I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Zaprzysiężenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska...

(08.12.2006) Jan Budz: "6 grudnia 2006 roku miała miejsce sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska poprzedzona uroczystą mszą świętą w intencji nowo wybranych władz gminnych. Uczestniczyli w niej radni gminy i powiatu, byli radni oraz zaproszeni goście. Mszę odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. Władysław Pasternak, proboszcz parafii Bukowina Tatrzańska. Msza św. odprawiona została w kościele parafialnym PW ŚŚ Szymona i Judy Tadeusza w Białce Tatrzańskiej, a w koncelebrze uczestniczyli prawie wszyscy księża parafialni z terenu gminy. Wychodzących z kościoła czekała niespodzianka, prawdziwy Św. Mikołaj w towarzystwie Aniołów rozdawał drobne prezenty.
Zgromadzeni na uroczystości przybyli do sali pod wyciągiem Kotelnica Białczańska. Za stołem prezydialnym usiedli przewodniczący Rady Gminy Stanisław Siuty wraz z wiceprzewodniczącymi Franciszkiem Waliczkiem i Józefem Górką. Po przywitaniu radnych i zaproszonych gości nastąpiła najważniejsza i oczekiwana chwila, a mianowicie wystąpienie nowo wybranego Wójta Gminy.
Sylwester Pylet zabierając głos najpierw odczytał oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego z terenu wsi Białka Tatrzańska (z uwagi na to, że wójt nie może być równocześnie radnym). Rezygnacja została przyjęta. Następnie w obecności Rady Gminy i zaproszonych gości Wójt Sylwester Pytel złożył uroczystą przysięgę. Podziękował także mieszkańcom gminy za okazane zaufanie i obiecał rzetelną współpracę ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro gminy i jej rozwój. Wystąpienie wójta nagrywane przez Radio Alex zostało przyjęte z dużą sympatią oraz oklaskami na stojąco. Z gratulacjami i okolicznościowymi przemówieniami występowali przedstawiciele instytucji współpracujących z gminą, a w szczególności Andrzej Gąsienica Makowski - Starosta Tatrzański.
Porządek obrad przewidywał ponadto wybór przewodniczącego oraz składu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym komisji został Józef Górka. Na członków komisji wybrani zostali: Franciszek Waliczek, Stanisław Łukaszczyk i Witold Gogola. Zamykając obrady przewodniczący zaprosił radnych i gości na okolicznościowy obiad".

Foto-relacja (zdjęcia Jan Budz):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I