I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I

„Nie zapominajcie o mnie. Módlcie się za mnie".

Te słowa Ojca Świętego otwierały Jego pontyfikat przed 27 laty. Była to prośba skierowana do Kościoła Powszechnego, ale przede wszystkim do Polaków. Odpowiedzią na tę prośbę były słowa ówczesnego Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego:
„Ojcze Święty nie pozostawimy Cię samego. Modlić się będziemy w całej Ojczyźnie: i na Jasnej Górze i w Kalwarii, we wszystkich parafiach".
Był to rodzaj ślubowania, określony przez Kard. Wyszyńskiego „Żywe votum Narodu na czas pontyfikatu Jana Pawła II.
Zamach na życie Ojca Świętego w dniu 13 maja 1981 r. był rodzajem „jedynego i niepowtarzalnego" alarmu wzywającego wszystkich ludzi „dobrej woli” o modlitwę za Jana Pawła II. Prośba o ratunek i zdrowie Ojca Świętego zjednoczyła narody i różne wyznania. Zniknęły mury i bariery wyznań. Jeżeli istnieje Bóg wszyscy zwrócili się do Niego o pomoc i ratunek. Miliony ludzi zginało kolana prosząc wówczas o cud.
Wiemy z III Tajemnicy fatimskiej: „Papieża, leżącego u wrót śmierci, poddźwignęła ręka Matki Bożej fatimskiej" i „życie zostało Mu na nowo darowane". Mówił o tym Ojciec Święty w czasie konsekracji kościoła na Krzeptówkach w dniu 07 czerwca 1997 r..
Każda choroba Najwyższego pasterza Kościoła i każdy Jego pobyt w klinice był przynagleniem do modlitwy za Ojca Świętego. W historii tego pontyfikatu podjęliśmy już wiele takich „szturmów modlitewnych”.
Ponowny i niespodziewany pobyt w Ojca Świętego w klinice przynagla znów ludzi „dobrej woli" do modlitwy.
Jak mówił św. M. M. Kolbe: „przed Bogiem są niezawodne zgięte kolana i wyciągnięte do nieba ręce" Tylko modlitwa posuwa sprawy do przodu.
Po krótkiej przerwie po raz kolejny rozpoczynamy nowy „szturm modlitewnym w Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach na czas pobytu Ojca Świętego w klinice z błagalnym wołaniem do Matki Bożej Fatimskiej o zdrowie i siły fizyczne dla Jana Pawła II.
Codziennie: - od godz. 6.30 do 21.00 - w kaplicy Matki Bożej - wystawienie Najświętszego Sakramentu, - wspólny różaniec o godz. 6.30, 12.00 i 18.30,
- o godz. 15.00 i 19.00 Msza św. koncelebrowana w intencji Ojca Świętego. W piątek - 25 lutego - o godz. 15.00 uroczysta Msza św..
Do wszystkich wiernych i Gości przebywających w Zakopanem kierujemy najserdeczniejsze zaproszenie do tej modlitwy i Mszy św. o godz. 15.00.
W najbliższa niedzielę tj. 27 lutego o godz. 10.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Albina Małysiaka, sprawowana w intencji Ojca Świętego.
Niech nie zabraknie naszej wiary i miłości, należnego szacunku i modlitewnej służby - w tych dniach cierpienia Ojca Świętego. Obyśmy, jako górale, nie zawiedli oczekiwania Ojca Świętego, które wyraził słowami: „Na was zawsze można liczyć".

Zaproszenie kierują Księża Pallotyni z Krzeptówek

 

MODLITWA O ZDROWIE OJCA ŚWIĘTEGO.

Nie zapominajcie o tranie! Módlcie się za mnie!
Jan Paweł II, 24 X 1978 r.

1. Te słowa Ojca Świętego otwierały Jego pontyfikat przed 27 laty. Była to prośba skierowana do Kościoła Powszechnego o modlitwę za Jana Pawła II.

2. Zamach na życie Ojca Świętego w dniu 13 maja 1981 r. był rodzajem jedynego i niepowtarzalnego apelu wzywającego wszystkich ludzi „dobrej woli" do modlitwy o cud! Prośba o zdrowie zjednoczyła ludy i narody. Znikly mury i bariery wyznań. „Jeżeli istnieje Bóg..."- wszyscy po swojemu zwracali się do Niego o pomoc i ratunek. Miliony ludzi zginało kolana, prosząc o cud ocalenia życia Ojca Świętego Jana Pawła II. Wiemy z trzeciej części tajemnicy fatimskiej: "Papieża, leżącego u wrót śmierci, podźwignęła ręka Matki Bożej Fatimskiej i życie zostało Mu na nowo darowane". Mówił też o tym Ojciec Święty w Polsce w Zakopanem 7 czerwca 1997 r, gdy konsekrował kościół Matki Bożej Fatimskiej, który został tam wybudowany jako „wotum dziękczynienia za ocalenie życia".
Wymowny jest również komentarz ks. kard. Josepha Ratzingera do 3. części tajemnicy fatimskiej. „Tamtego dnia znalazł się bardzo blisko granicy śmierci i sam tak wyjaśniał potem swoje ocalenie: „macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli i Papież (...) w agonii (...) zatrzymał się na progu śmierci' : Fakt, iż ""macierzyńska dłoń" zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że wiara i modlitwa to potężne siły, mogące oddziaływać na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji.
3. Ufam i jesteśmy wewnętrznie przekonani w oparciu o doświadczenie modlitwy tamtych dni o „cud", że sytuacja choroby Ojca Świętego, przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i błogosławionych Hiacynty i Franciszka, ogólnoświatowa modlitwa Apostolatu Fatimskiego przyniesie nowe światło nadziei i wyprosi laskę zdrowia dla Ojca Świętego.

4. Dzień 5 marca br. to pierwsza sobota miesiąca - czas praktykowania nabożeństwa poleconego przez Matkę Bożą. Dla wielomilionowej rzeszy wiernych i ludzi zjednoczonych w ramach Międzynarodowego Apostolatu Fatimskiego dzień ten jest dniem właściwym do rozpoczęcia nowenny. Do wszystkich członków Międzynarodowego Apostolatu Fatimskiego kierujemy przez pośrednictwo bl. Hiacynty i Franciszka o „cud zdrowia „dla Jana Pawła II. W ramach tej nowenny prosimy wszystkich o odmówienie przez dziewięć dni przynajmniej jednej części różańca i przystąpienie do sala cementu św. z pełnym udziałem w
Eucharystii. Przywołując pomocy i wstawiennictwa Matki Bożej Fatimskiej oraz pastuszków fatimskich podajemy się ufnie woli Bożej i planom Bożej Opatrzności. Tymczasem chcemy złożyć świadectwo naszej wierności wobec Najwyższego Pasterza Kościoła Jana Pawła II, aby Go wesprzeć w cierpieniu naszą modlitwą.
„Maryjo strzeż i chroń Jana Pawła II"

o. Luis Kondor SVD Wicepostulator ds. Kanonizacji Hiacynty i Franciszka
Fatima, Portugalia
Ks. Mirosław Drozdek SAC Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego Sanktuarium w Zakopanem, Polska
 

Fatima - Polska - Rzym 5 marca 2005
I sobota miesiąca

 

Do not forget about me ... Pray for me...
/John Paul II 24 October 1987/

1. It was twenty seven years ago. The above words - told by John Paul II - had opened his pontificate. The request was addressed to the whole Universal Church asking for perpetual prayers in Holy Father's intention.

2. The assassination on 13" May 1981 was the particular and unique cali to all the people "of good will " for prayers and the miracle of survival. The people nf different nations and faith became united. The walk and barriers disappeared. All people of the world, in their own ways and languages asked Almighty God to save Holy Father. Millions of people, on their knees, begged Our Lord for the miracle of saving Holy Father's John Paul's II life. The special light was given by the reveling of the III Secret of Fatima. Holy Father told us about this when on 7`" June 1997 consecrating the church of Sanctuary of Our Lady of Fatima, which was build as the thanksgiving vote for saving John Paul's II life in 1981.
The commentary given by Cardinal Joseph Ratzinger - was of a great importance.

3. We strongly believe and trust that this time it will be the same as once it was. We trust that by intersession of Our Lady of Fatima and blessed children Jacinta and Francisco the miracle will occur and Holy Father will be saved agam. We have faith that the International prayers of Fatima Apostolate will bring the light of hope and blessed grace of Holy Father's health.
The day 5`" of March is the first Saturday of the month. The practice of First Five Satrudavs was given us by Our Lady herself in Fatima. This is the most appropriate day to start the novena among the members of Fatima Apostolate all over the world. Let us dedicate the appeal to all the members of International Fatima Apostolate. Today we start the novena to Our Lady of Fatima by intersession of blessed Jacinta and Francisco in the intention of "miracle " for John Paul's II. Novena will last nine days. Each day at least one part of Rosary should be recited, Holy Communion and participation in Holy Eucharist is required. Let's cali for help Our Blessed Mother and Fatima's children, let's trust Our Lord and accept His will and God's Providence. In the same time we want to give the witness of our faith and unity with the Highest Shepherd of the Church - John Paul II in His suffering. We want to support Him with our prayers.
"Our Lady take care of John Paul II and save Him "
 

Fr. Luis Kondor SVD Fatima, Vice Postulator for canonization Jacinta and Francisco Fr. Mirosław Drozdek SAC Custodian of Sanctuary of Our Lady of Fatima Curator of Fatima Secretary Zakopane - Poland
Fatima - Poland - Rome March 5" 2005
The First Saturday of the Month
 

MODLITWA O ZDROWIE DLA OJCA ŚWIĘTEGO

Wszechmogący, wieczny Boże, który uczyniłeś Jana Pawła II Najwyższym Pasterzem Twojego Kościoła i w niewypowiedzianych planach swej Opatrzności powierzyłeś jego posługę macierzyńskiej opiece Matki Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi i za przyczyną bł. Hiacynty i Franciszka objaw swą potęgę i moc, i udziel Janowi Pawłowi II łaski powrotu do zdrowia, by mógł służyć Tobie i Twemu ludowi, a otrzymanym cudem świadczyć przed ludźmi o Twojej nieskończonej chwale, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 

LUB:
 

Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Twoim papieżem Janem Pawłem i za wstawiennictwem Maryi, Matki Twego Syna, której siebie bez reszty zawierzył, obdarz o łaską zdrowia, aby cały Kościół mógł radować się cudem Twojej miłości i wychwalać Twoją potęgę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(powrót na pierwszą stronę sanktuaryjną...)

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I