzie. Miejsc jest 15. (wypadają 3 osoby na 1 miejsce). Rabka ma aż 8 kandydatów na stanowisko burmistrza. W Zakopanem i w Nowym Targu jest po 6.

(27.10.2002) W Wojewódzkiej Komisji Wyborczej poinformowano nas o niewielu przypadkach łamania ciszy wyborczej. Do godzin południowych wybory w powiatach tatrzańskim i nowotarskim przebiegały bez incydentów. Jedynie z Nowego Sącza napływały sygnały o np. stawianiu samochodów z ulotkami wyborczymi w okolicach lokali wyborczych. Natomiast wieczorem pojawiła się informacja, że patrol policji w Nowym Targu zatrzymał w nocy z soboty na niedzielę kandydata na radnego Rady Miejskiej w Nowym Targu, który mimo obowiązywania ciszy wyborczej rozlepiał plakaty zachęcające do głosowania na niego. Tej samej nocy nowotarscy policjanci zatrzymali pijanego 25-latka, który zrywał i podpalał plakaty wyborcze rozklejone na terenie miasta. Mieszkaniec Nowego Targu został zatrzymany do wyjaśnienia i wytrzeźwienia.

(27.10.2002) Zdzisław Błażowski Komisarz Wyborczy nowosądeckiej delegatury poinformował, że wyniki wyborów z naszego terenu będą znane dopiero po północy. Wcześniej poszczególne komisje wyborcze powinny po obliczeniu głosów wywiesić odpowiednie formularze z wynikami wyborów w miejscach ogólnie dostępnych. W serwisie postaramy się umieścić wyniki najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

(24.10.2002) W niedzielę wybory. Do urn wrzucać będziemy 4 karty. Kartę różową, która zawiera nazwiska kandydatów na burmistrza lub wójta - tu oddajemy głos na jednego tylko kandydata stawiając znak "x" z lewej strony. Karta biała zawiera listę kandydatów do rady miasta - tu trzeba pamiętać, że w gminach do 20 tysięcy mieszkańców głosuje się na tylu kandydatów ile jest mandatów w okręgu. Karta żółta to kandydaci na radnych do powiatu. Tu oddajemy jeden głos, podobnie jak na karcie niebieskiej z listą kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

(24.10.2002) Piątek jest ostatnim dniem prowadzenia kampanii wyborczej. O godzinie 24 ma zapanować cisza agitacyjna. Tymczasem jeden z zakopiańskich komitetów wyborczych oskarża Pocztę Polską o niewłaściwe dostarczenie materiałów informacyjnych. "Ulotki zostały wymieszane i tak - przeznaczone do okręgu nr 1 trafiły do okręgu 3 i 4 wraz z ulotkami z okręgu 2. Podobne wymieszanie ulotek nastąpiło na terenie całego miasta". Oto treść listu do Poczt Polskiej, który został również przekazany dziennikarzom: "Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy 34-500 Zakopane ul. Krupówki 2
Naczelnik Poczty Polskiej w Zakopanem.
Sprawa: Skarga na dystrybucje ulotek.
W dniach 22 i 23 października dostarczyliśmy do Państwa nasze druki wyborcze bezadresowe, celem rozesłania ich do mieszkańców Zakopanego i powiatu Tatrzańskiego. Ilość tych druków była następująca:
- 1200 sztuk ulotek zbiorowych kandydatów do okręgu wyborczego nr 1
- 1200 sztuk ulotek zbiorowych kandydatów do okręgu wyborczego nr 2
- 1200 sztuk ulotek zbiorowych kandydatów do okręgu wyborczego nr 3
- 1200 sztuk ulotek zbiorowych kandydatów do okręgu wyborczego nr 4
- 700 sztuk ulotek zbiorowych kandydatów do powiatu Tatrzańskiego okręg nr I (miasto Zakopane)
- 700 sztuk ulotek zbiorowych kandydatów do powiatu Tatrzańskiego okręg nr 3 (Biały Dunajec - Witów itd.)
- 10.000 sztuk ulotek - listu Roberta Kłaka, kandydata na burmistrza, do mieszkańców Zakopanego
-  1500 ulotek - listu Janusza Majchra do mieszkańców - kandydata na radnego miasta Zakopanego w okręgu nr 4
W dniu 23 października (środa) stwierdziliśmy i mamy na to dziesiątki dowodów, że mimo oznakowań poszczególnych paczek z ulotkami oraz odpowiednim oznaczeniem samych ulotek - ulotki zostały wymieszane i tak - przeznaczone do okręgu nr 1 trafiły do okręgu 3 i 4 wraz z ulotkami z okręgu 2. Podobne wymieszanie ulotek nastąpiło na terenie całego miasta.
Nasza interwencja o godz. 17.00 i 18.00 tego dnia; tj.23.X br., doprowadziły do wstrzymania dystrybucji pozostałych ulotek w ilościach nie większych niż 100 sztuk_ Pozostałe rozeszły się po mieście błędnie i dezinformują wyborców co w efekcie zdecydowanie negatywnie odbije się na naszym wyniku wyborczym. Uważamy, że winę za tą zaistniałą sytuację ponosi Poczta Polska w Zakopanem.
W związku z tym, że koszty przygotowań tych materiałów, koszty druku i dystrybucji zostały przez nas poniesione a w efekcie przyniosły nam szkodę (nie tylko finansową) i wprowadziły zamieszanie informacyjne wśród wyborców - wzywamy Was do: o zwrotu należności za błędną dystrybucję tych materiałów
- Pokrycie przez Pocztę Polską kosztów ogłoszeń prasowych naszego Komitetu Wyborczego - powiadamiających o zaistniałej sprawie z winy Poczty.
-  Pokrycia kosztów druku 6000 sztuk ulotek reklamujących naszych kandydatów na
radnych Zakopanego.
- Przeznaczenie na cele społeczne, jako zadośćuczynienie za zaistniałą sytuacje kwoty 100.000 zł. na rzecz oddziału kardiologicznego Szpitala Miejskiego w Zakopanem. Oczekujemy natychmiastowej pisemnej odpowiedzi w tej sprawie - w przeciwnym wypadku w trybie ustawy o wyborach samorządowych kierujemy sprawę do Sądu".

(23.10.2002) Jak to jest możliwe, że Czesław Fluder, jako kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego widnieje na ulotkach dwóch różnych komitetów wyborczych? (mimo wspólnych korzeni nie specjalnie przepadających za sobą). Komu na tym zależało i dlaczego? A może chodzi o to by tuż przed wyborami zrobić sobie darmową kampanię w mediach (jeżeli tak to gratulacje - na Watrze to się udało). Kto nie wierzy, niech ogląda.

 

W tej sprawie zakopiańska koalicja SLD-UP złożyła protest - oto jego treść:

"Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej Unia Pracy przy Radzie Powiatowej SLD w Powiecie Tatrzańskim. Zakopane, dnia 22.10.2002 r.

Pan Sędzia Sądu Okręgowego
Zdzisław Błażowski

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
Na podstawże Ustawy z dnia I6 lipca I998r. - Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin. Rad Powiatów i Sejmików Województw (DZ. U. Nr 95 , poz. 602 z późniejszymi zmianami) art. 67 oraz art. 202d - cytowanej Ustawy, działając z upoważnienia Pełnomocnika Wyborczego , Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP s k ł a d a m  p r o t e s t przeciwko działaniom niezgodnym z prawem podejmowanym przez Stowarzyszenie Sojusz Lewicy Zakopiańskiej - lista nr 14 (w granicach administracyjnych Powiatu Tatrzańskiego) polegającym na
- użyciu w ulotkach wyborczych wykonanych przez Stowarzyszenie Sojusz Lewicy Zakopiańskiej numeru listy wyborczej Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD - UP (lista nr 3)
- wykorzystaniu wizerunku i nazwiska kandydata na Radnego Sejmiku Wojewódzkiego z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD -UP Pana Czesława Fludra , okr. Nr 4 poz. 9 w/wym. listy.
Jak wynika z oświadczenia Pana Cz. Fludra użyto w/wym. wartości niepieniężnych tj. wizerunku bez jego wiedzy.
Ponadto użyto numeru listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD -UP bez wiedzy i zgody właściciela.
W/wym. pozaprawne działania Stowarzyszania Sojuszu Lewicy Zakopiańskiej mogą doprowadzić do błędnego oddawania głosów przez Wyborców w Powiecie Tatrzańskim a w konsekwencji do składania przez nich protestów dot. ważności Wyborów Samorządowych.

Oczekując podjęcia przez Pana Sędziego Komisarza stosownej decyzji
Pozostając z wyrazami głębokiego szacunku

Zdzisław Biernat
                                                                            Upoważniony przez Pełnomocnika Wyborczego Koalicyjnego Komitety Wyborczego SLD-UP".

Jeszcze  jedna myśl dotycząca ulotek. Jeżeli nie będzie z tego powodu jakiś konsekwencji to na tym "zamieszaniu" na pewno nie straci Czesław Fluder.

(23.10.2002) Podobnie, jak w Zakopanem, tak i w Nowym Targu odbyła się debata kandydatów na burmistrza:
Mówiła Sabina Palka.

(21.10.2002) W Zakopanem odbyła się debata kandydatów na stanowisko burmistrza miasta, zorganizowana przez Tygodnik Podhalański. "Na scenie wystąpili": Piotr Bąk, Jan Gluc, Andrzej Karpiel, Robert Kłak i Roman Krzysiak. Zabrakło Marka Kozioła. (więcej...)

 

 

(11.10.2002) Opozycyjni radni i zarazem przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy tuż przed spotkaniem kończącym 4-letnia kadencję Radnych Miasta Zakopane zorganizowali niewielki happening. Pojawiły się taczki z napisem "wybory 2002" oraz tablica z hasłem "Nie chcesz w przyszłości używać taczek!? Użyj mądrze wyborczych kartek!". Inicjator akcji radny Dariusz Galica mówi, że ma być to zachęta dla mieszkańców do wykorzystania szansy jaką dają wybory samorządowe. (więcej...)

(05.10.2002) Podhalańska Wspólnota Samorządowa oficjalnie zgłosiła swojego kandydata na burmistrza Miasta Nowego Targu. Jest nim Marek Fryźlewicz, obecnie pełniący tę funkcję. Jego hasło wyborcze brzmi "Do przodu - rozważnie, mądrze i skutecznie". Do Rady miasta - PWS zgłosiła 42 kandydatów. Liderami w poszczególnych okręgach są: Zbigniew Sięka, Jadwiga Kuś, Marek Fryźlewicz i Wojciech Kryj. Do rady powiatu jest kandydatów 10, wśród nich obecny starosta nowotarski - Jan Lasyk. Z kolei z ramienia Wspólnoty do sejmiku małopolskiego startuje Stanisław Hodorowicz rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz obecna radna - Ewa Iwulska.
 
(05.10.2002) Swoich kandydatów na radnych miasta Nowy Targ przedstawił też komitet wyborczy wyborców "Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale". Ich kandydatem na burmistrza jest Maciej Jachymiak. Wśród 29 kandydatów na radnych jest czworo liderów: Anna Rajska, Janusz Kawka, Franciszek Chowaniec i Maciej Jachymiak.

(05.10.2002) Komitet Wyborczy Wyborców: Razem 2002 stawia na Czesława Borowicza, jako kandydata na stanowisko burmistrza Miasta. Listę kandydatów w okręgu numer jeden otwiera Jan Łapsa, w okręgu numer 2 - Andrzj Trzciński, numer 3 - Paweł Luberda, w okręgu numer 4 - Marek Dudek. "Razem 2002" ma 26 kandydatów do rady miasta.

(24.09.2002) W serwisie rozmowa z kandydatem na stanowisko burmistrza miasta Zakopane Adamem Machowskim, kandydującym z ramienia Komitetu Wyborczego "Zakopiańska Racja Stanu":
Rozmawiał Maciej Stasiński.

(24.09.2002) W serwisie sylwetka wyborcza Bolesława Skałki, kandydata na Radnego Miasta Zakopane Komitetu Wyborczego "Jedność Tatrzańska". (więcej...)

(19.09.2002) W serwisie rozmowa z senatorem Franciszkiem Bachledą Księdzualrzem. Temat to zbliżające się wybory samorządowe i trwająca kampania wyborcza:
Rozmawiała Joanna Chmiel.

(17.09.2002) W ramach spotkań z kandydatami na stanowisko burmistrza Zakopanego - sylwetka Roberta Kłaka. W zbliżających się wyborach samorządowych jest on kandydatem komitetu wyborczego wyborców Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy:
Rozmawiał Piotr Sambor.

Robert Kłak - kandydat na stanowisko burmistrza Zakopanego. (09.09.2002) Kolejny komitet wyborczy rozpoczął oficjalnie kampanię wyborczą. Tym razem jest to Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy złożony w znacznej części z radnych będących w obecnym układzie władz miejskich w opozycji. Komitet tworzą: Robert Klak, Janusz Majcher, Jacek Mielnik, Anna Galica, Irena Storowicz, Maria Podkanowicz, Dariusz Galica. Kandydatem na stanowisko burmistrza Zakopanego jest Robert Kłak. (więcej...)

(03.09.2002) W serwisie rozmowa z kandydatem na stanowisko burmistrza Zakopanego Andrzejem Karpielem:
Rozmawiał Piotr Sambor.

Andrzej Gut Mostowy i Jakub Dzioboń(28.08.2002) Podczas sobotniego pikniku wyborczego zorganizowanego na rzecz Andrzeja Karpiela - kandydata na stanowisko burmistrza Zakopanego Koalicji Tatrzańskiej 2002 - jeden z liderów Platformy Obywatelskiej dr Andrzej Olechowski wyraźnie zaznaczył swoje poparcie:
Co zatem z kandydatem zakopiańskiego koła Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy jest nim Jakub Dzioboń, który mówi:
Taka wypowiedź pojawiła się po środowym (28) spotkaniu Zarządu Koła Zakopiańskiej Platformy Obywatelskiej z Andrzejem Olechowskim i Franciszkiem Bachledą Księdzularzem. Natomiast jeden z członków zarządu zakopiańskiej Platformy podczas tej samej konferencji prasowej tak podsumował wspomniane spotkanie z Andrzejem Olechowskim:
Kłopoty zatem z zakopiańską Platformą Obywatelską nie kończą się. Członkowie sztabu tej organizacji i grupa programowa zdecydowanie odmówiła dalszej współpracy, w przypadku gdyby decyzją odgórną Koło Zakopiańskie Platformy musiało poprzeć kandydaturę Andrzeja Karpiela. Czy to rewanż za wydarzenia sprzed kilku miesięcy, gdy w tzw. "teczce" przywieziono nazwisko Andrzeja Guta Mostowego jako regionalnego szefa Platformy Obywatelskiej - przypomnijmy wówczas Andrzej Karpiel był za takiego uważany - a o decyzji dowiedział się z mediów. A może jednak po raz kolejny sprawdzi się przysłowie, gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. (więcej...)

(28.08.2002) Czy kampania wyborcza sprawiła wycofanie się (po raz pierwszy w historii) Oddziału Zakopane Związku Podhalan z Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich? Czy to oznacza, że Koalicja Tatrzańska ma chęć pokonać obecnie urzędujące władze Zakopanego, skupione wokół Klubu imienia hrabiego Władysława Zamoyskiego? Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że nie ma specjalnych pretensji do burmistrza Piotra Bąka oprócz jednej , że zatrzymał na stanowisku wiceburmistrza Krzysztofa Owczarka. Pytanie: dlaczego ta osoba budzi taką kontrowersję w środowisku Koalicji Tatrzańskiej. Po wycofaniu się z działalności publicznej Adama Bachledy Curusia na "szarą eminencję" zakopiańskiej sceny politycznej wyrósł Andrzej Gąsienica Makowski, który zrzesza coraz większą armię zwolenników do wyborów. Konflikt na linii: Starostwo Tatrzańskie i Związek Podhalan przeciw Urzędowi miasta Zakopane może być groźny i niepotrzebny dla przyszłości Regionu. Jeśli dojdzie do otwartej konfrontacji, to mogą stracić na tym wszyscy mieszkańcy Zakopanego i Podhala. Kompromitacja i smutek będą prawdopodobnie jedynymi efektami walki o władzę.

(28.08.2002) Zbliżające się wybory samorządowe mogą niepokoić zatrudnianych bezpośrednio bądź pośrednio przez urzędy miejskie bądź gminne. Dotyczy ta sytuacja miast: Zakopane i Nowy Targ oraz wszystkich gmin Podhala Spisza i Orawy. Wybrany wójt czy burmistrz będzie jednoosobowo decydował o tym, kto będzie prezesem gminnej spółki, dyrektorem szkoły lub przedszkola. Czy zatem grozi nam rewolucja w zatrudnieniu przy zmianie władzy? Ilu wartościowych specjalistów jest teraz na Podhalu bez pracy - tego nikt nie jest w stanie wykazać. Należy się jednak liczyć z tym, że nowa władza gminna może wprowadzić swoich ludzi na strategiczne stanowiska. Co stanie się wtedy z wypędzonymi?

(25.08.2002) Przy Krupówkach odbył się piknik wyborczy na rzecz Andrzeja Karpiela - kandydata Koalicji Tatrzańskiej 2002 na stanowisko burmistrza Zakopanego. Gościem honorowym spotkania był dr Andrzej Olechowski:
(więcej...)

 

(22.08.2002) Premier Leszek Miller ogłosił termin wyborów samorządowych. 27 października po raz pierwszy bezpośrednio wybierać będziemy wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast. Druga tura wyborów ma się odbyć dwa tygodnie później - 10 listopada. O okręgach wyborczych i mandatach województwa małopolskiego v-ce marszałek Jan Wieczorkowski:

(21.08.2002) Wybory samorządowe odbędą się 27 października. Druga tura wyborów ma się odbyć dwa tygodnie później - 10 listopada. A na Podhalu "życie" wyborcze nabiera tempa. Władysława Skupień została szefem sztabu wyborczego PO RP w Zakopanem. Jakub Dzioboń jest kandydatem Platformy na stanowisko burmistrza Zakopanego. Andrzej Gut Mostowy kandyduje do Sejmiku Województwa Małopolskiego ze wspólnej listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Tymczasem w Kościelisku odbyło się spotkanie Koalicji Tatrzańskiej 2002, którą reprezentowali Andrzej Gąsienica Makowski, Andrzej Skupień i kandydat na stanowisko wójta gminy Bogdan Pitoń. Natomiast w sobotę przy Krupówkach Koalicja Tatrzańska 2002 organizuje piknik z kandydatem na burmistrza Zakopanego Andrzejem Karpielem. Gościem honorowym spotkania ma być dr Andrzej Olechowski.

(31.07.2002) W Białej Izbie Związku Podhalan odbyła się konferencja prasowa Koalicji Tatrzańskiej:
Mówił przewodniczący prezydium Andrzej Skupień. Przedstawiono również kandydatów na starostę, burmistrza Zakopanego, a także wójtów gmin tatrzańskich:

(29.07.2002) We wtorek w Białej Izbie Związku Podhalan odbędzie się konferencja prasowa Koalicji Tatrzańskiej. Przedstawione będą oficjalnie kandydatury na stanowiska samorządowe w zbliżających się wyborach. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że kandydatem na stanowisko Starosty Tatrzańskiego będzie Andrzej Gąsienica Makowski. Kolejne propozycje Koalicji to: burmistrz Zakopanego - Andrzej Karpiel, wójt Kościeliska - Bogdan Pitoń, wójt Białego Dunajca - Jan Gąsienica Walczak Sobuś, wójt Poronina - Bronisław Stoch, wójt Bukowiny Tatrzańskiej - Józef Milan Modła. Do sejmiku wojewódzkiego kandydował będzie Jan Pawlikowski. Przypomnijmy Koalicję Tatrzańską tworzą Związek Podhalan, NSZZ Solidarność, Stowarzyszenie "Obywatele dla Rzeczypospolitej", Tatrzańskie Zrzeszenie Kupców, Tatrzańskie Forum Młodych, Ruch Społeczny, Tatrzańskie Centrum Gospodarczo - Turystyczne, Tatrzańskie Przymierze Samorządów Gmin, Wspólnota Witowska 8 uprawnionych wsi w Witowie, Związek Hodowców owiec i kóz.

(09.07.2002) Zbliżają się wybory samorządowe. W Zakopanem powstała Koalicja Tatrzańska. Tworzą ją: Związek Podhalan, NSZZ Solidarność, Stowarzyszenie "Obywatele dla Rzeczypospolitej", Tatrzańskie Zrzeszenie Kupców, Tatrzańskie Forum Młodych, Ruch Społeczny, Tatrzańskie Centrum Gospodarczo - Turystyczne, Tatrzańskie Przymierze Samorządów Gmin, Wspólnota Witowska 8 uprawnionych wsi w Witowie, Związek Hodowców owiec i kóz. Na Przewodniczącego Komitetu Wyborczego wybrano Andrzeja Skupnia. W skład Prezydium wchodzą: Henryk Krzeptowski, Władysława Obrochta, Józef Babicz, Jan Jarząbek, Wiesław Chwiałkowski, Jolanta Gąsienica, Tomasz Romanowski, Ryszard Sowiński, Anna Wszołek, Tadeusz Piszczek. Radę Programową tworzą: Andrzej Gąsienica Makowski, Stanisław Karpiel, Józef Bachleda, Andrzej Lisiecki, Andrzej Karpiel, Janusz Ryś, Antoni Posadzki, Jacek Żurek, Łukasz Chmielowski, Miłosz Muczyłko, Bronisław Stoch, Anna Woźnica, Anna Wszołek, Józef Chowaniec, Bohdan Pitoń, Edward Tybor. Koalicja Tatrzańska ma swoje logo wyborcze, którym jest szarotka na tle gór. Charakter Koalicji Tatrzańskiej jest otwarty na ludzi i środowiska, którym bliska jest sprawa rozwoju Skalnego Podhala. Założeniem głównym jest stworzenie samorządów zgodnie pracujących dla rozwoju tej ziemi i dla dobra jej mieszkańców. Swoim zasięgiem Koalicja chce objąć wszystkie gminy Powiatu Tatrzańskiego. Koalicja tatrzańska do końca lipca przedstawi swoich kandydatów na starostę, wójtów gmin tatrzańskich i burmistrza miasta a także radnych gmin i powiatu.

(19.06.2002) W serwisie WATRA zarys programu Stowarzyszenia „Obywatele dla Rzeczypospolitej” w Zakopanem na zbliżające się wybory samorządowe:
"Stowarzyszenie „Obywatele dla Rzeczypospolitej” Andrzeja Olechowskiego, skupia ludzi kierujących się przekonaniami, wiedzą i doświadczeniem. Naszym celem jest przede wszystkim obywatelskie uczestnictwo w debacie publicznej podejmowanie inicjatyw publicznych, przyglądanie się działalności urzędów, wywieranie obywatelskiej presji na ich poczynania, propagowanie określonych form aktywności obywatelskiej i kultury życia publicznego takich, jak uczestnictwo, współdziałanie, poszukiwanie konsensusu. Należymy do wspólnoty politycznego środka. Pragniemy współpracować ze środowiskami gromadzącymi podobnych do nas ludzi – umiarkowanych, otwartych, świadomych historii i wymogów współczesnego świata, przekonanych strażników wolności i demokracji, ludzi myślących w kategoriach państwa a nie interesu grupowego.
Zarys programu Stowarzyszenia „Obywatele dla Rzeczypospolitej” w Zakopanem na zbliżające się wybory samorządowe.
Naczelną przesłanką naszego programu jest myśl, że poprzez uczestnictwo mieszkańców w samorządzie terytorialnym realizuje się zarysowana idea społeczeństwa obywatelskiego. Samorządność pojmujemy jako służbę w interesie całej naszej społeczności a nie poszczególnych grup obywateli. Dlatego pragniemy m.in. doprowadzić do bardzo szerokiego udziału w organach wybieralnych obywateli, którzy tak rozumieją misję samorządu i podejmą się jej realizacji w naszym zantagonizowanym środowisku. Postulowane zmiany w ordynacji wyborczej, tj. bezpośrednie wybory wójtów i burmistrzów z pewnością ułatwią tworzenie takiej reprezentacji.
Poza rolą wykonawcy zadań wynikających z ustawowych obowiązków, samorząd powinien przyjąć postawę twórczego menadżera, który nie tylko zawiaduje wspólnym majątkiem, lecz także dba o jego pomnożenie. W gestii tak rozumianego samorządu powinno leżeć stworzenie dobrego planu marketingowego dla gminy, a także nadzór nad jego systematyczną realizacją. Nie brakuje w Polsce pozytywnych przykładów tak pojmowanej samorządności.
Samorząd potrzebuje kompetentnych administratorów, dlatego też uważamy, że nabór pracowników administracji samorządowej musi odbywać się na drodze konkursu. Pozwoli to na zdecydowane wyeliminowanie systemu „kolesi”, a także różnych dziwnych decyzji, których ocena należ często do prokuratora.
Czym jest Zakopane każdy widzi. Przedmiotem naszej troski jest to, czym będzie jutro, za lat pięć, piętnaście, pięćdziesiąt. Czy uda się zbudować na tyle silną tożsamość, że stanie się na nowo Zimową Stolicą Polski, gościnnym miejscem dla przyjezdnych, miejscem przyjaznym dla inwestorów oferujących pracę mieszkańcom, miastem z charakterem, pomnym swej bogatej przeszłości ale i nowoczesnym, zapewniającym komfortowe warunki życia. Miastem z rodzaju tych, które nas zachwycają w czasie europejskich podróży. To obraz daleki od obecnego, jednocześnie bardzo bliski – potrzebna jest tylko spójna wizja dalszej przyszłości. Nasze miasto nie może bowiem rozwijać się mocą doraźnych, często przypadkowych decyzji. Obecny stan miasta i gminy (w tym chaos budowlany i komunikacyjny) zdaje się być pochodną takich właśnie decyzji.
W refleksji o programie dla Zakopanego proponujemy nieco zmodyfikować rutynowy tok myślenia. Zamiast zastanawiać się nad tym co jest i co trzeba poprawić, powinniśmy wyjść od stworzenia obrazu idealnego, następnie ustalić kolejne kroki, które maja nas do tego modelu zbliżyć. Nasze rozważania powinny dotyczyć równolegle dwóch wymiarów – obszaru materialnego i kultury. Ideałem było by oczywiście stworzenie takiej przestrzeni do życia, w której mógłby się odnaleźć każdy turysta i mieszkaniec Zakopanego. Samorząd jako pełnoprawny gospodarz terenu i dobry menadżer, na podstawie takiego programu opracuje strategię działania. Natomiast w sferze kultury, nie wszystko zależy od funduszy. Ogromna część naszych inicjatyw będzie jedynie wymagała chęci działania. Mamy nadzieję, że uda nam się taką chęć wyzwolić.
Chcemy zaprosić wszystkich Państwa do współpracy zarówno przy realizacji zadań ogólnych, jak i konstrukcji programu rozwoju gminy. Chcielibyśmy mieć poczucie, że jest to program naprawdę obywatelski".
Oświadczenie podpisali: Przewodniczący Stowarzyszenia OdR w Zakopanem Andrzej Karpiel i V-ce Przewodniczący Stowarzyszenia OdR Region Małopolski Ryszard Geleta.

(19.06.2002) Bezpośrednie wybory burmistrzów zdecydowały o tym, że obecny burmistrz Nowego Targu podjął decyzję o kandydowaniu jesienią z ramienia Podhalańskiej Wspólnoty Samorządowej:
Mówił Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz.
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I