19 marca 1998r.

  Święto Józefa,Oblubieńca NMP zostało ustanowione
w 1621 roku, od 1879 św. Józef - symbol prawości
- jest patronem całego Kościoła i opiekuństwa          
a od 1955 - patronem robotników.Czczony jest jako
patron dobrej śmierci.Za swojego patrona uwazają
go Kanada(największe na świecie sanktuarium
sw.Józefa w Montrealu),Austria,Czechy,Słowacja,
Hiszpania i Portugalia. Św.Józef,prosty cieśla z
Nazaretu,został uhonorowany jeszcze w inny spo-
sób-jemu poświęcony jest cały marzec,a także
wszystkie środy.
  Od wieków Kościół czci św.Józefa Oblubieńca NMP
i Opiekuna Jezusa. W ubiegłym roku Ojciec Święty
w Kaliszu przypomniał m.in.modlitwę,którą
codziennie odmawia przed Mszą św." O szczęśliwy
mężu,święty Józefie..."i modlitwę Leona XIII do
św.Józefa:"Oddal od nas ukochany Ojcze,wszelką
zarazę błędu i zepsucia...".Papież powiedział
także:
"Niechaj św.Józef wyprasza waszej diecezji i
całemu Kosciołowi w Polsce gotowosc wiernego słu-
żwnia zbawczej woli Bożej ,aby za jego przy-
kładem i wstawiennictwem mógł wiernie postępować
drogami świętości i sprawiedliwości"
mm.JPG (32540 bytes)
  Obraz ten to jedna ze starszych kopii
wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej.
Był własnością króla Jana Kazimierza,
który po abdykacji,wdrodze do Francji
przebywał w Żywcu.
4 lipca 1669 r.wydał zezwolenie na
budowę kościoła w Rajczy,który jednak
miał należeć do parafii w niedalekiej
Milówce Monarcha ofiarował dla mającej
powstać świątyni swój Obraz Pani Jasno-
-górskiej,do której miał szczególne
nabożeństwo,gdyz-jak był przekonany-
wspierała go w czasie wypraw wojennych
i w krytycznych momentach życia.

 

  Maryjo,zawsze Dziewico!
Z wdzięcznością wspominając dzień,w którym
oddałem(am)się całkowicie do Twojej dyspo-
zycji,proszę Cię dzisiaj na nowo:posługuj
się mną wedle Twojej Woli.
Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich
dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościola
, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie
 naszej i w całym świecie.
Matko największa, spraw, bym codziennie
ponawiając całkowite oddanie się Tobie
stawał(a) się coraz bardziej Twoją pomocą
dla sprawy Chrystusa na Ziemi.
Amen. 
  
                                                            Menu Główne