I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Aukcja...

(16.04.2007) 50 tyś złotych zebrano podczas aukcji w hotelu Belvedere w Zakopanem, z której dochód przeznaczony będzie na działalność Fundacji Andrzeja Brandstattera Pro Artis. Spotkanie uświetnili swoją obecnością m.in.: Anna Dymna, Anna Popek, Jacek Cygan, Mietek Jurecki, Janusz Stokłosa i Adam Sztaba.

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis skupia wokół siebie dzieci i młodzież z Podhala, a także z innych stron Polski. Są w różnym wieku, pochodzą z różnych regionów, niektórzy z nich to osoby niepełnosprawne. Wszystkich ich łączy wspólna pasja-śpiewanie. Mają wielki talent, interesuje ich muzyka ludowa, chcą poznawać kulturę i folklor góralski, chcą poznawać Tatry i siebie nawzajem. Cele działalności naszej fundacji to:
-szeroko pojęta integracja społeczna
-szerzenie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiego
człowieka
-krzewienie kultury i folkloru góralskiego oraz promowanie Zakopanego jako miasta przyjaznego dla wszystkich bez wyjątku
-promowanie młodych talentów
-rozwijanie turystyki osób niepełnosprawnych

Efekty działalności będzie można podziwiać 7 i 8 lipca br. podczas koncertów „Andrzej Brandstatter z Przyjaciółmi - część 3”, które odbędą się w Namiocie Festiwalowym na Równi Krupowej w Zakopanem.

Foto-relacja:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I