I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I

Krátka história
Sanktuária Matky Božej Fatimskej na Krzeptówkach

I. Pallotíni v službe "fatimského posolstva". Od roku 1946 sa otcovia pallotíni v Poľsku stali šíriteľmi a misionármi fatimského kultu. V roku 1951 sa Krzeptówki stali Centrom fatimského kultu v Spoločnosti katolíckeho apoštolátu a roku 1961 skupina pallotínskych misionárov začala exercície - Dni duchovnej obnovy na tému "rodinného ruženca", ktoré boli spojené s navštívením sochy Fatimskej Panny Márie na území celého Poľska.


II. Kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Vznikla roku 1951 a posvätená bola, už nebohým, otcom arcibiskupom Baziakom dňa 11. októbra 1959. V kaplnke sa nachádza historická socha Fatimskej Panny Márie, ktorú roku 1961 dostal Štefan Kardinál Wyszyński a potom ju odovzdal do tejto kaplnky.
15. októbra 1961 vtedajší biskup Krakova - Karol Wojtyła posvätil sochu, aj kaplnku v parku.
21. októbra 1987 v Ríme na Námestí sv. Petra svätý otec Ján Pavol II korunoval sochu Matky Božej Fatimskej.


III. Kostol Matky Božej Fatimskej - ďakovné vótum za záchranu života svätého otca Jána Pavla II, na ktorého bol spáchaný atentát dňa 13. mája 1981.
V júli 1987 bolo posvätené miesto pod novostavbou.
13. mája 1992 posvätil nový kostol Krakovský metropolita František Kardinál Macharski.


IV. Dňa 7. júna 1997 na 1. sobotu mesiaca a liturgickú spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie do Sanktuária Faimskej Panej na Krzeptówkach prišiel svätý otec Ján Pavol II. Po príchode do Sanktuária najprv navštívil miestnu kaplnku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Potom slúžil v kostole svätú omšu, počas ktorej dedikoval kostol a povedal homíliu.
 

(powrót na pierwszą stronę sanktuaryjną...)

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I