I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
100-lecie Ruchu Regionalnego - Zakopane 2004

„REZOLUCJA PODHALAN"

       My górale podhalańscy zebrani w Zakopanem w 100 rocznicę powołania ruchu góralskiego, zapatrzeni w Krzyż na Giewoncie, Wierni Bogu Ojczyźnie i Ojcowiźnie, Rozmiłowani w tradycji i kulturze rodnej Ziemi,
Wzywamy stowarzyszenia, organizacje lokalne, ludzi dobrej woli do utrzymania i rozwoju tego bogactwa, które jest w obyczajach, tradycji kulturze i sztuce polskiego narodu.
Idąc w przyszłość do wspólnej Europy pokażmy z godnością To co nas; to co Polskę stanowi.
Sto lat temu, gdy Polski nie było na mapie Europy, założyciele Związku Górali postawili sobie za główny cel szerzenie oświaty, zamiłowania do stroju regionalnego i popieranie przemysłu krajowego. Dziś stojąc na progu nowych wyzwań, pamiętając o swoich słabościach winniśmy postawić cele indywidualne i narodowe, które nas umocnią. Musimy być mądrzy, prawi, godni i otwarci na innych.
Wspólne dobro Rzeczypospolitej, naszych rodzin należy budować w oparciu o własność, pracę, przedsiębiorczość i szacunek dla człowieka i prawa. Uczciwość i gospodarność podstawą rozwoju naszych dziedzin.
Idąc w przyszłość, żyjąc trudną teraźniejszością musimy pamiętać o przeszłości - całym bogactwie i cierpieniu rodu Polaków.
Przesyłamy wszystkim ludziom szanującym tradycje narodowe, regionalne, rodzinne gorące braterskie góralskie pozdrowienia - Hej!
Niech to wspólne działanie umocni jedność narodu - podniesie na duchu, wzbudza szacunek innych narodów do tego co jest naszą tożsamością, co jest paszportem w przyszłość - "wiara ojców, tradycja i miłość do rodnej ziemi".
"W jedności siła" te słowa wypisane na sztandarze przed stu laty niech będą naszym wskazaniem w codziennym działaniu.

Wierni Podhalanie - Szczęść Boże Polsce

Zakopane, 4 marca 2004r.

(08.03.2004) Podsumowanie. Prezes zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan uważa, że główne przesłanie obchodów to - dbanie o tradycję:
Henryk Krzeptowski Bohac dodaje, że zakopiańskie obchody udało się zorganizować dzięki wielu ludziom. Przede wszystkim chciałby podziękować:
Mówił prezes zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan Henryk Krzeptowski Bohac.

Krótkiego podsumowania dokonał też Maciej Motor Grelok z Zarządu Głównego Związku Podhalan:

(07.03.2004) Niedziela była kulminacyjnym dniem zakopiańskich obchodów 100-lecia Góralskiego Ruchu Regionalnego i 85-lecia Związku Górali. W kościele Najświętszej Rodziny przy Krupówkach odbyła się uroczysta, koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył Ks. Biskup Kazimierz Nycz. Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni goście i władze Związku Podhalan przeszli pod karczmę „U Wnuka”, gdzie odsłonięto tablice upamiętniającą pierwsze zebranie Związku Górali. Z ulicy Kościeliskiej paradnie, na czele z banderia konną, przejechano Krupówkami, na ul. Orkana – tam w sali kina Sokół odbyła się uroczysta akademia. Jubileuszowe życzenia składali:
Podsekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Sztuki Maciej Klimczak:
Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik:
Radny Sejmiku Małopolskiego Andrzej Gut Mostowy:
Burmistrz Zakopanego Piotr Bąk:
Przewodniczący rady powiatu Tatrzańskiego Edward Tybor:
Kapelan Związku Podhalan Władysław Zązel:
Agata Nowakowska Wolak prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami:
Maria Krzeptowska przedstawicielka Związku Podhalan w Chicago:
Starosta tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski:
Akademia zakończyła się występem zespołu im. Bartusia Obrochty.

Foto relacja z niedzielnych uroczystości:

(06.03.2004) SESJA NAUKOWA w 100 lecie Góralskiego Ruchu Regionalnego i 85 lecie Związku Podhalan.
Prezes Zarządu Głównego Jan Hamerski „Towarzystwo Związek Górali w Zakopanem – zarys historii”:
Senator Franciszek Bachleda-Księdzularz „O założycielach Związku Górali”:
Prof. dr hab. med. Rudolf Klimek „Doktor Andrzej Chramiec i Władysław hr. Zamoyski – przyjaciele i współtwórcy Zakopanego”:

Po zakończeniu wykładów i występie zespołu Małe Klimki rozpoczęła się dyskusja m.in. na temat Geotermii Podhalańskiej. Inicjatorem tematu był prof. Julian Sokołowski, który przed 10 laty podczas walnego zjazdu Związku Podhalan proponował by zakład geotermalny został przekazany Związkowi:
Do dyskusji został wywołany burmistrz Zakopanego Piotr Bąk:
O geotermii mówił także starosta nowotarski i prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Jan Hamerski:
Na zakończenie dyskusji głos zabrał senator Franciszek Bachleda Księdzularz:

Foto relacja z sesji naukowej:

(05.03.2004) Informacje o zakopiańskich obchodach 100-lecia Ruchu regionalnego dotarły "za wielka wodę". Z Chicago mówi Andrzej Krzeptowski Bohac:
Życzenia dla Związku Podhalan przekazał Andrzej Pitek z Kanady:

(04.03.2004) W Zakopanem rozpoczęły się obchody 100-lecia Ruchu Regionalnego. W Starym Kościółku przy ul. Kościeliskiej odprawiono uroczystą Mszę Świętą w rocznicę pierwszego posiedzenia Związku Górali. Po nabożeństwie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach założycieli organizacji. Później w karczmie "U Wnuka" odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego i Oddziału Zakopane Związku Podhalan.
Związek Górali, założony 4 marca 1904 roku, był pierwszą organizacją regionalną na Podhalu. Na konstytucyjnym zebraniu przyjęto statut o powołaniu "Towarzystwa Związek Górali pod opieką Błogosławionego Andrzeja Boboli w Zakopanem". W 1911 roku z inicjatywy związku odbył się pierwszy Zjazd Podhalan. Mówi Henryk Krzeptowski Bohac prezes zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan:
Kolejne dni jubileuszowych obchodów 6 i 7 marca. W sobotę w "Białej Izbie" zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan odbędzie się sesja naukowa, podczas której odczytane zostaną referaty przybliżające zarys historyczny Towarzystwa Związek Górali w Zakopanem, założenia Związku Górali oraz postaci dr Andrzeja Chramca i Władysława hr. Zamoyskiego. W niedzielę zaplanowano uroczystą mszę św. z okazji jubileuszu 100-lecia góralskiego ruchu regionalnego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na karczmie "U Wnuka" przy ul. Kościeliskiej, korowód góralski ulicą Krupówki, uroczystą akademię w sali kina "Sokół" oraz występ Zespołu im. Bartusia Obrochty. Jubileusz zorganizowany zostanie przy wsparciu finansowym Starostwa Tatrzańskiego i Urzędu Miasta Zakopane. Patronat honorowy nad obchodami przyjął minister kultury i dziedzictwa narodowego Waldemar Dąbrowski.

Podczas uroczystej Mszy Świętej w Starym Kościółku okolicznościowe kazanie wygłosił Dziekan Dekanatu Zakopiańskiego, Ks. Prałat Stanisław Olszówka:
Podczas posiadów w karczmie "U Wnuka" o Związku Górali mówił prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Jan Hamerski:
Głos zabrał również burmistrz Zakopanego Piotr Bąk:
I zasłużony prezes ZP Wincenty Galica:

Foto relacja:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I