PRZEJŚCIE BEZ PRZEJŚCIA

Wytyczenie przejścia dla pieszych wydaje się być rzeczą stosunkowo prostą. Jednak w praktyce zdarzają się miejsca, gdzie lokalizacja nie jest do końca przemyślana.

Otóż załączone zdjęcia pochodzą z drogi wojewódzkiej nr 958 i zostały zrobione w drugiej połowie marca br. Taki stan zaśnieżenia drogi w rejonach górskich jest raczej normalnością, a w bieżącym roku śnieg zalegał w tym miejscu ponad cztery miesiące.

Rzecz w tym, iż wąskiego chodnika tu występującego nikt zimą nie odgarnia, tak więc praktycznie jest on wyłączony z ruchu pieszego, bowiem piesi przechodzą kilkadziesiąt metrów dalej.

Brakło zatem wyobraźni? Przejście teoretycznie jest, jego przydatność jednak nie dotyczy zimowych miesięcy, a znak ostrzegający o przejściu, jak i oznakowanie poziome zimą są fikcyjne. Spełniają tylko rolę informowania o czymś „czego nie ma”, a oznakowanie jest wyłącznie sezonowe i zimą ostrzega „bez pokrycia”...

.

  powrót do galerii