WYDANIE 13 /strona 1/

11 listopada 1997
79 rocznica odzyskania
niepodległości Polski


ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI ŚW. JANA CHRZCICIELA NA LATERANIE
Bazylika Św.Jana Chrzciciela na Lateranie to jedna z najważniejszych świątyń Rzymu, jest bowiem kościołem papieskim i z tym powodów doznaje dzisiaj szczególnego uhonorowania. Jest to świątynia okazała: ma 5 naw, jej długość wynosi 130 m; można w niej zobaczyć wiele wybitnych dzieł sztuki.
W bazylice znajduje się kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie zawsze spotkać można modlących się wiernych.

79 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
POLSKI
Matka Boża Ostrobramska

W nowennie do Matki Bożej Ostrobramskiej

U Ostrej Bramy złote lampki gorą
I ludzkie serca pała z nimi razem:
W pustej uliczce samotniczą porą Późny przechodzień klęknął przed Obrazem. Twarz Jej przejasna takie blaski miecie,Taką nadzieją Boskie oczy płoną,Jakby już wszystkich zatułanych w świecie Miała
"powróć na Ojczyzno łono".

Artur Oppmannastępna


Menu główne