I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej
gen. Andzrejowi Galicy w Chicago

(14.05.2008) "Polonia amerykańska w miesiącu maju obchodzi kolejny raz rocznicę Konstytucji 3-go maja. Związek Podhalan w Północnej Ameryce w dniu 14 maja będzie gościć w swej siedzibie wysokiej rangi przedstawicieli WP: Dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. brygady Tomasza Bąka oraz Dowódcę 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk. dyp. Zbigniewa Ząbka.
W dniu 14 maja w siedzibie Związku Podhalan odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej twórcy brygad Strzelców Podhalańskich – wojsk górskich generałowi brygady Andrzejowi Galicy.
Generał Andrzej Galica urodził się we wsi Biały Dunajec na Podhalu w dniu 27-go listopada 1873 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz liceum w Wadowicach studiował na politechnice Lwowskiej i w Wiedniu, gdzie uzyskał dyplom inżyniera budowy dróg i mostów w 1903 roku. Andrzej Galica był znanym działaczem społeczno – politycznym, członkiem Związku Podhalan był organizatorem Podhalańskich Drużyn Strzeleckich w 1913 r. W roku 1914 w Wiedniu zorganizował 2 kompanie ochotników do Legionów Piłsudskiego, których został dowódcą. Jesienią tego roku otrzymał stopień kapitana i objął komendę batalionu uzupełniającego Legionów. Wiosną 1915 r. batalion został przekształcony w 1 baon 4 pułku piechoty Legionów tzw. „Czwartaków”. Za walki stoczone w 1915 r. na terenie Lubelszczyzny awansował do stopnia majora. Jesienią 1916 r. za walki na froncie podolskim i wołyńskim otrzymał stopień ppłk. i mianowany dowódcą 3 pułku piechoty Legionów na czele którego wkroczył do Warszawy.
11 listopada 1918 roku został mianowany w Krakowie pułkownikiem i powierzone mu zostało zadanie zorganizowania dla odradzającego się Wojska Polskiego pułków podhalańskich.
W grudniu 1918 roku zdołał zorganizować 7 kompanii strzelców podhalańskich odzianych w szumne stroje podhalańskie, które walczyły na różnych frontach. Został mianowany generałem brygady Wojska Polskiego i brał udział w licznych walkach z wojskami Rosji Sowieckiej aż do rozejmu polsko – radzieckiego zawartego 6 października 1920 roku. W 1944 wziął udział w Powstaniu Warszawskim gdzie został ranny i zmarł 6 czerwca 1945 roku. W 1973 roku po wielu latach, zwłoki generała spoczęły na podhalańskiej ziemi w Zakopanym wśród jego ukochanych towarzyszy broni, legionistów. Wojsko Polskie a w szczególności Strzelcy Podhalańscy od momentu swego powstania przeszli wiele szlaków bojowych tak w I-szej jak i w II-ej wojnie światowej. Obecnie biorą udział w wielu misjach pokojowych w szczególności w Iraku współpracując ściśle z dowództwem amerykańskim.
Podhalanie żyjący na terenie USA w uznaniu zasług generała Andrzeja Galicy już przed II-gą wojną światową powołali do życia przy Związku Podhalan koło jego imieniem w 1933 roku. W 2000 roku został ufundowany przez Podhalan żyjących w Chicago i działających w Związku Podhalan pomnik w jego rodzinnej miejscowości.
Teraz Zarząd Główny Związku Podhalan wraz z kołem Biały Dunajec zorganizował uroczystości związane z odsłonięciem płyty pamiątkowej poświęconej twórcy formacji wojskowej, wojsk górskich – Strzelców Podhalańskich, generałowi brygady Andrzejowi Galicy. Płyta pamiątkowa zastała ufundowana przez Zarząd Główny Związku Podhalan oraz dowództwo 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dla Podhalan jak i Polonii amerykańskiej jest to wydarzenie ogromnej rangi historycznej.
Msza św. odbędzie się 05-14-08 o godz. 5:00PM w kościele św. Brunona przy 4751 S. Harding Ave. w Chicago, a następnie o godz. 7:00 PM rozpocznie się uroczysty bankiet z odsłonięciem pamiątkowej płyty  w Domu Podhalan  z udziałem gości przybyłych specjalnie na ten uroczystości z Polski."

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I