I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O ŻYCIU, DZIAŁALNOŚCI I TWÓRCZOŚCI GENERAŁA ANDRZEJA GALICY

(30.05.2006) "29 maja 2006r w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu odbył się I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O ŻYCIU, DZIAŁALNOŚCI I TWÓRCZOŚCI GENERAŁA ANDRZEJA GALICY, organizowany przez bibliotekę szkolną w osobach Pani Janina Mrozowska Cudzich oraz Pani Iwona Głowacka Spera.
Konkurs szkolny ma już długoletnią tradycję, a w pewnych okresach odbywał się również na etapie gminnym.
Imprezę rozpoczęto od złożenia wiązanki kwiatów przez młodzież szkolną z Dyrektorem Szkoły Bogusławem Blicharskim na czele, jak i przedstawiciela Porozumienia Orła Białego w osobie Przewodniczącego Pana Wojciecha Orawca, pod pomnikiem gen. Andrzeja Galicy na Placu Urzędu Gminy w Białym Dunajcu. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Biały Dunajec Andrzej Jacek Nowak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Pani Wizytator Grażyna Uher Smoroń oraz opiekunowie młodzieży. Po części oficjalnej - przywitaniu przez Dyrektora Bogusława Blicharskiego przybyłych na konkurs oraz słowie wstępnym wygłoszonym przez Wojciecha Orawca - która odbyła się już na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu przy ul. Miłośników Podhala 23, rozpoczęto test z wiedzy o Góralskim Generale rodem z Białego Dunajca. W konkursie wzięły udział szkoły z terenu Zakopanego, Zębu, Poronina, Suchego, Gliczarowa Górnego jak również z Białego Dunajca nr 1 i nr 2. Odpowiedzi pisemnych udzielało 17 zespołów w 2 osobowych składach. 34 uczniów, z klas VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum, przez okres 45 minut, przypominało sobie wiadomości zdobyte na lekcjach historii i języka polskiego.
Musieli wykazać się znajomością nie tylko podstawowych danych takich jak data urodzin czy śmierci Generała ale również przebiegiem Jego nauki, pracy czy służby wojskowej. Prace oceniało jury w składzie:
- dr Wincenty Galica inicjator i fundator realizacji marzeń gen. Andrzeja Galicy- sprowadzenia szczątków doczesnych i złożenia ich w kwaterze legionistów na cmentarzu parafialnym w Zakopanem.
- mgr Wojciech Orawiec przewodniczący Porozumienia Orła Białego, redaktor naczelny czasopisma „NA PLACÓWCE”
- mgr Ireneusz Smajdor dyrektor Gimnazjum nr 1 w Zakopanem
- mgr Bronisław Chowaniec Lejczyk członek Komitetu Redakcyjnego „Podhalanina”–kwartalnika regionalnego.
W czasie oceniania prac dla uczestników przedstawiony został program artystyczny „Strofy o Bohaterze” przygotowany przez młodzież Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu pod kierunkiem Pani Janiny Mrozowskiej Cudzich. Wszystko to odbywało się w pięknie udekorowanej sali przez Panią Iwonę Głowacką Spera. Dodatkową atrakcją była wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży naszej Szkoły tematycznie związana z konkursem, przygotowana przez Panią Agnieszkę Warczak - nauczyciela plastyki tutejszego Zespołu Szkół.
Najlepsi zostali nagrodzeni, a wszyscy otrzymali słodycze, zgodnie z tradycją fundowane przez Pana dr Wincentego Galicę. Jurorzy i zaproszeni gości otrzymali pamiątkowe książki wydane przez Koło nr 40 im. Andrzeja Skupnia Florka przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce – „Biały Dunajec Srebrny Jubileusz„".

Zwycięzcy:

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

I

1.     Łaś Angelika

2.     Jędrol Jadwiga

Szkoła Podstawowa w Suchem

I

1.  Pawlikowska Halina

2.  Sosińka Magda

Zespół Szkoły Podstawowej               i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu

I

1.  Bielska Natalia

2.  Graca Paulina

Zespół Szkoły Podstawowej                i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu

I

1.  Janik Małgorzata

2.  Rzadkosz Monika

Zespół Szkoły Podstawowej               i Gimnazjum w Gliczarowie Górnym

II

1.  Madetko Mateusz

2.  Franczyk Konrad

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Zębie

III

1.  Graca Małgorzata

2.  Maciata Karolina

Zespół Szkoły Podstawowej               i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu

III

1.  Chowaniec Anna

2.  Zawadzka Magdalena

Gimnazjum nr 1 w Zakopanem

III

1.  Marusarz Mateusz

2.  Pawlikowski Michał

Zespół Szkoły Podstawowej                i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu

Foto-relacja (zdjęcia Sz. P. w Białym Dunajcu):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I