I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
informacje religijne

 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach

"Tam pod Tatrami"
dwumiesięcznik
PARAFII ŚW.
KAZIMIERZA
W KOŚCIELISKU
 

Informacje duszpasterskie Dekanatu Zakopiańskiego

Niedzielne Msze Święte w Zakopanem i okolicach.

Echa spod Giewontu Miesięcznik Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem

 

 

(09.06.2005) We wtorek wieczorem do swojej rodzinnej Raby Wyżnej przyjechał jego Ekscelencja ks. arcybiskup Stanisław Dziwisz. Mówi wójt Edward Siarka:

(09.06.2005) Nowotarski kościół p. w. Świętej Jadwigi Królowej został we wtorek wieczorem konsekrowany. Przybyli znamienici goście:
Teraz trochę historii budowy kościoła:
Kościół nie powstałby gdyby nie wielki wysiłek parafian:
Proboszcza ks. Henryka Paśko zapytaliśmy o projektanta i pomysłodawców wyboru patronki:
Mówił ksiądz Henryk Paśko.

(01.06.2005) Rocznica urodzin Jana Pawła II - Wadowice - 18.05.2005r. (więcej...)

 

 

 

(01.04.2005) Bierzmowanie w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Sakramentu udzielił Biskup Józef Guzdek. (więcej...)

 

 

(22.12.2002) W imieniu organizatorów zapraszamy na V Archidiecezjalny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Impreza odbędzie się w Zakopanem w dniach 27 i 28 grudnia br. Na pierwszy dzień konkursu składają się żywiołowo wykonywane prezentacje konkursowe oraz wieczorny koncert zespołu Carpe Diem, który zaprezentuje kolędy w atrakcyjnym brzmieniu rockowym. Drugiego dnia po południu odbędzie się koncert laureatów. Po nim odprawiona zostanie msza święta, a wieczorem odbędzie się koncert kolęd zespołu New Live’m z Natalią Niemen. Konkurs w ciągu pięciu lat swojego istnienia stał się jednym z największych przeglądów kolęd i pastorałek w południowej Polsce. Tylko w ubiegłym roku zgromadził 700 uczestników w ponad trzydziestu grupach wokalno-instrumentalnych oraz kategoriach solowych. W tym roku Konkurs Kolęd zmienił nieco charakter i stał się przeglądem dziecięco-młodzieżowym. Patronat honorowy nad konkursem objął J.E. ks. Kardynał Franciszek Macharski.
PROGRAM DNI KONKURSOWYCH
Piątek 27.12.2002 r.
10.30-13.00 – przesłuchania konkursowe (cz. I)
15.30-18.00 – przesłuchania konkursowe (cz. II)
20.00 – Koncert zespołu „Carpe Diem”
Sobota 28.12.2002 r.
16.00 – Koncert Laureatów (ogłoszenie wyników konkursu,
wręczenie nagród, występy finalistów)
19.00 – Msza św. (kościół p.w. Najświętszej Rodziny)
20.00 – Koncert zespołu „NEW LIFE’m” z Natalią Niemen
MIEJSCE KONKURSU:
Sala teatralna przy Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem, ul. Jana Pawła II 4

(22.12.2002) Po raz pierwszy w kaplicy na Koszarkowym Wierchu w Groniu odprawiona zostanie uroczysta pasterka. Ksiądz Szczepan Gacek, parafianie i gospodarze Koszarkowego Wierchu zapraszają w Wigilię o godzinie 22.30.

(08.10.2002) Tydzień Miłosierdzia - przypomnienie o działalności Caritas. W niedzielę rozpoczął się 58. Tydzień Miłosierdzia. Jego hasłem są słowa św. Pawła: "Wiara działa przez miłość". (Ga 5, 6). Jak zwykle Tydzień Miłosierdzia to szczególny czas dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W sobotę poprzedzającą rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia na tradycyjnej pielgrzymce w Kalwarii Zebrzydowskiej zgromadzili się pracownicy i wolontariusze Caritas oraz wolontariusze z parafialnych zespołów charytatywnych. Wspólna Droga Krzyżowa i Msza św. były czasem dziękowania Bogu za Jego miłosierdzie i za wszystkie dzieła miłosierdzia podjęte w ciągu minionego roku, a także modlitwy w intencjach Caritas. Główny celebrans, ks. infułat Jerzy Bryła zwracając się do ok. 2,5 tys. pielgrzymów przypomniał słowa Ojca Świętego z niedawnej pielgrzymki do Polski. Nawołując do nowej "wyobraźni miłosierdzia" wskazał też na wielką pracę wykonywaną przez parafialne zespoły charytatywne i oddziały Caritas oraz na dzieła prowadzone przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W niedzielę w kościołach Archidiecezji Krakowskiej odczytany został list Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego na Tydzień Miłosierdzia. Dziękując Bogu za wszystkie dzieła miłosierdzia w Archidiecezji Ksiądz Kardynał przypomniał o nowych dziełach Caritas oraz wezwał do osobistego zaangażowania się w pomoc bliźniemu, pisząc m. in.: "...Owocem pielgrzymki Ojca Świętego niech będzie podjęcie konkretnego zobowiązania, zaczynając od własnej rodziny. Potrzebne jest miłosierdzie wobec chorych i starszych w rodzinie, opieka, cierpliwość, ograniczenie czasu spędzanego przed telewizorem, by porozmawiać ze starszym członkiem rodziny. Miłosierdziem jest przebaczenie i pojednanie w rodzinie, pomoc w walce z nałogiem, a także uczenie dzieci, by umiały zaoszczędzić drobne sumy i ofiarować je dla bliźnich, którzy są głodni i nie mają pieniędzy by kupić buty. Niech postawa miłosierdzia obejmuje naszą rodzinę i sąsiedztwo. Starajmy się przełamywać szerzącą się anonimowość, obcość w sąsiedztwie, w otoczeniu, co jest częstym zjawiskiem nie tylko w mieście, ale i na wsi. Zachęcam, by jednym z postanowień po pielgrzymce Ojca Świętego, było zobowiązanie materialnego wsparcia, jednorazowej lub comiesięcznej wpłaty na rzecz jednego z ośrodków prowadzonych przez naszą Caritas. W ten sposób wybierając konkretne dzieło, otaczamy go naszą modlitwą, ale też materialną opieką, wspomagając chorych, dzieci pozbawione rodzicielskiej troski, niepełnosprawnych lub osoby starsze. Tworząc więź z konkretnym dziełem przyjmujemy go niejako za swoje, i jest to wyraz przejścia od słów do czynów." Caritas krakowska rozesłała do parafii archidiecezji deklaracje wsparcia, zawierające zobowiązanie otoczenia modlitwą lub pomocą materialną jednego z dzieł prowadzonych przez Caritas. Chętni do zaangażowania się w tę formę pomocy prześlą do Caritas wypełnione deklaracje, zobowiązując się do regularnej modlitwy w intencji wybranego dzieła lub regularnej wpłaty na rzecz konkretnego ośrodka. W ten sposób krakowska Caritas tworzy zaplecze materialne i duchowe dla swoich ośrodków.
Obecnie Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi 30 ośrodków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich, dzieci i matek z dziećmi. Wśród ośrodków można wymienić największą w Krakowie kuchnia dla ubogich, wydającą do 700 gorących posiłków dziennie, Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn oraz Schronisko i Przytulisko dla bezdomnych kobiet, Dom Matki i Dziecka oraz Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, sześć Stacji Opieki Caritas, zapewniających bezpłatną pielęgnację i rehabilitację ponad 850 stałym pacjentom: osobom przewlekle chorym przebywającym w domach, Dwa Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze zapewniające bezpłatną rehabilitację i opiekę poszpitalną osobom z chorobami narządu ruchu, Cztery Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych itd. Caritas otacza też opieką parafialne zespoły charytatywne i Caritas parafialne, skupiające ok. 2 000 wolontariuszy i obejmujące różnoraką pomocą tysiące osób chorych, starszych i ubogich w parafiach. Od września br. działa nowy Rodzinny Dom Dziecka, przeznaczony dla ośmiorga dzieci. Uroczystego poświęcenia nowej placówki dokona Metropolita Krakowski 28 października o godz. 15.00. Działalność Caritas Archidiecezji Krakowskiej można wspierać wpłacając ofiary na konto Caritas:Bank Spółdzielczy Rzemiosła, ul. Dunajewskiego 7, Kraków,
nr: 85890006-111197-27006.

Ks. Jan Kabziński
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej

(21.08.2002) Metropolita Krakowski, ks. kard. Franciszek Macharski wystosował Apel do wiernych Archidiecezji Krakowskiej o pomoc dla ofiar powodzi. "Gdy cieszyliśmy się obecnością Ojca Świętego, nasi sąsiedzi walczyli z żywiołem powodzi. Kataklizm ogarnął duże rejony Czech, Słowacji, Austrii, Rosji i Niemiec. Nie bylibyśmy dobrymi uczniami Chrystusa, gdybyśmy nie zareagowali konkretnymi czynami miłosierdzia! Kiedy w ubiegłym roku powódź ogarnęła Małopolskę, z pomocą pospieszyły nam tysiące ludzi dobrej woli z sąsiednich krajów, przesyłając transporty z darami rzeczowymi dla powodzian. Wdzięczni za udzielone nam wsparcie, także my nie możemy opuścić braci w potrzebie. "Cieszę się, że ten duch solidarności w miłosierdziu wciąż panuje w polskim Kościele, czego dowodem jest wiele dzieł pomocy społecznościom dotkniętym przez klęski żywiołowe w różnych regionach świata" - Ojciec Święty mówił do nas na Błoniach. Te słowa nas zobowiązują. Zachęceni przez Jana Pawła II do czynienia miłosierdzia, przez nasze ofiary chcemy pomóc powodzianom w powrocie do normalnego życia w ich odbudowywanych domach. Caritas Archidiecezji Krakowskiej przekazała już 50 tys. zł na rzecz najbardziej poszkodowanych przez powódź w Czechach, a potrzeby wciąż są ogromne. Dlatego też proszę Duszpasterzy i parafialne zespoły charytatywne o zorganizowanie zbiórki przed kościołami na ten cel. Wszystkie ofiary zostaną przekazane powodzianom. A za każdy gest miłosierdzia niech Pan obdarza Was Swoim miłosierdziem." Ofiary zostaną przekazane poszkodowanym za pośrednictwem lokalnych Caritas, organizujących doraźną i długofalową pomoc tym, którzy ucierpieli na skutek kataklizmu. Zarówno Caritas Polska, jak i wiele Caritas diecezjalnych - w tym Caritas krakowska - włączyły się w pomoc powodzianom jeszcze przed pielgrzymką Ojca Świętego, przesyłając ofiarom powodzi pomoc finansową oraz dary rzeczowe. Ofiary na pomoc poszkodowanym przez powódź można wpłacać na konto Caritas
Archidiecezji Krakowskiej: Bank Spółdzielczy Rzemiosła, ul. Dunajewskiego 7, Kraków, nr: 85890006-111197-27006. z dopiskiem "Powódź"lub składać w Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3.

(07.08.2002) W trakcie wizyty Jana Pawła II w Małopolsce, Urząd Wojewódzki uruchomi specjalną infolinię – numer: 987, gdzie wszyscy zainteresowani uzyskają informacje nt. wizyty papieskiej.

(31.07.2002) Zakopane odwiedził ksiądz Grzegorz Zwoliński proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa w rosyjskim Kirowie (2 tysiące km od granicy z Polską). 13 sierpnia w Zakopanem o 19'30 w Kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny wystąpi chór młodzieżowy Łada:

(23.07.2002) Wydrukowano już bilety wstępu na mszę św., którą 18 sierpnia odprawi na krakowskich Błoniach Jan Paweł II. Od 5 sierpnia bilety powinny być w parafiach w całej Polsce. Msza św. na Błoniach będzie uroczystością z udziałem największej liczby pielgrzymów. Organizatorzy zapewniają, że są w stanie przyjąć około dwóch milionów ludzi, nie zabezpieczając wszystkim kontaktu wizualnego z papieżem. Do tej pory do krakowskiej kurii napłynęły z całego kraju zamówienia od ok. 1 mln 100 tys. osób. Wydrukowano 1 mln 200 tys. biletów. Reszta osób zmieści się poza sektorami, gdzie wejściówki nie są konieczne.

(21.07.2002) W Kanadzie trwają ostatnie przygotowania przed wizytą Jana Pawła II. W Toronto organizatorzy postawili krzyż wysokości około 10 pięter. Żółty krzyż dominuje nad bazą wojskową Downsview Park, która znajduje się w północno-zachodniej części Toronto. Właśnie w tym miejscu 27 lipca odbędzie się wspólne czuwanie papieża z młodzieżą, która będzie uczestniczyć w obchodach XVII Światowych Dni Młodzieży. Dzień później Jan Paweł II odprawi tam mszę. Organizatorzy szacują, że w czuwaniu i we mszy weźmie za każdym razem udział 750 tysięcy młodych ludzi. Pielgrzymi z całego świata już zaczęli zjeżdżać do Toronto. Jest też tam zespół góralski z Poronina:
Na Słowację natomiast wyjeżdżali ich młodsi koledzy:
Mówił prezes O/ Związku Podhalan w Poroninie Andrzej Skupień.

(07.06.2002) Jadąc trasą Rabka - Zakopane mijamy piękny drewniany kościółek na Piątkowej Górze. 2 października 1994 roku podłożony ogień strawił niemal cały obiekt. Ksiądz rektor Zbigniew Wawrzyniak natychmiast zainicjował odbudowę. W niedzielę o godzinie 10.oo rozpocznie się konsekracja świątyni, której dokona kardynał Franciszek Macharski. Wśród zaproszonych gości m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich marszałek Marek Nawara i Jan Wieczorkowski, rektor UJ Franciszek Ziejka, konserwator wnętrza kościoła Józef Furdyna a także panowie Jerzy i Maciej Stuhrowie z małżonkami. Gości przywita szpaler strażaków z ponad 30 jednostek OSP, które w 1994 roku gasiły pożar.

(05.06.2002) W czwartek rozpoczyna się w Zakopanem dwudniowy cykl koncertów dedykowanych Janowi Pawłowi II z okazji 5-rocznicy pobytu na Podhalu. Pierwszy z koncertów rozpocznie się o godzinie 20.oo w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Rodziny, drugi w piątek w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej o godzinie 18.oo.

(31.05.2002) O godzinie 7.30 z Sanktuarium na Krzeptówkach wyrusza w sobotę 5 piesza pielgrzymka drogą papieską. Uczestnicy "Sursum Corda" pójdą przez Gubałówkę do Zębu, Bańskiej i Maruszyny a dalej do Ludźmierza, gdzie o godz. 18.oo zaplanowano uroczystą Mszę Św. pod przewodnictwem kardynała Franciszka Macharskiego.

(22.05.2002) 8 czerwca 2000 r w Nowym Targu rozpoczęła się budowa kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej. O sobotnich uroczystościach mówi działający w komitecie budowy kościoła Stanisław Tętnowski:

(09.05.2002) Zbliża się kolejna rocznica zamachu na Papieża Jana Pawła II. Jak co roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówakach odbędą się uroczystości ku czci Matki Bożej za cudowne ocalenie, życia Ojca Świętego. W tym roku uroczystościom będzie przewodniczył Ks. Bp Antoni Dydycz. Fatimski odpust odbędzie się 12 maja. Pierwsze czuwanie fatimskie z 12 na 13 maja od godz. 21.00 do 5 rano.

(07.05.2002) 75-letni kardynał Franciszek Macharski będzie nadal metropolitą krakowskim. Do kurii dotarło pismo z Watykanu oficjalnie potwierdzające przedłużenie sprawowania tego urzędu. Zgodnie z prawem kanonicznym biskupi, którzy ukończyli 75 lat składają rezygnacje na ręce papieża, a papież po rozważeniu wszystkich okoliczności podejmuje decyzję. Macharski urodził się 20 maja 1927 roku. Po wojnie wstąpił do seminarium duchownego, a 2 kwietnia 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księcia metropolity Adama Sapiehy. W 1956 roku wyjechał na studia do Fryburga w Szwajcarii, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Kardynał lubi podróżować. Jest miłośnikiem muzyki klasycznej. Jest także znany z sympatii do nowinek technicznych - ma telefon komórkowy, nie stroni od pracy na komputerze i od internetu.

(23.04.2002) W środę w Wałbrzychu pochowany został ks. Józef Klaper pochodzący z Kościeliska. W tutejszym kościele pod wezwaniem Św. Kazimierza 21 czerwca 1964 roku ks. Józef odprawił uroczystą Mszę Świętą  prymicyjną. W serwisie, krótki życiorys ks. Józefa Klapra: Syn Stanisława i Anny z domu Mateja. Urodził się 1.11.1936 roku w Kościelisku. Ukończył Seminarium duchowne księży Pallotynów w Ołtarzewie koło Warszawy. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1964 roku z rąk biskupa dra Zygmunta Choromańskiego, Sekretarza Episkopatu Polski. W tydzień później odprawił uroczysta mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Kościelisku. Pracował w Ząbkowicach Śląskich, w Poznaniu, w Niagara Folk - USA, w Kurytybie w Brazylii. W ostatnich latach pełnił funkcję proboszcza w Wałbrzychu. Zmarł 21 kwietnia 2002 r. w wieku 65 lat.

(13.04.2002) W okresie Wielkiego Postu Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeprowadzała trzy akcje charytatywne. Ich celem było zdobycie funduszy na pomoc osobom potrzebującym, a także kształtowanie odpowiednich postaw charytatywnych, szczególnie wśród młodzieży.
Przeprowadzono następujące akcje:
- skarbonka jałmużny wielkopostnej - akcja przeprowadzana wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Jej celem jest uwrażliwienie na problem ubóstwa, a także rozwijanie umiejętności dzielenia się z potrzebującymi. Rozprowadzono ponad 26 tys. skarbonek.
- Baranek wielkanocny - postawiony na stole podczas wielkanocnego śniadania baranek ze znakiem Caritas jest symbolem solidarności z potrzebującymi. W tym roku rozprowadzono ponad 64 tys. cukrowych baranków.
- Chleb miłosierdzia - symbol dzielenia się chlebem z potrzebującymi. To akcja prowadzona po raz drugi przez parafie archidiecezji krakowskiej. Rozprowadzono 3 200 sztuk chlebków.
Wszystkie akcje przyniosły łączny dochód ok. 144.200,00 zł.
Środki uzyskane dzięki akcjom charytatywnym przekazane zostaną w całości na pomoc osobom potrzebującym. Ofiary złożone do skarbonek jałmużny wielkopostnej w całości przeznaczone zostają na potrzeby charytatywne parafii. Pieniądze uzyskane z rozprowadzania baranków cukrowych przekazane zostaną na zorganizowanie osobom starszym i chorym wypoczynku i rehabilitacji, zwłaszcza w czynnym przez cały rok Domu Wczasowo - Rehabilitacyjno - Terapeutycznym w Zatorze. Rozprowadzone chlebki miłosierdzia przyczynią się do zakupu żywności dla prowadzonej przez nas kuchni dla osób bezdomnych i najuboższych oraz na pomoc żywnościową dla rodzin wielodzietnych wydawaną w punkcie socjalnym.
Ponadto krakowska Caritas przygotowała przed Wielkanocą dla rodzin i osób objętych stałą pomocą ponad 700 paczek żywnościowych, o wartości ok. 100 zł za sztukę. Część rozdanych artykułów zebrana została podczas dwóch zbiórek żywności, zorganizowanych przez Caritas
w czasie Wielkiego Postu w krakowskich supermarketach.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w prowadzonych przez nas akcjach.

ks. Jan Kabziński
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej

(13.04.2002) Zbrojny konflikt w Ziemi Świętej coraz bardziej rozszerza się, dotykając nie tylko osoby biorące udział w walkach, ale też te, które nie są bezpośrednio zaangażowane. Caritas Internationalis - międzynarodowa wspólnota Caritas, do której należy także Caritas Polska, pragnie pospieszyć z pomocą najbardziej poszkodowanym mieszkańcom Ziemi Świętej. W najbliższych dniach, dzięki hojności Caritas poszczególnych krajów, Caritas Internationalis ma nadzieję przekazać na ten cel do Caritas Jeruzalem 700.000 USD. Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na zakup i dostarczenie poszkodowanym artykułów, które obecnie są najbardziej potrzebne: lekarstw dla szpitali, żywności, ubrań. Z czasem Caritas będzie też pomagać w odbudowie i remontach zniszczonych domów.
W pomoc ofiarom konfliktu włączyła się Caritas Archidiecezji Krakowskiej, która przesłała 10 tys. zł. na rzecz poszkodowanych.
Pieniądze dotrą do Caritas Jeruzalem, zajmującej się organizowaniem pomocy. Jak zwykle w przypadku akcji międzynarodowych, pomoc z naszego kraju koordynuje Caritas Polska. Mamy nadzieję, że nasza ofiara przyczyni się do zmniejszenia cierpienia osób poszkodowanych w wyniku walk.
Ofiary na rzecz konfliktu w Ziemi Świętej można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła 85890006-111197-27006
z dopiskiem "Palestyna"
lub w biurze przy ul. Bronowickiej 78 w Krakowie w godz. 9.00 - 15.00.

ks. Jan Kabziński
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej

(31.03.2002) Kościół katolicki obchodzi dziś największe swoje święto w całym roku liturgicznym: uroczystość świąt Zmartwychwstania Pańskiego, określanych jako Święta Wielkanocne. Zmartwychwstanie Chrystusa jest znakiem jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

(30.03.2002) Kościół katolicki obchodzi trzeci dzień Triduum Paschalnego - Wielką Sobotę. Aż do późnego wieczora, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są odprawiane msze święte. Wierni odwiedzają w kościołach symboliczne groby Chrystusa. Tradycyjnie święcą też pokarmy. W koszyczkach nie może zabraknąć jajek - symbolizujących życie, czyli Chrystusa Zmartwychwstałego, chleba, soli i wędlin. Wieczorem rozpocznie się Wigilia Wielkanocna. Jest to uroczysta msza, która w Kościele katolickim należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Poprzedza ją poświęcenie ognia i wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń sakramentu chrztu.

(29.03.2002) Wielki Piątek jest w Kościele katolickim dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu. Centrum liturgii wielkopiątkowej to uroczysta adoracja Krzyża - adoracja Syna Bożego, który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi. W kościołach katolickich buduje się Groby Pańskie i odwiedza je. Nie odprawia się w tym dniu mszy świętej. Jedynie po południu celebrowane jest nabożeństwo, podczas którego śpiewa się pieśni o krzyżu i tajemnicy komunii. Czytane są odpowiednie fragmenty Biblii. Bywa też, że odtwarzane jest całe kalwaryjskie misterium Męki Pańskiej, po którym wierni czuwają przy symbolicznym Grobie Jezusa, aż do Wigilii Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.

(24.03.2002) Niedziela Palmowa. Kościół katolicki obchodzi to święto na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa jest zarazem początkiem Wielkiego Tygodnia. We wszystkich kościołach w Polsce odbędą się dziś uroczyste procesje z palmami. Palmy mają przypominać mękę i śmierć Chrystusa, prowadzące do chwalebnego zmartwychwstania. W Kalwarii Zebrzydowskiej jak co roku odbędzie się misterium przedstawiające wjazd Chrystusa do Jerozolimy, a w Łysych na Kurpiach - Konkurs Palm Wielkanocnych. Palmy mają przypominać mękę i śmierć Chrystusa, prowadzące do chwalebnego zmartwychwstania.

Siódma z kolei, papieska pielgrzymka do ojczyzny odbędzie się w sierpniu tego roku. Poinformował o tym prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w Watykanie wręczył oficjalne zaproszenie Janowi Pawłowi II. Potem rozmawiał z nim przez kwadrans w cztery oczy. Papież przyleci do Polski najprawdopodobniej w dniach od 16 do 22 sierpnia. Prezydent, w imieniu Jana Pawła II powiedział, że na razie na liście miast, które odwiedzi papież pewniakiem jest Kraków. Nic więcej nie chciał ujawnić. nieoficjalnie wiadomo, że papież pojedzie także do Kalwarii Zebrzydowskiej. Spotkanie w cztery oczy Jana Pawła II z prezydentem Kwaśniewskim trwało 15 minut. Po nim prezydent przedstawił członków delegacji. Papież żartował na temat zimna w Polsce i na temat kolana, z którym ma ostatnio problemy. Na koniec pożegnał się z wszystkimi słowami: „Do zobaczenia w Polsce”. Jan Paweł II odwiedzał już Polskę 8-krotnie, w tym sześć razy w ramach pielgrzymek. Pierwszy raz papież przyjechał w czerwcu 1979 roku, niespełna rok po wyborze na zwierzchnika Kościoła Katolickiego. Po raz ostatni gościł w naszym kraju trzy lata temu.

Prymas Polski kard. Józef Glemp wystosował w imieniu Episkopatu Polski oficjalne zaproszenie dla Jana Pawła II do złożenia wizyty w Polsce w 2002 roku. W imieniu władz państwowych zaproszenie złoży prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas swojej lutowej wizyty w Watykanie. Rzecznik Episkopatu o. Adam Schulz powiedział, że jest to odpowiedź na oczekiwania polskiego społeczeństwa, które pragnie znów spotkać się z papieżem. Nie wiadomo na razie, kiedy przyjedzie papież i jakie miejsca odwiedzi, gdyż takich informacji nie podaje się w zaproszeniu, by nie obligować Jana Pawła II. Papież sam ustala termin i program wizyty.

Wizyta Jana Pawła II w Polsce jest potrzebna społeczeństwu, politykom i biskupom - uważa ks. prof. Michał Czajkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. "Bardzo potrzebujemy tej wizyty. Wiadomo jaki panuje w naszym kraju zamęt polityczny. Ile jest chamstwa w polityce i życiu publicznym. Widać też negatywne skutki trudnego daru wolności, której nadużywamy" - powiedział ks. Czajkowski. Zdaniem ks. Czajkowskiego Kościół polski także potrzebuje tej wizyty. "W naszym Kościele nastała stagnacja, czasem nawet cofanie się. Brak jest dynamiki, ducha ewangelicznego, tego wszystkiego dobra, które się dzieje" - uważa ks. Czajkowski. Według niego bardzo ważne jest to, żeby katolicy otworzyli swoje serca i czekali na papieskie orędzie, a także zrozumieli, że papież mówi do każdego w imieniu Chrystusa.

Wraz z początkiem Wielkiego Postu do 30 tys. dzieci i młodzieży Archidiecezji Krakowskiej trafiły małe, kartonowe skarbonki Jałmużny Wielkopostnej. Akcja ta, chociaż mniej popularna niż Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, w wielu rodzinach stała się już tradycją. Skarbonki rozprowadzane są głównie za pośrednictwem parafii i katechetów. Jałmużna Wielkopostna to przypomnienie – dla wielu już zagubionego – sensu postu połączonego z ofiarą na rzecz potrzebujących. Rezygnując w okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, dzieci odkładają zaoszczędzone pieniądze do skarbonek Caritas. Skarbonki te następnie zostają przyniesione do kościoła lub na katechezę, a pieniądze przekazane do dyspozycji parafialnych zespołów charytatywnych, opiekujących się potrzebującymi z terenu parafii. Poza konkretną pomocą ubogim, akcja ma też inne, ważne zadanie: nauczenie dzieci i młodzieży dostrzegania wokół siebie potrzebujących i właściwego stosunku do rzeczy materialnych. Wraz ze skarbonkami do parafii przesłane zostały cykle katechez na temat sytuacji ludzi potrzebujących pomocy. Hasło Jałmużny Wielkopostnej: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" (Mt. 10, 8) jest mottem tegorocznego orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post. Pisze on w nim o ludziach: "Im większe są ich potrzeby, tym bardziej naglący dla wierzącego jest obowiązek służenia im. Czyż Bóg nie dopuszcza do zaistnienia takich potrzeb, abyśmy wychodząc innym naprzeciw, nauczyli się uwalniać od naszego egoizmu i żyć prawdziwą miłością ewangeliczną?". W ramach przygotowań do Świąt Wielkanocnych Caritas zbiera też z parafii zamówienia na baranki na stół wielkanocny oraz wprowadzony w ubiegłym roku „chleb miłosierdzia”: malutkie bochenki chleba do koszyczków z tradycyjnym „święconym”. „Chleb miłosierdzia” to symbol dzielenia się chlebem z ubogimi, o których chcemy pamiętać także podczas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dotychczas parafie zamówiły 62 tys. baranków. Ofiary złożone za baranki, przekazane krakowskiej Caritas, zostaną wykorzystane na sfinansowanie rehabilitacji i wypoczynku osób chorych i starszych. Caritas prowadzi dla nich sześć stacji opieki, czynny cały rok Dom Wczasowo – Rehabilitacyjno – Terapeutyczny oraz dwa Zakłady Opekuńczo - Lecznicze.
 

ks. Jan Kabziński
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Podhalański Związek Gmin ufundował ołtarz a Sanktuarium Ludzmierskie figurę Matki Boskiej dla kościoła garnizonowego w Rzeszowie. Tam bowiem stacjonuje 21 brygada Strzelców Podhalańskich. Przekazanie darów odbyło się 2 lutego. Podczas uroczystości obecny był biskup polowy Wojska Polskiego Leszek Sławoj Głudź:
Mówił ks. Tadeusz Juchas.

W Sali Teatralnej przy kościele Najświętszej Rodziny w Zakopanem odbył się dwudniowy IV Archidiecezjalny Konkurs Kolęd i Pastorałek pt. "Niech Kolęduje z Nami Cały Świat". W tym roku przewodniczącym Jury miał być ks. Robert Tyrała, ale w ostatniej chwili zastąpiła Go na tym stanowisku pani Adiunkt Elżbieta Wtorkowska:
Mówiła pani Adiunkt Elżbieta Wtorkowska - przewodnicząca jury konkursu. W kategorii młodzieżowej i dorosłych I miejsce w grupie zespołów prezentujących folklor góralski zajęła muzyka góralska z "JUTRZENKI" z Zakopanego:
Tomek Majerczyk z Zakopanego w kategorii folkloru góralskiego w grupie dziecięcej - jako solista zajął miejsce II-gie. Poprosiliśmy go, o kilka słów o sobie:
Na pierwszej pozycji, tuż przed Tomkiem Majerczykiem w tej samej kategorii, zajął Krzysiu Gał:
Chórem, który w kategorii młodzieżowej i dorosłych zdobył I miejsce, był chór "BEL CANTO" z Jordanowa:
W tym roku nad organizacją imprezy czuwał po raz pierwszy ks. Marcin Hodana, ale pomysłodawcą konkursu był ks. Tomasz Pilarczyk, który pojawił się na tegorocznym konkursie, chociaż nie pracuje już w Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem:
Przygotowanie konkursu nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc różnych instytucji, największą pracę w przygotowania do imprezy włożyły mamy dzieci, na co dzień śpiewających w scholi "Stokrotka" działającej przy Parafii Świętej Rodziny:
Materiał przygotowała Kasia Kucharska.

Odbył się VIII Festiwal Papieski zorganizowany przez Związek Podhalan oddział Biały Dunajec oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Białym Dunajcu. W poszczególnych kategoriach pierwsze miejsca zajęli:Grupy śpiewacze: dorośli: grupa rodziny Kaplinga z Luborzycy koło Krakowa, dzieci: grupa ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu. Przedstawienie słowno muzyczne: Katolickia Szkoła Podstawowa Czerwienne Recytacje: Małgorzata Zalińska kl III Szkoła Podstawowa Sierockie. Poeci: Stanisław Sikoń - Biały Dunajcec Scenki teatralne: Zespół im. Zośki Gracy - Biały Dunajec Jury oceniało także teksty scenek teatralnych przysłane na Festiwal Papieski. Nie przyznano pierwszej i drugiej nagrody. III miejsce zajął tekst pt. "Apostoł nasyk casów" Ireny Grobarczyk z Zburzycy. Wśród prac palstycznych najwyżej wśród dorosłych oceniono obraz Anety Mantygi, wśród dzieci główną nagrodę zdobyła Ewa Kolbercka.

Parafia jurgowska ma kolejną konsekrowaną świątynię. W Czarnej Górze rozbudowano kaplicę cmentarną poszerzając nawę i stawiając dzwonnicę. Na poświęcenie kościoła pod wezwaniem Trójcy Św. zaproszona Ks. biskupa Kazimierza Nycza. Dostojnego gościa powitali mieszkańcy Czarnej Góry:
Następnie głos zabrał ksiądz proboszcz Władysław Podhalański:
Poświęcenia dokonał Ks. Bp. Kazimierz Nycz:

W Kościele Świętego Krzyża w Zakopanem poświęcone zostały nowe organy:
Mówił ks. Stanisław Szyszka - proboszcz kościoła pw. Świętego Krzyża.


I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I