I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Nadanie imienia bibliotece w Białym Dunajcu

(15.02.2008) Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu: "W dniu 22 stycznia 2008 odbyła się uroczystość nadania Gminnej Bibliotece Publicznej w Białym Dunajcu imienia Zofii Solarzowej znanej działaczki i założycielki Państwowego Zespołu Artystycznego „Biały Dunajec”. Uroczystość przypadła dokładnie w 20 rocznicę jej śmierci oraz 45 rocznicę utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej. Do Białego Dunajca przybyło wielu znamienitych gości m.in. Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski, synowie patronki Wojciech i Andrzej Solarzowie, przedstawiciele władz samorządowych, artyści, animatorzy kultury, pracownicy naukowi oraz mieszkańcy Gminy.
Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w Kościele Parafialnym p.w. NMP Królowej Aniołów, następnie odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski oraz Wojciech Solarz. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury otwarta została natomiast wystawa „Zofia i Ignacy Solarzowie idąc ku ludziom” udostępniona z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
Uroczystego otwarcia w Remizie OSP dokonał Wójt Gminy Biały Dunajec Andrzej Jacek Nowak, a Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Styczeń odczytał uchwałę i przekazał Kierownik Józefie Kolbreckiej akt nadania Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Solarzowej.
Następnie Pan Jarosław Kalinowski jeden z wychowanków Zespołu Promni w swoim przemówieniu podkreślał, że „Zofia Solarzowa była twórczynią znanych zespołów artystycznych "Biały Dunajec" oraz "Promni" przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swoich wychowankach budziła poczucie dumy z miejsca pochodzenia - ziemi chłopskiej, a zarazem uczyła otwartości na świat. Jej praca w Białym Dunajcu jest częścią historii Skalnego Podhala, a jej imię nigdy nie zaginie. Dziękujmy, że na swej drodze spotkaliśmy Zofię Solarzową.
Później przemówienia wygłosili: Andrzej Gąsienica Makowski Starosta Powiatu Tatrzańskiego, Stanisław Ślimak Wójt Gminy Szaflary, Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Janina Bentkowska Wiceprezes Białodunajeckiego Związku Podhalan oraz Helena Świder.
Referaty przybliżające postać i działalność kulturalną Zofii Solarzowej zaprezentowali:
* Nasa Pani Solarzowa – portret sercem kreślony (dr Stanisława Trebunia - Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
* Obraz górala w „Skalnych ludziach” Zofii Solarzowej (dr Anna Mlekodaj – Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)
* Zofia Solarzowa „Chrzestna” – sercem i płomieniem uniwersytetów  ludowych” (Zofia Kaczor - Jędrzycka – Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Warszawie)
Następnie wyświetlono film „Świetlisty dom” w reżyserii Wojciecha Solarza.

Po zakończeniu projekcji filmowej referat „Biblioteka w środowisku lokalnym” wygłosił prof. dr hab. Jacek Wojciechowski z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Część artystyczną rozpoczął występ Zespołu „Promni” z Warszawy. Regionalny Zespół „Biołodunajcanie” zaprezentował typowe obrzędy wigilijno-świąteczne w przedstawieniu „Wilijo”.
Przepiękny program przedstawił Państwowy Zespół Artystyczny Zofii Solarzowej „Biały Dunajec”.
Na zakończenie tej części scenkę teatralną "Kolędusia dlo wnusia” Wandy Czubernatowej wykonały dzieci z Kółka Teatralnego działającego przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Gimnazjum Integracyjnym w Czerwiennem Górnem.
Wieczorem wyświetlono film dokumentalny w reżyserii Wojciecha Solarza pt. "Polana za wierchem”, w którym główne role odgrywali członkowie zespołu "Biały Dunajec". Film wzbudził wielu emocji i wspomnień, które z pewnością były poruszane na późniejszych posiadach."

Foto-relacja (zdjęcia Stanisław Gał):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I