WYDANIE 12 /strona 1/


16 Październik 1997

Dzień modlitw

w intencji Ojca Świętego


19 ROCZNICA WYBORU OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
1978 - Karol Wojtyła został wybrany papieżem i jako Jan Paweł II udzielił pierwszego błogosławieństwa "urbi et orbi".

_______________________________


	Teresa z Lisieux była  prawdziwą następczynią
	wczesnych świętych proroków swego zakonu, kiedy
	przyjęła ciężar ofiary miłości i miłosierdzia
	Bożego. To poświęcenie się naszej współczesnej
	0świętej nie będzie w pełni zrozumiałe, jeśli
	się nie spojrzy  na  nie w świetle wczesnej
	profetycznej tradycji Karmelu. Właściwie św.Teresa
	z  Lisieux  zrealizowała  w sobie  ten ideał
	w sposób doskonały i dlatego stała  się dla
	naszych czasów patronką misji. Bo misjonarz musi
	także zrozumieć, że i on jest prorokiem niosącym
	brzemię, brzemię miłosierdzia i prawdy, których
	ludzie zbyt często nie są w  stanie przyjąć.
	Nie jest on urzędnikiem przecież, czy nauczycielem,
	który  przychodzi  zorganizować  chrześcijańską
	społeczność.następna"


Menu Główne