ZAGADNIENIA PRAWNE

Podstawy prawne dotyczące systemu znaków drogowych znajdziemy głównie w następujących dokumentach:

1. Konwencja Wiedeńska o Ruchu Drogowym

2. Prawo o ruchu drogowym

3. Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

4. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

5. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

To najważniejsze dokumenty. Z czasem postaramy się na naszej stronie stworzyć dostęp do powyżej wymienionych uregulowań prawnych, a tymczasem polecamy odwiedzenie strony Internetowego Forum Policyjnego   www.ifp.pl,   gdzie poprzez menu główne, w dziale przepisy, można znaleźć podstawowe prawne dokumenty regulujące zagadnienia ruchu drogowego.

W Europie XXI wieku, w dobie komputerów mogłoby się wydawać, iż informacja w przestrzeni publicznej, w tym i znaki drogowe powstają za sprawą działalności profesjonalistów. Niestety, w wielu zagadnieniach informacje te tworzą amatorzy, a nierzadko źle przygotowani „fachowcy”!

Teoretycznie „problemu znaków drogowych” w naszym kraju nie ma. Ani ustawodawczo, ani wykonawczo.

Jednak w wielu zagadnieniach opieramy się na rozwiązaniach z lat 70-tych, a większość działań polega na kosmetycznych zabiegach. Dodaje się lub odejmuje najczęściej mało spójne elementy, co prowadzi do łatania i kreowania przeróżnych znakowych „protez”. A bałagan się rozrasta.

Nasuwa się pytanie, czy problematyka systemu znaków drogowych może być w miarę szybko uporządkowana, czy niestety musi jeszcze zginąć wiele osób na drogach, zanim coś istotnego i w tej dziedzinie się zdarzy.

A może wciąż jest „za wcześnie”?

  następna...       główna... 

© Copyright 2004 - 2008; Z peryskopu projektanta - www.znakidrogowe.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła i poinformowanie portalu www.znakidrogowe.eu.