Wydanie 15 str. 2
Bierzcie i noście na sobie
Medalik


zawdzięcza swój początek Obiawieniom Matki Bożej w Kaplicy na Rue du Bac w Paryżu w 1830 r. - W sobotę 27 listopada 1830 roku,Najświętsza Panna Nie- pokalana ukazała się świętej Katarzynie Laboure,Siostrze Miłosierdzia i powierzyła jej misję wybicia medalika, którego wzór jej obiawiła.>> Postaraj się, by wybito medal według tego wzoru, powiedziała Najświętsza Panna. Osoby,które go będą nosiły, otrzymają wielkie łaski, zwłaszcza nosząc go na szyi<<. medal wkróce niezwykle się rozpowszechnił.otrzymano niezliczone łaski nawrócenia, opieki i uzdrowienia. wobec tych wszystkich nadzwyczajnych faktów,arcybiskup paryża, de quelen nakazał oficjalnie zbadać w jaki sposób powstał i jakie skutki wywiera medalik z eue du bac. oto konkluzja:>> Wyjątkowa szybkość, Z jaką ten Medalik się rozpowsze- -chnił,niezwykła liczba wybitnych i rozdanych medalików zadziwiające dobrodziejstwa i szczególne łaski jakie wierni przez swą ufność otrzymali,wydają się być naprawdę znakiem,jakim Niebo chciało powiedzieć prawdziwość obiawień ,wiarygodność opowiadania wizjonerki i rozpowszechnianie się medalika<<. w samym rzymie, w 1846 r., na skutek głośnego nawrócenia Żyda alfonsa rabisbone,papież grzegorz xvi poparł całym swym autorytetem orzeczenie arcybiskupa paryskiego. jeśli więc miłujecie najświętszą pnnę i ufacie jej potę- żnemu wstawiennictwu: noście zawsze na sobie medalik,by móc żyć w łasce bożej i cieszyć się opieką ńajświętszej pnny niepokalaneuj. codziennie odmawiajcie wezwanie wyryte na medaliku, dawajcie go zwłaszcza chorym i strapionym.


Madonna Salus Populi Romani
Bazylika S.Maria Maggiore in Roma

Madonna

LOURDES A CUDOWNY MREDALIK
* jest powszechnie znany. Jednak często się nie wie, że obiawienia na Rue du Bac były przygotowaniem wielkich wydarzeń w Lourdes. >> Pani w grocie ukazała się tak jak jest przedstawiona na Cudownym Medaliku<<,oświadczyła święta bernardeta ,która nosiłana sobie medalik z rue de bak. * jest powszechnie znany. Jednak często się nie wie, że obiawienia na Rue du Bac były przygotowaniem wielkich wydarzeń w Lourdes. >> Pani w grocie ukazała się tak jak jest przedstawiona na Cudownym Medaliku<<,oświadczyła święta bernardeta ,która nosiłana sobie medalik z rue de bak. * Wezwanie na medalu:>> O MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA,MÓDL SIĘ ZA NAMI,KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY <<,rozpowszechniane wszędzie przez ,spowodowało wielkie ożywienie wiary, co skłoniło papieża piusa ix do ogłoszenia w 1854 roku dogmatu o niepokalanym poczęciu.w cztery lata później obiawienie w grocie massabielskiej potwierdziło to orzeczenie rzymu w sposób nieoczekiwany. * W 1954 roku,z okazji setnej rocznicy ogłoszenia tego dogmatu Stolica Apostolska poleciła wybić pamiątkowy medal.Na odwrotnej stronie,obraz Cudownego Medalika i obraz Groty w Lourdes, ściśle ze sobą się łączące,podkreślały związek tych dwóch obiawień Najświętszej Marii Panny z dogmatem o Niepokalanym Poczęciu. * Jak Lourdes jest niewyczerpanyn źródłem łask,tak samo Cudowny Medalik jest narzędziem nieustannej dobroci Najświętszej Marii Panny względem grzesznych i nieszczęśliwych ludzi.


Kaplica Cudownego Medalika 140,Rue du Bak,Paris 7 (me) za pozwoleniem Ordynariusza.następna"Menu główne