I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
 Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy. 


(30.10.2002) Nieoficjalnie wiadomo, że od dłuższego czasu trwają w Zakopanem negocjacje związane z drugą turą wyborów na stanowisko burmistrza miasta Zakopane. Jako pierwszy z publicznym wystąpieniem na horyzoncie wyborczym pojawił się klub wyborczy Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy. Wiadomość, która miała zelektryzować opinię publiczną to informacja o przekonaniu ponoć większości radnych nowej rady do osoby Roberta Kłaka. Na konferencji prasowej nie przedstawiono jednak żadnych dowodów, że tak rzeczywiście jest. Nie pojawił się również, dla wsparcia, żaden przedstawiciel innej opcji politycznej. Z naszych nieoficjalnych danych wynika, że wszyscy radni Jedności Tatrzańskiej utworzyli klub, który nie opowiada się za żadną ze stron. Gdyby dwóch radnych niezależnych Jan Gluc i Marek Trzaskoś zawiązali porozumienie z Zakopiańczykami to i tak nie wystarczyło by to, by w radzie mieć większość. Powstała by równowaga. Wszystko wówczas zależało by od radnych Jedności Tatrzańskiej, którzy w przeciwieństwie do niezależnych są w tym układzie - niezależni. W serwisie fotki (powyżej) i zapis audio konferencji prasowej:
Wypowiadali się Robert Kłak, Janusz Majcher i Dariusz Galica.

(11.10.2002) Opozycyjni radni i zarazem przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Samorząd Tatrzański i Zakopiańczycy tuż przed spotkaniem kończącym 4-letnia kadencję Radnych Miasta Zakopane zorganizowali niewielki happening. Pojawiły się taczki z napisem "wybory 2002" oraz tablica z hasłem "Nie chcesz w przyszłości używać taczek!? Użyj mądrze wyborczych kartek!". Inicjator akcji radny Dariusz Galica mówi, że ma być to zachęta dla mieszkańców do wykorzystania szansy jaką dają wybory samorządowe:
Mówili Dariusz Galica i Maria Gruszka.

Kilka fotek:

Dla zainteresowanych kilku minutowe video:

 

REALVIDEO

 

 

 

 

 

 

 

(09.09.2002) KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD TATRZAŃSKI I ZAKOPIAŃCZYCY tworzą Robert Klak, Janusz Majcher, Jacek Mielnik, Anna Galica, Irena Storowicz, Maria Podkanowicz, Dariusz Galica. Pełnomocnik komitetu - Jacek Mielnik. Pełnomocnik finansowy komitetu - Anna Galica.

Zapis audio konferencji prasowej:
Pytanie dziennikarzy: Zarząd Miasta zarzuca opozycji wyłączną umiejętność krytykowania rządzących bez bez konstruktywnych propozycji np. uchwał. Odpowiada Dariusz Galica:

Kilka fotek ze spotkania (poniżej materiały wyborcze komitetu):

SAMORZĄD TATRZAŃSKI I ZAKOPIAŃCZYCY
DEKLARACJA WYBORCZA
Jesteśmy szeroką koalicją osób wywodzących się z różnych środowisk.
Zjednoczył nas jeden cel - doprowadzenie do normalności funkcjonowania samorządu w Powiecie Tatrzańskim i Gminie Zakopane.
Powiat i Miasto mają służyć mieszkańcom - ich funkcją jest ułatwienie życia mieszkańcom.
O przyszłości Zakopanego i naszego powiatu nie mogą decydować ambicje polityków i wygoda urzędników.
Mówimy stanowcze NIE klikom, prywacie, przejawom korupcji i patologii władzy. Musimy zatrzymać degradację samorządności i przywrócić jej demokratyczne zasady funkcjonowania.
Przypomnijmy sobie - Samorząd to my wszyscy - mieszkańcy Powiatu i Zakopanego. Do Rad wybieramy swoich przedstawicieli, którzy mają nas reprezentować i działać w naszym imieniu.
Drodzy Współmieszkańcy ! 27 października czeka nas wszystkich ważna decyzja i wybór - czy chcemy na następne 4 lata takiego samorządu jaki był, czy chcemy wreszcie normalności - poszanowania prawa, równości wszystkich obywateli wobec prawa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Dlatego tak ważnym jest na kogo oddamy głos!

PROGRAM WYBORCZY KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW: SAMORZĄD TATRZAŃSKI I ZAKOPIAŃCZYCY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002-09-07
Deklaracja społeczna
W poczuciu odpowiedzialności za miasto i powiat, poziom życia mieszkańców, sposób sprawowania władzy, przyszłość regionu
- przystępujemy do wyborów z Zakopiańskim Forum Samorządowym, Związkami Zawodowymi: OPZZ, Nauczycieli, Pielęgniarek, Pracowników Ochrony Zdrowia, Emerytami i Rencistami.
Podstawowym wyzwaniem jest uczynienie miasta i regionu ośrodkiem turystycznym i sportowym o europejskiej renomie.
Pragniemy tworzyć dogodne warunki do inwestowania, rozwoju firm, życia mieszkańców.
Z pola naszego działania nie znikną warunki bytowe ludności, wzrost zamożności, ograniczanie sfer biedy, patologii społecznej.
Zdecydowanie zatrzymamy proces degradacji społecznej, ekonomicznej, gospodarczej miasta i powiatu, szerzenie się społecznego i ekonomicznego zagrożenia życia mieszkańców, braku perspektyw młodego pokolenia.
Wydamy bezwzględną walkę korupcji, nieposzanowaniu prawa. Będziemy dążyć do zmiany wizerunku miasta, z dotychczasowego niekorzystnego, niechlujnego, brudnego, tonącego w chaosie komunikacyjnym i komunalnym na taki, o którym mieszkańcy i turyści wypowiadać się będą z uznaniem. To będzie najlepsza promocja miasta i powiatu! Przyszłość dla miasta i regionu musi być zdecydowanie lepsza, korzystniejsza!
PROGRAM DZIAŁANIA
Nasze podstawowe działania to:
l . Sporządzenie dokumentu "otwarcia" o stanie powiatu i miasta w zakresie spraw gospodarczych, ekonomicznych, społecznych. Ten dokument zostanie przedstawiony mieszkańcom.
2. Analiza stopnia realizacji Uchwały w sprawie misji i celów strategicznych rozwoju Zakopanego do r. 2010.
3. Sporządzenie skorelowanego:
- planu strategicznego rozwoju powiatu i miasta
- planu zagospodarowania przestrzennego regionu tatrzańskiego, którego podstawą jest turystyka, sport, kultura, usługi i rolnictwo.
4. Nasilenie działań w kierunku:
- budowy, modernizacji dróg prowadzących do regionu - budowy lotniska w N.Targu .
- zintegrowanie systemu marketingu i informacji turystycznej - wykonanie tras rowerowych i pieszych w regionie
- opracowanie wspólnej oferty turystycznej regionu
5. Rozwiązywanie nabrzmiałych problemów gospodarczych, w tym komunalnych , mieszkaniowych i komunikacyjnych.
6. Sprzyjanie prowadzonym inwestycjom np. takim jak: miasteczko wodne na Antałówce, wysypisko śmieci na Zoniówce, modernizacja obiektów skoczni narciarskich na Krokwi, modernizacja i
unowocześnienie drogi z Krakowa do Zakopanego.
7. Działania w zakresie planowanych, nowych inwestycji: powstanie hali wielofunkcyjnej, toru łyżwiarskiego.
8. Opracowanie szczegółowego programu rozwoju miasta i powiatu, w którym podstawowym zadaniem winno być: wprowadzenie zmian da planu zagospodarowania przestrzennego celem wydzielenia terenów pod budownictwo komunalne, spółdzielcze, indywidualne.
Zakopane, jako aglomeracja 30. tysięczna stanowi centrum szkolnictwa średniego oraz miejsc pracy dla mieszkańców regionu.
Tu znajdują się ośrodki kultury, sportu, baza noclegowa i rozwinięta sieć usług turystycznych.
Powyższe założenia programowe maj ą charakter ogólny.
Kandydaci z poszczególnych obwodów, osiedli, wiosek najlepiej znają wszelkie problemy ich dotyczące.
Wspólnie z mieszkańcami uzupełnimy program o te zadania, które będą stanowiły o lepszej jakości życia na ich terenie.
Mamy kandydata na burmistrza, którym jest Robert Kłak. Solidny, uczciwy, z dużym doświadczeniem gospodarskim, umiejętnościami kierowania zespołami pracowniczymi. Jest dobrym menedżerem. Jesteśmy przekonani, że nasz kandydat ma koncepcję społeczną i gospodarczą funkcjonowania miasta.
Mamy kandydatów do rady miasta i powiatu. Ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe, społeczne w pełni uzasadniaj ą ich wybór. Nasz program jest otwarty na głosy wyborców! Liczymy na wasze poparcie. Mówimy STOP stagnacji, patologii władzy - niech Zakopane i
powiat Tatrzański wkroczy na drogę rozwoju.
Naszym dążeniem jest uczynienie powiatu tatrzańskiego i Zakopanego regionem o nowoczesnej infrastrukturze turystycznej i komunalnej .
Mamy pomysł i sposób na realizację swojego programu!

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I