PŁATNY ZAKAZ SKRĘTU

Kierowcy są świadomi, iż wedle przepisów „napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną częścią znaku” (§ 2.4 Rozporządzenia Ministrów... w sprawie znaków i sygnałów drogowych) Niestety coraz częściej tabliczki wymykają się regułom i mimo, iż są umieszczane pod znakami, to ich funkcjonowanie zaczyna być niezależne.

Tabliczka z napisem „PŁATNY” pod „zakazem skręcania w prawo” (B-22) nie bardzo przystaje do treści znaku. Nawet spojrzenie na to oznakowanie z szerszej perspektywy (zdjęcie poniżej) nic nie wyjaśnia, chociaż można sie domyślać, iż zapewne chodzi o płatne parkowanie...

Cóż, przypadkowe zestawy znaków, przesycenie komunikatami, a i nierzadko skróty myślowe nie sprzyjają percepcji oznakowania. Jedynie uczą, iż nie bywa ono poważne...

  powrót do galerii