INFORMACJA MIEJSKA

W stosunku do informacyjnych potrzeb miasta rola znaków drogowych staje się ograniczona. Pełnią one co prawda wciąż kilka istotnych funkcji, ale dotyczy to głównie zagadnień pokrewnych drogom jak:

- Regulacja ruchu drogowego dzięki znakom ostrzegawczym, zakazu, nakazu, też znakom poziomym oraz porządkowanie terenów do parkowania.

- Prowadzenie kierowcy przez miasto tranzytem, a także wyprowadzanie go z miasta w pożądanym kierunku.

- Przy dobrze zaprojektowanym oznakowaniu możliwe jest też doprowadzanie do poszczególnych dzielnic, w tym do centrum oraz do ważniejszych punktów, czy rejonów.

Jednak rola znaków drogowych na terenie miasta kończy się na powyżej wspomnianych zagadnieniach, a pomoc w dotarciu do poszczególnych miejsc miasta spoczywa już na informacji miejskiej. Dotyczyć to będzie zarówno dużych aglomeracji, jak i małych miast, czy terenów gmin lub nawet wsi.

Podstawową rolą informacji miejskiej jest doprowadzenie pod dany adres. Jeżeli znamy dzielnicę oraz ulicę i numer budynku, to system informacji miejskiej powinien nas do celu doprowadzić. Możliwość dotarcia wynika z oznaczenia ulic oraz budynków. Te oznaczenia są zazwyczaj wspomagane schematycznymi planami dzielnic, na których można zlokalizować pożądany adres.

Jednak nie każde miasto jest świadome takich potrzeb, wychodząc przykładowo z założenia, że przecież można posłużyć się planem miasta. Należy jednak pamiętać, iż nie każdy potrafi z planu korzystać, a i nie zawsze można się w niego zaopatrzyć.

Kilka lat temu w Warszawie powstał Miejski System Informacji (MSI). Wprowadzono widoczne zza kierownicy tablice kierujące do gmin, dzielnic i dworców oraz drugi rodzaj tablic kierujących do istotnych obszarów i ważnych obiektów. Ponadto oznaczono ulice oraz numery budynków, dodatkowo na szklanych tablicach przedstawiając rys historyczny tych ulic lub ich patronów.

Utworzono również podsystem informacji dla pieszych kierujący do różnych placówek (urzędy, zabytki, poczty, toalety itp.). Pojawiły się także duże podświetlane tablice z planami dzielnic.

Wygląda na to, iż nazwa MSI (Miejski System Informacji) się nie przyjęła, bo przykładowo w Łodzi mówi się o Systemie Informacji Miejskiej (SIM), a gdzie indziej znowu o Systemie Miejskiej Informacji Wizualnej. Wydawało się, iż w ślad za Warszawą pójdą inne miasta tworząc pokrewne, a nawet szersze systemy informacji. Dlaczego tak się nie stało?

Odpowiedź nie jest ani łatwa, ani prosta, ale na problem składają się trzy kwestie. Po pierwsze decydenci na ogół nie dostrzegają, iż taki system może być ze wszech miar użyteczny oraz pomocny i nie widzą potrzeby, by poszukiwać systemowych i trafnych rozwiązań.

Po drugie na ogół brak profesjonalistów, którzy takim oznakowaniem zajęliby się na poważnie, natomiast sporo firm produkujących znaki drogowe lub też reklamy proponuje zaprojektowanie oraz wykonanie takiego systemu, praktycznie nie posiadając kompetencji. Często kończy się to dobraniem mało czytelnego liternictwa dla tablic z nazwami ulic i numerami budynków, mieszaniem informacji o obiektach użyteczności publicznej z placówkami handlowymi itp. Tak więc nierzadko w kreowaniu informacji miejskiej mamy do czynienia z wolnym rynkiem „bylejakości”.

I wreszcie po trzecie istnieje społeczny opór przed podporządkowywaniem się, jakby utraceniem indywidualności. Nawet do posiadania jednakowo opracowanego numeru na budynku.

Natomiast skutki znamy wszyscy, bo trudno odszukać dany budynek, gdy każdy numer jest w innej stylistyce, powieszony na innej wysokości i nierzadko ozdobny, zamiast czytelny itd.

Poza potrzebą dotarcia pod dany adres, rolą informacji miejskiej jest również doprowadzenie do różnych placówek oraz do konkretnych miejsc.

W pierwszym rzędzie należałoby wspomnieć o takich placówkach jak pogotowie lub szpital, apteka komisariat policji, telefon, poczta, kafejka internetowa, bank i bankomat, a także i toaleta.

Następną ważną grupą zagadnień to dotarcie do środków komunikacji. Wchodzą tu w rachubę dworce, stacje, przystanki, postoje taksówek, czy dorożek, również przystań żeglugi rzecznej itd.

Również wśród kwestii komunikacyjnych znajdzie się cały serwis dla samochodów. Czyli oznakowanie stacji benzynowych, myjni, wulkanizatora oraz warsztatów naprawczych.

W następnej kolejności należałoby uwzględnić usługowe zaplecze, które w istotny sposób rzutuje na możliwości funkcjonowania w miejskiej przestrzeni. Dotyczyć to będzie miejsc noclegowych, w tym hoteli, pokoi gościnnych, campingów, czy pól namiotowych.

Z punktu widzenia funkcjonalność trzeba by umieć wskazać i doprowadzić do wielu innych placówek, być może i także mając na uwadze centra handlowe, kościoły, czy stadiony itp.

W wielu z wymienionych zagadnień znaki drogowe dysponują konkretnymi rozwiązaniami, po które można by sięgnąć. I niekoniecznie bezpośrednio. Choćby jedynie wykorzystując piktogramy z drogowego oznakowania.

Oczywiście doprowadzanie do wszystkich wspomnianych placówek można przerzucić na sferę ich gospodarzy, przedsiębiorców i też na takie rozwiązanie zdaje się wiele miejscowości. Niestety owocuje to najczęściej informacyjnymi przekłamaniami, a i zarazem wizualnym bałaganem, gdzie placówki wręcz przekrzykują się nawzajem najprzeróżniejszymi reklamami. Jednak chcąc zadbać o przyjezdnych, a zwłaszcza o turystów, o właściwą informację warto by postarać się.

I tu kolejną, ważną rolą systemu informacji miejskiej będzie doprowadzenie do wszelkich atrakcji turystycznych danej miejscowości. W niektórych przykładach będzie to rynek, w innych zabytkowa dzielnica, interesująca architektura, muzea, pomniki, galerie sztuki.

Należałoby także oznakować przestrzenie rekreacyjne i edukacyjne. Dotyczy to basenów, parków, stawów, ogrodów botanicznych, zoologicznych itp. Powinny znaleźć się tu wszystkie miejsca godne uwagi, a zwłaszcza te, które dla danej miejscowości są indywidualne, oryginalne, a zarazem reprezentatywne.

Istotna w tym wszystkim jest umiejętność spojrzenia na całość, na pełny wachlarz informacji, na potencjalne zapotrzebowanie oraz na wyważenie ilościowe. Bo nie jest rzecz w tym, aby w informacji miejskiej zawrzeć wszystko, gdyż zagęszczenie oznakowania w przestrzeni publicznej nie może być zbyt duże.

Zastosowanie środków to też ważna kwestia. Bo przecież i kolor kosza na śmieci, czy ławki jest elementem systemu informacyjnego. Umiejętne zastosowanie znaków drogowych i połączenie tego z informacją miejską może dać dobre wyniki i stworzyć sprawne spektrum informacji. Informacji przydatnej zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym.

I nie należy zapominać, iż znaki drogowe wraz z reklamami mogą spełnić tylko część potrzeb informacyjnych na terenie miasta. Resztę musi na siebie wziąć samo miasto, jeżeli chce tę sferę mieć uporządkowaną. Bynajmniej nie są to zagadnienia łatwe ze względu na wiele składowych, które należy uzgodnić przy budowaniu takiego systemu.

  następna...       główna... 

© Copyright 2004 - 2008; Z peryskopu projektanta - www.znakidrogowe.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła i poinformowanie portalu www.znakidrogowe.eu.