I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I

INFORMACJE FATIMSKIE

1. 90 ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH - WYDARZENIE FATIMSKIE
Wydarzenie Fatimskie ma swoją przeszłość, która nie jest daleka i ma swoją przyszłość bez wyznaczonego czasu i granic. Abyśmy mogli żyć teraźniejszością bez zmierzchu, nie możemy zerwać z więzami ciągłości, ale poznać je, odbudować w czasie i na czas, dla przyszłości. Obchody 90-tej rocznicy Objawień w Fatimie, ze znakiem słońca, które widziano tańczące na niebie, przypomina nam Panią jaśniejszą niż słońce, która wskazuje na Tego który jest Słońcem Nadziei i Miłością Miłosierną. Uczcimy to wydarzenie programem, który będzie jaśniejącą pochodnią Nawrócenia i Pokoju!

Bp. Serafim de Sousa Ferreira e Silva,

Ordynariusz Diecezji Leiria-Fatima

2. 90 ROCZNICA OBJAWIEŃ - PROGRAM (FATIMA-Portugalia)
Nauka i Refleksja

Kongresy Międzynarodowe
- Postać Anioła (październik 2006)
- Kongres o Trójcy Przenajświętszej (maj 2007).
Tłumaczenie dzieła św. Augustyna "De Trinitate"
- Związki i Ruchy Fatimskie na świecie (październik 2007)
- Mater Misericiordiae (2007)

Kursy (Szkola Teologiczna da Świeckich -Leiria)
- Aktualność Orędzia Fatimskiego (2006/2007)
- Dokumentacja Krytyczna Fatimy (2007)

Spotkania Narodowe
- Sanktuarium miejscem spotkania (luty 2006)
- Ochrona Valinhos i Ajustrel (kwiecień 2006)
- Problematyka dzieci w zakładach i instytucjach (czerwiec 2006)

Tydzień
- Biblijny (2006)
- Socjalny (2007)
- Inne (2006/2007)

Przedstawienia Artystyczne

Konkursy
-Literacki i malarski o życiu duchowym Pastuszków, dla dzieci (VI.2006- VI.2007)
-Literacki i plastyczny o życiu duchowym Pastuszków, dla młodzieży (VIII.2007)
-Dzieł plastycznych o postaci Anioła (październik 2007)

Przedstawienia
- Duchowy dramat Pastuszków (VI. 2006- VI.2007)
- Objawienia się Anioła (czerwiec 2006-czerwiec 2007)
- Pastuszkowie Adorujący (czerwiec 2006 - czerwiec 2007)

Wystawa Sztuki Religijnej
- Ikonografia Anielska (październik 2006)
- Ikonografia Trójcy Przenajświętszej (maj 2007)
- Salve Regina, Matka Miłosierdzia (październik 2007)

Malarstwo

Tryptyk o dziełach Miłosierdzia (listopad 2006)

Dzieła Muzyczne
- Oratorium "Pastuszkowie w Cova da Iria" (kwiecień 2006)
- Hymn Pastuszków (luty 2006)
- Oratorium o Najświętszej Trójcy (maj 2007)
- Festiwal Piosenki o Pastuszkach (sierpień 2007)
- Cantata o Tajemnicy Fatimskiej (październik 2007)

Teatr
- Parabola o Ojcu Miłosiernym (listopad2006-kwieceń 2007)
- Życie rodzinne Pastuszków (wrzesień 2007)

Medytacja i Modlitwa

Pielgrzymki
- Pielgrzymki Rocznicowe (październik 2006-paźdźiernik 2007)
- Pielgrzymki Diecezjalne (kwiecień 2006-marzec 2007)
- Pielgrzymki Dzieci (czerwiec 2006-czerwiec 2007)

Rekolekcje i Czuwania
- Przyjdźcie błogosławieni mojego Ojca (listopad 2006)
- Dzięki Miłosiernemu Sercu naszego Boga (grudzień 2006)
- Bliźni ...ten, który czyni miłosierdzie (styczeń 2007)
- Przebacz im Panie, bo nie wiedzą co czynią (luty 2007)
- Tak Bóg umiłował świat, że zesłał Swojego Syna Jedynego (marzec 2007)
- W imię Chrystusa prosimy was, pojednajcie się z Bogiem (kwiecień 2007)

Inauguracja zaplanowanego kościoła, poświęconego Trójcy Przenajświętszej - maj 2007


3. WYJAŚNIENIE ZNAKU
90 ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH


Wychodząc z liczby 9, użyto stylizowanego splotu przez trzy razy, w aluzji do Trójcy Przenajświętszej z różnymi kątami obrotu. Używa się trzy pierwotne kolory, pozostawiając biały (sumę wszystkich kolorów) w centrum. Wynik końcowy nawołuje do Cudu Słońca z 13 października 1917r.

4. 19 lutego 2006 r.
CIAŁO S. ŁUCJI BĘDZIE PRZENIESIONE DO BAZYLIKI FATIMSKIEJ

Ciało s. Łucji od Jesusa i Niepokalanego Serca Maryi, będzie przeniesione do Bazyliki Fatimskiej 19 lutego 2006r. tj. w rok i sześć dni po jej śmierci i w dzień przed uroczystością liturgiczną BB. Franciszka i Hiacynty Marto, które obchodzi się 20 lutego, w rocznicę śmierci Hiacynty Marto.
Wiadomość o przeniesieniu ciała s. Łucji, została podana pod koniec Pielgrzymki Rocznicowej 13 sierpnia tego roku, przez bpa Serafim Ferreira e Silva, Ordynariusza Diecezji Leiria-Fatima, co też zebrani pielgrzymi przyjęli z radością. Przypominamy, że 15 lutego tego roku po zakończeniu uroczystości pogrzebowych w katedrze w Coimbra, przeniesiono ciało s. Łucji do klasztoru św. Teresy, gdzie została pochowana zgodnie z normami zakonu karmelitańskiego. Spełnia się w ten sposób życzenie s. Łucji, przekazane osobiście przez nią biskupowi Coimbra. Powiedziała bowiem: "Nie sprzeciwiając się, co już zostało napisane, aby zadowolić siostry zakonne, które wyraziły takie życzenie, chciałabym aby po mojej śmierci, moje ciało zostało pochowane w klauzurze tego klasztoru (św. Teresy w Coimbra), przynajmniej na rok, zanim zostanie przeniesione do Bazyliki w Fatimie".
Przeniesienie jej ciała do Sanktuarium w Fatimie ma odpowiednią zgodę Diecezji Leiria-Fatima i Coimbra i zostało zaakceptowane przez Kongregację dla Kultu Bożego i Sakramentów oraz władz lokalnych w Ourem z 17 października 2000r., zgodnie z prawem przewidującym "pogrzeb w miejscach szczególnych" "osobom o szczególnej kategorii". Wiele razy s. Łucja wyraziła życzenie bycia pochowana obok Franciszka i Hiacynty. (...) dziękując Bogu i Matce Najświętszej za jeszcze jedną łaskę, wiecznego spoczynku na ziemi w Jej Sanktuarium i u Jej stóp. Za wszystko wielbię Ich moim hymnem dziękczynnym" - napisała s. Łucja 03 lutego 1994r. ks. Rektorowi tego Sanktuarium.


5. Zmarł emerytowany biskup Diecezji Leiria-Fatima
PAPIEŻ BENEDYKT XVI MODLIŁ SIĘ ZA ZAMRŁEGO BISKUPA,
GORLIWEGO I WIECZNEGO PASTERZA
Ks. Bp Alberto Cosme do Amaral, emerytowany biskup Diecezji Leiria-Fatima, zmarł 07 października o godz. 19.00 w Szpitalu św. Andrzeja w Leiria. Jego ciało zostało przeniesione do katedry w Leiria w sobotę wieczorem i pozostało tam do poniedziałku. W dniu 10 października jego ciało zostało przewiezione do Bazyliki Sanktuarium Fatimskiego, gdzie odprawiono Mszę św. pogrzebową i zgodnie jego wolą pochowano w ołtarzu głównym, naprzeciw grobu Ks. Bpa Jose Alves Correia e Silva.
Po Mszy św. w Bazylice, trumna została przeniesiona do zakrystii, gdzie rodzina i przyjaciele mogli pożegnać się z Biskupem Albertem. Potem trumna została zamknięta i włożona do grobu, Ks. Bp Serafim Ferreira e Silva, włożył w ręce swojego zmarłego poprzednika, różaniec, dziękując mu w ten sposób za wielokrotne wspólnie odmawianą modlitwę różańcową.
Zawiadomiony o śmierci, ks. bpa Alberto Cosme do Amaral, Jego Świątobliwość, papież Benedykt XVI, przesłał aktualnemu biskupowi Leiria-Fatima, Ks. Bp. Serafim de Sousa Ferreira e Silva, wiadomość, w której "zanosi modlitwy do Boga o wieczny odpoczynek dla gorliwego i wiernego pasterza, który usiłował z ludzką dobrocią nieść Chrystusa do ludzi w spojrzeniu Maryi, czyniąc się niezmordowanym i gorącym głosicielem orędzia, którego echo słychać z tej błogosławionej ziemi aż po krańce całego świata".
W tym przesłanym orędziu, Kard. Angelo Sodano przekazał także, na prośbę Ojca św. Benedykta XVI, „wyrazy współczucia dla rodziny i całej okrytej żałobą Diecezji" i „pokrzepiające błogosławieństwo apostolskie" wszystkim, którzy uczestniczą w obrzędach pogrzebowych.
W uroczystościach pogrzebowych ks. bpa Alberto Cosme do Amaral w Bazylice Fatimskiej brało udział 1500 osób. Byli obecni rodzina zmarłego biskupa, przedstawiciele władz cywilnych i religijnych, pracownicy diecezji i sanktuarium fatimskiego, setki nieznanych ludzi, którzy chcieli pożegnać się ze zmarłym biskupem. Ks. Bp Alberto, po rezygnacji z Diecezji Leiria-Fatima, mieszkał od 1993r. w Sanktuarium Fatimskim. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Ks. Bp Serafim de Sousa Ferreira e Silva w koncelebrze z 25 biskupami i 90 kapłanami. Był obecny reprezentant Nuncjatury Apostolskiej i Wikariusz Generalny Prałatury Opus Dei. Podczas homilii Ks. Bp Serafim wskazał na wartości i program życia Biskupa Alberto: „kochać i świadczyć o Chrystusie". „Ks. Bp Alberto w swej delikatności nikogo nie wykluczał, nikogo nie pomijał. (...) W sposób szczególny poświęcał się dla kapłanów, do których zawsze pisał na urodziny. (...) Miał wielką miłość do Kościoła i oddanie Ojcu św." - powiedział Ks. Bp Serafim.
W formie uczczenia zmarłego biskupa, w wieku 88 lat, Bp Serafim przeczytał słowa Bpa Alberto wypowiedziane w Fatimie w kilka dni po ingresie do katedry w Leiria, 08 października 1972r.
"Chcemy całkowicie ofiarować nasze życie i duszę. Nigdy nie zwątpimy w najświętsze prawdy, za które zmarli nasi bracia. Z miłością całujemy blizny męczennika i niech ten pocałunek - wspólnota wprowadzi w nasza dusze niepohamowane pragnienie naśladowania Pana aż pod Krzyż".
"Dziękuję Ci, Biskupie Alberto. Już zobaczyłeś Boga twarzą w twarz. Prawdopodobnie widziałeś Pastuszków z Fatimy i też zobaczyłeś s. Łucję. Ja, proszę Cię: módl się za nas" - prosił pod koniec Bp Serafim. Wszystkim obecnym rozdano pamiątkowy obrazek Ks. Bpa Alberto, tj. jego fotografię z datą urodzin i śmierci (1916-2005) i latami jakie poświęcił w służbie Diecezji (1972-1993). Zdjęcie biskupa Alberto zostało zrobione 13 maja 1991r., na którym Bp Alberto znajduje się z Ojcem św. Janem Pawłem II (podczas Jego II wizyty pasterskiej) i s. Łucja. Pamiątkowy obrazek zawiera także niektóre dane biograficzne biskupa i wyjaśnienie, że był pierwszym biskupem diecezji o zmienionej nazwie, Diecezji Leiria-Fatima. Ks. Bp Serafim napisał również o swoim poprzedniku: "Z duchowego i pastoralnego życia Bpa Alberto Cosme do Amaral podkreślamy jego głęboką miłość do duchowieństwa i do Kościoła. Była znana jego pobożność do Maryi Panny, która w Fatimie mówiła o nawróceniu i pokoju".


6. PROCES KANONIZACYJNY BB. HIACYNTY I FRANCISZKA MARTO
W dniach 03-08 grudnia 2005 r. przybył do Rzymu o. Luis Condor SVD Vicepostulator. W Kongregacji ds. Kanonizacji złożył dokumenty Komisji Lekarskiej orzekającej o cudzie dokonanym przez pośrednictwo bł. Hiacynty i bł. Franciszka Marto. Z cierpliwością należy oczekiwać zatwierdzenia w Rzymie autentyczności i wiarygodności cudu.
Wizycie o. Luiosa Condora towarzyszył ks. Mirosław Drozdek SAC, Kustosz Fatimskiego Sanktuarium na Krzeptówkach.

 

 
7. PODARUNEK BISKUPA Z LEIRIA-FATIMA:
RÓŻANIEC I CHUSTECZKA OJCA Św. OFIAROWANA DLA SANKTUARIUM
W dniu 06 kwietnia, po przybyciu do Rzymu, na uroczystości pogrzebowe papieża Jana Pawła II, Biskup z Leiria-Fatima, Serafim Ferreira e Silva i Ks. Kondor, Vicepostulator ds. Kanonizacji BB. Franciszka i Hiacynty, zostali przyjęci na lotnisku przez Ks. Drozdka SAC, przyjaciela Ojca Św. i Kustosza Sanktuarium w Zakopanem. Przy okazji Ks. Drozdek wręczył Ks. Biskupowi na prośbę Sekretarza Papieskiego, różaniec Ojca Św., na którym Jan Paweł II modlił się podczas swojego ostatniego pobytu w Klinice Gemelli i białą chusteczkę z wyszywanymi inicjałami "J. P. II", która była też używana w dniu śmierci Ojca św.
Wręczając białą chusteczkę, Ks. Drozdek powiedział, że papieski sekretarz Abp Stanisław Dziwisz naciskany przez Ojca Św., aby rozdzielić jego nieliczne rzeczy osobiste, prosił go, by przekazanemu darowi biskupowi z Leiria-Fatima towarzyszyła wiadomość, że Ojciec Św. już nie powróci do Fatimy. Chusteczka będzie, jak tysiące białych chusteczek zazwyczaj używanych przez pielgrzymów, na tzw. "pożegnanie" Pani Fatimskiej. Te dwa podarunki dla biskupa Leiria-Fatima, były umieszczone w małym pudełku miedzianym z wygrawerowanym napisem po angielsku: "Dla Jego Świątobliwości Papieża Pawła VI z najserdeczniejszymi pozdrowieniami od Dr Kenneth D. Kaunda, prezydenta Republiki Zambii. Rzym 071istopad 1964."
Ks. Bp Serafim 13 kwietnia ofiarował je Sanktuarium Fatimskiemu.
Ks. Drozdek wręczył też dla Ks. Bpa Serafim cukierniczkę z herbem papieskim, która pozostała już w domu biskupim w Leiria.8. JAN PAWEŁ II – PONTYFIKAT POD ZNAKIEM FATIMSKIEJ PANI

W 1966r. Ks. Bp Joao Pereira Venancio z Leiria, zaprosił biskupów z całego świata na obchody 50-lecia objawień fatimskich w 1967r. Ks. Arcybiskup Wojtyła z Krakowa, 05 września 1966r. podziękował za zaproszenie, odpowiadając z żalem: "Jestem prawie pewien, że nie będzie dla mnie możliwe pojechać do Fatimy. Czcigodny Ks. Biskup zna nabożeństwo polskiego ludu do Matki Bożej. Bez wątpienia wszyscy tutaj towarzyszymy waszym szlachetnym i gorącym uczuciom podczas Waszego wielkiego Pięćdziesięciolecia". Nie wyobrażał sobie jak jego życie będzie połączone z Orędziem przyniesionym przez Matkę Bożą do Cova da Iria. Minęły lata od tamtego pierwszego zaproszenia. W 1978r. na konklawe zebranym po krótkim bardzo pontyfikacie "papieża uśmiechu", Ks. Arcybiskup z Krakowa został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Od początku jego pontyfikatu stał się pielgrzymem świata. Pierwsza znana wzmianka nowego papieża w Sanktuarium Fatimskim była 25 stycznia 1979r. W telegramie do Prezydenta Republiki Portugalskiej, kiedy samolot przelatywał nad terytorium Portugalii w drodze do Meksyku, prosił, „dla ludu portugalskiego przez Maryję Najświętszą, tak czczoną specjalnie w Fatimie, o ciągłą opiekę i łaskę od Boga".
W wigilię 13 maja 1979r. Ks. Bp Alberto Cosme do Amaral, został przyjęty na audiencji przez papieża Jana Pawła II. I 28 kwietnia, nowy następca Św. Piotra „w pierwszym roku swojego pontyfikatu" podkreślił swoją duchową obecność „z niezliczonymi pielgrzymami z Portugalii i ze świata, którzy gromadzą się w tym pobłogosławionym miejscu. "Pielgrzym z pielgrzymami Fatimskimi, nawołuje Was do modlitwy do Maryi, przez Maryję i z Maryją, świętą Matka Boga, Matka Kościoła i Wspomożenie Wiernych, ufni w pełnię Jej łask, oddając Jej naszą synowską miłość i szczerą pobożność, na bazie naszego postanowienia wiernej służby Chrystusowi, Kościołowi i braciom".
Takie przesłania powtarzały się prawie corocznie, zwłaszcza podczas pielgrzymek rocznicowych.
Tak samo było rankiem 13 maja 1981r.. Ks. Kard. Casaroli, Sekretarz Stanu, przesłał telegram w imieniu Ojca św. do pielgrzymów zgromadzonych w Cova da Iria: „Obecny duchowo z braćmi Biskupami Portugalskimi, kochanymi pielgrzymami do Fatimy, Ojciec Św. pragnie ze wszystkimi złączyć się z Matką Bożą, Matką naszej nadziei i Matką Kościoła, ażeby zawsze mogliśmy się kierować ku Chrystusowi, Panu ludzkiej historii i błaga, aby na ten Kościół zstąpił Duch Święty". W kilka godzin potem świat dowiedział się o nikczemnym zamachu na Ojca Św.
W trzy miesiące potem, papież złożył znaczącą deklarację: „Odwiedziłem groby moich po- przedników i pomyślałem, że mógłby być tam jeden grób więcej. Ale Pan postanowił inaczej; i Matka Boża - pamiętamy o tym wszyscy dobrze, że był 13 maja - przyczyniła się do tego... „inaczej".
„Z różańcem w ręku, z imieniem Maryi na ustach i śpiewem miłosierdzia w sercu" (12 i 13 maja 1982r).
Pierwszą pielgrzymkę do Sanktuarium Fatimskiego możemy streścić słowami przemówienia wypowiedzianego w Kaplicy Objawień w nocy 12 maja 1982r: „Przybywam z pielgrzymką do Fatimy, jak większość z was, drodzy pielgrzymi, z różańcem w ręku, z imieniem Maryi na ustach i śpiewem miłosierdzia Bożego w sercu: On też i „dla mnie uczynił wielkie rzeczy... I Jego miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie".
„Dziękuję, Niebieska Pasterko!" (12 i 13 maja 1991 r.).
Dziesięć lat po zamachu z 1981 r. - ileż wydarzeń było w historii świata!
Dlatego Ojciec Św. powrócił do Fatimy, 13 maja 1991r., aby znowu podziękować: „W tym pamiętnym dniu 13 marca 1984r. Ty, O Pani Święta, dałaś nam łaskę odwiedzenia naszego domu, Bazylikę św. Piotra, ażeby prawie namacalnie, złożyć w Twoim Niepokalanym Sercu nasz Akt poświęcenia świata, wielkiej rodziny ludzkiej, wszystkich narodów. Dziękuję, Niebieska Pasterko, żeś kierowała z matczyną troską narody ku wolności!".
„Dwie świece, aby oświecać ludzkość" (12 i 13 maja 2000r.).
Kończąc ten cykl pielgrzymek do Sanktuarium NMP Fatimskiej, jeszcze coś niezwykłego w postawie Ojca Św.: w roku jubileuszowym 13 maja 2000, powrócił, aby beatyfikować dwoje pastuszków: Franciszka i Hiacyntę: „Wysławiam Cię Ojcze, bo objawiłeś te prawdy maluczkim". Uwielbienie Jezusa przyjmuje dziś uroczystą formę beatyfikacji pastuszków. Kościół chce tym obrzędem umieścić na świeczniku dwie świece, które Bóg zapalił, aby oświecały ludzkość w niespokojnych i trudnych godzinach. Oświecają drogę tej niezliczonej liczby pielgrzymów i tym którzy nam towarzyszą poprzez radio i telewizję. Niech będą przyjaznym światłem oświecającym całą Portugalię i, w sposób szczególny, tę diecezję Leiria- Fatima".
Tego samego dnia otworzyło się okno na ostatnią cześć tajemnicy fatimskiej, powierzonej pastuszkom w lipcu 1917r.: „Zgodnie z interpretacją pastuszków i niedawnym potwierdzeniem jeszcze przez s. Łucję, „Biskup ubrany na biało", który modli się za wszystkich ludzi to papież. Także on, wędrując udręczony do Krzyża między ciałami umęczonych (biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich), upada na ziemię jakby zabity poprzez strzały broni palnej. Po zamachu 13 maja 1981r. Jego Świątobliwość zrozumiał jasno, że "matczyna ręka prowadziła tor pocisku „pozwalając, aby konający papież zatrzymał się "na granicy śmierci".
8 października 2000r. drugi raz, Figura NMP Fatimskiej była na Placu św. Piotra w Rzymie, obok papieża i biskupów z całego świata, kiedy to Matce Bożej zostało zawierzone nowo zbliżające się tysiąclecie.
Dwa miesiące przed odejściem do Boga, Jan Paweł II udzielił swojego błogosławieństwa Ojcowskiego i Pasterskiego dla ostatniej pastuszki z Cova da Iria s. Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Można powiedzieć, że wreszcie spotkała się ona w niebie ze swoimi kuzynami, aby teraz cała trójka mogła radośnie przyjąć „Biskupa ubranego na biało".

Ks. L. Cristino

(powrót na pierwszą stronę sanktuaryjną...)

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I