I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I

„Zwycięstwo przychodzi w pierwsze soboty

Fatimski Apel

1) Z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach kierujemy najserdeczniejszy Fatimski Apel o solidarne włączenie się w „nabożeństwo pierwszych sobót z Janem Pawłem II”.
Nabożeństwo to rozpoczynamy w dniu1 kwietnia br., łącząc je z pierwszą rocznicą śmierci sługi Bożego Jana Pawła II i Siostry Łucji z Fatimy (13 lutego). Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak dalece śmierć ostatniej fatimskiej wizjonerki oraz papieża Jana Pawła II związane są z orędziem fatimskim. Wiemy, że trzecia część tajemnicy fatimskiej z wpisanym w nią cudem ocalenia życia Ojca Świętego, który miał zginąć w zamachu w 1981 r. powiązała Matkę Bożą Fatimską i Jej orędzie z Papieżem z rodu Polaków. To wydarzenie wskazało nam wierzącym na kolejny, istotny etap fatimskiego orędzia. Tak, obietnice Fatimy wypełniają się na naszych oczach. Uczestniczymy w tej tajemnicy. To uczestnictwo oznacza, że staje przed nami nowe zadanie…
Zarząd Sanktuarium w Fatimie przygotował już program duszpasterski na zbliżający się Jubileusz – 90. rocznicy objawień fatimskich, który przypada w 2007 r. Jubileusz ten jest związany z historycznym wydarzeniem, jakim będzie poświęcenie nowej bazyliki w Fatimie p.w. Trójcy Świętej.
Obecnie trwa proces kanonizacyjny bł. Hiacynty i Franciszka, rozpoczął się też w Leiria proces związany z życiem i heroicznością cnót Siostry Łucji.

2) W czasie drugiej pielgrzymki do Fatimy (1991 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: W 1917 r. tu, w Fatimie, Maryja z macierzyńską stanowczością wzywała całą ludzkość do nawrócenia i modlitwy. Po 75 latach zmieniło się wiele elementów w panoramie Europy i świata, w ciągu tego wieku, a zwłaszcza w ostatnich latach, byliśmy świadkami licznych doniosłych wydarzeń. Fatima, trwająca niezmiennie w milczącym słuchaniu głosu Boga, nadal jest stałym punktem odniesienia i wezwaniem do życia Ewangelią. Z Cova da Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia, niosące nadzieję i pozwalające nam zrozumieć wydarzenia, które kształtują koniec drugiego tysiąclecia.
Od 1991 r. upłynęło wiele czasu, dokonało się wiele wydarzeń, zaistniało wiele faktów historycznych powiązanych z orędziem fatimskim. W tę historię została również wpisana śmierć Siostry Łucji i odejście do domu Ojca naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II. Jego przejście przez próg wieczności w pierwszą sobotę miesiąca, więcej – w godzinie Apelu Jasnogórskiego to dla nas znak szczególny.

3) W bieżącym roku przypadają dwa historyczne wydarzenia: 60. rocznica aktu zawierzenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze (8 września 1946 r.) i 25. rocznica zamachu i cudu ocalenia życia Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 r.
Wspomnienie tych historycznych wydarzeń to kolejne znaki, które daje nam Bóg. Również przez nie światło orędzia fatimskiego rozświetla jaśniej ludzkie serca. Te mnożące się na naszych oczach znaki czasu przynaglają nas, aby jak najgłębiej odczytać sens tego orędzia. Wiemy, że niebo przygotowało w 1917 r. strategię walki z mocami ciemności. Matka Najświętsza ogłosiła, że poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu oraz praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót są gwarantem pokoju, nawrócenia świata i tryumfu dobra nad złem.
Zadaniem na dziś jest wprowadzenie nabożeństwa pierwszych sobót w życie jak najszerszych kręgów całego świata. Przez minione lata uczyniono bardzo dużo w tym zakresie. Nabożeństwo to dojrzewa w Kościele jak „ewangeliczne ziarno” wrzucone w glebę. Do nowego impulsu potrzebne jest dziś duchowe zjednoczenie wszystkich sił, aby stworzyć zwarty front wiernych, którzy świadomie rozpoczną praktykę tego nabożeństwa od pierwszej soboty miesiąca kwietnia.Dlaczego potrzebna jest taka mobilizacja?

1. Aby świadomie i do końca wypełnić wolę Matki Bożej, wyrażoną w Jej fatimskim orędziu.
2. Aby dziękować Bogu i Maryi za Jej orędzie i za wielki dar, jaki otrzymaliśmy w życiu Siostry Łucji i Jana Pawła II.
3. Aby dokończyć rozpoczętą przez tych Dwóch Świadków misję orędzia fatimskiego
4. Aby uprosić światu pokój a Kościołowi duchową odnowę w oparciu o „ponowne zawierzenie świata i ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II przypadająca w najbliższą pierwszą sobotę to najbardziej właściwy i dojrzały czas, aby w skali całego świata rozpocząć taką inicjatywę. Inicjatywa ta wychodzi z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, „z koleby kultu fatimskiego w Polsce”.
W czasie konsekracji kościoła na Krzeptówkach, 7 czerwca 1997 r. mówił Ojciec Święty Jan Paweł II: Wasze sanktuarium na Krzeptówkach jest mi szczególnie bliskie i drogie. Czcicie w nim figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Z historią tego sanktuarium łączy się także wydarzenie, które miało miejsce na placu Św. Piotra 13 maja 1981 roku. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Wtedy też narodził się plan wybudowania na tym miejscu, u podnóża Giewontu, sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej jako votum dziękczynnego za uratowanie mojego życia. Wiem, że to sanktuarium, które dziś mogę konsekrować, wznosiło wiele rąk i wiele serc zjednoczonych pracą, ofiarą i miłością do Papieża. Trudno o tym mówić bez wzruszenia. Przybyłem do was, aby wam podziękować za waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która trwa tu nadal. Dziękuję wszystkim za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i Papieża”.
Odpowiedzią na te słowa Ojca Świętego jest trwająca modlitwa w tym miejscu w Jego intencji, jak sam prosił – „za życia i po śmierci”.

Do wszystkich ludzi dobrej woli, do rozumiejących orędzie fatimskie
kierujemy nasz Fatimski Apel, który jest
formą najserdeczniejszego zaproszenia
do wypełnienia woli Matki Bożej Fatimskiej,
w podziękowaniu za życie i misję Siostry Łucji i sługi Bożego Jana Pawła II.

Fatimski Apel kierujemy do Was, którzy drogą internetową docieracie do tej informacji.

Sprawy organizacyjne
1. Na naszej stronie internetowej znajdziecie wiele materiałów dotyczących nabożeństwa pierwszych sobót. 90 lat rozwoju orędzia fatimskiego zaowocowało wielkim bogactwem. Jest ono dostępne także w języku polskim. Wystarczy spojrzeć na naszą stronę internetową pod hasłem: „Biblioteka fatimska”, aby się zapoznać z tym, co jest już zrobione.
2. W minionym roku wydaliśmy dwa biuletyny fatimskie:
Zwycięstwo przychodzi w pierwsze soboty
Siostra Łucja – świadek Maryi,
oraz dwie ważne pozycje książkowe:
„Nabożeństwo pierwszych sobót. Propozycja pastoralna”
„Droga, która prowadzi do Boga” (Wincenty Łaszewski)
Dla tych, którzy rozpoczynają swoją „fatimską szkołę” i stawiają pierwsze kroki w praktykowaniu nabożeństwa „pierwszych sobót” przygotowaliśmy z dr. Wincentym Łaszewskim kolejny biuletyn: ABC nabożeństwa pierwszych sobót. Jest to forma najprostszego przewodnika o nabożeństwie pierwszych sobót.
3. Dla duszpasterzy pragnących się włączyć w nasz Fatimski Apel przygotowaliśmy praktyczne pomoce duszpasterskie, które mogą być pomocne przy organizowaniu nabożeństwa pierwszych sobót we wspólnotach i parafiach.

Jak można korzystać z tych materiałów?
Kto pragnie skorzystać z opracowanych przez nas materiałów, chętnie je udostępnimy wysyłając je na podany adres internetowy. Czynimy to bezpłatnie, aby pomóc wszystkim zainteresowanym przyspieszeniem wypełnienia się obietnic fatimskich.
Wszystkich, którzy pragną razem z nami rozpocząć to nabożeństwo od pierwszej soboty miesiąca kwietnia, wpisujemy do „Złotej Księgi”, którą przekażemy Postulatorowi do sprawy beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II.

Jakie materiały są już gotowe?
1. Folder o nabożeństwie pierwszych sobót.
2. ABC nabożeństwa pierwszych sobót
3. Całość materiałów duszpasterskich na pierwsze nabożeństwo, tj. na dzień 1 kwietnia:
- wprowadzenie do różańca i rozważania różańcowe
- wprowadzenie do Mszy św.
- homilia tematyczna
- piętnastominutowe rozmyślanie
Powyższe materiały będą dostępne po 19 marca.

Wspólnie wyruszamy na „drogę, która prowadzi do Boga”!

Z należnym szacunkiem dla Wszystkich, którzy ruszają na fatimski szlak
 

Ks. Mirosław Drozdek SAC
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

Kontakt z Sanktuarium
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
34 – 500 Zakopane, ul. Krzeptówki 14
tel. 018/ 20 66 420, 20 13 979
fax. 018/ 20 13265
e-mail:kustosz@smbf.pl
www.smbf.pl 

(powrót na pierwszą stronę sanktuaryjną...)

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I