NASZ DOROBEK
„Dorobek” serwisu www.znakidrogowe.eu

W marcu roku 2007 telewizja SUPERSTACJA wyemitowała „Program telewizyjny o absurdalnych znakach”, podczas którego pokazywano zdjęcia z naszego serwisu (www.znakidrogowe.eu). Również w trakcie tej prezentacji przeprowadzono w kwestii oznakowania telefoniczną rozmowę z autorem strony Jerzym Gruszczyńskim.

Równocześnie gościem obecnym podczas programu był p. Janusz Popiel, przezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Alter Ego”.

W Tygodniku MOTOR, w numerze 8 z roku 2008 (z dnia 4 lutego) umieszczono tekst pod tytułem: „Potrzebne są nowe znaki i przepisy”.

Tekst ten nawiązuje do informacji zawartych na naszej stronie internetowej (www.znakidrogowe.eu) i do naszej inicjatywy która pod tytułem: „Projekt optymalizacji polskiego systemu znaków drogowych” była zgłoszona do konkursu inicjatyw „Orlen Bezpieczne Drogi”.


Dorobek autora serwisu www.znakidrogowe.eu

Od 2004 roku Jerzy Gruszczyński jest wykładowcą w ramach corocznego, Podyplomowego Kursu Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzonego przez Katedrę Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu na Politechnice Krakowskiej.

Tematem spotkań jest problematyka percepcji wizualnego środowiska drogi oraz oznakowania dróg. Natomiast głównym celem uświadomienie słuchaczy, iż pomimo różnych błedów w polskim systemie oznakowania dróg, można części z nich uniknąć. I że sporo można poprawić, nawet w ramach obowiązującego prawa.

Na zdjęciach Jerzy Gruszczyński w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej podczas wykładu. Na ostatnim zdjęciu rozmowa z profesorem Marianem Traczem, kierownikiem Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej.

fot. Tomasz Radzikowski; zdjęcia pochodzą z wykładu z maja 2007 roku.


Dorobek projektowy autora serwisu www.znakidrogowe.eu

Dorobek projektowy - wkrótce.

© Copyright 2004 - 2009; Z peryskopu projektanta - www.znakidrogowe.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła i poinformowanie portalu www.znakidrogowe.eu.