Ośnieżone Życzenia Radości Bożego Narodzenia Wszystkim Parafianom i Internautom w Roku Różańca Świętego składa Redakcja.

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie poetyckim, który będzie trwał do końca Roku Różańca Świętego.

Będziemy publikować wszystkie prace w Gazetce.

Poezje prosimy nadsyłać na e - mail: parafianie_koscielisko@poczta.opoka.org.pl   

Wszystkim poetom dedykujemy wiersz Franciszka Nowickiego z 1891 r.

 

W dali!...jakby ciągnący ławą huf kresowy,

Z gwiazdkami na szyszakach, z proporcem obłoków,

Zakamieniał, dotarłszy aż do nieba stoków,

Tak Tatry ciemnym murem zawarły dumne głowy!

 

Wielki jak sny młodości  -  mroźny kraj śniegowy!

Gdzie król burz-halny orkan-błądzi w szacie mroków,

Gdzie wiszą gniazda orłów, gromów i ptaków,

Gdzie mistrz świata w obłokach ma tron granitowy!

 

Tatry!.. czemuż jak siedzib szukające ptaki,

Myśli moje ku waszej zamarłej pustym

Lecą przez mgłę tęsknoty i przez marzeń szlaki?

 

O pustyni tatrzańska! bo na tym obszarze

Całej mojej ojczyzny - o skalna świątyni -

W tobie jednej są jeszcze - swobody ołtarze!

 

Powrót