I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Koło nr 34 Zakopane w Chicago...

(26.03.2006) Na kolejnym posiedzeniu zebrało się koło nr 34 Zakopane Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Sprawozdawczo-wyborcze spotkanie zakończyło się pozytywnym podsumowaniem dotychczasowej pracy Zarządu, to też postanowiono, że przez kolejną kadencję kierować będą kołem te same władze z prezesem Wacławem Ustupskim na czele. Prezydium koła wygląda więc następująco:
Zarząd Koła: Kapelan Wacław Lech, Prezes Wacław Ustupski, V-Prezes Jan Boba, V-Prezeska Aleksandra Gąsienica, Sek. Protok. Joanna Kula, Sek. Finans. Krystyna Doria, Skarbnik Jacek Góral, Chorąży Wojciech Strzelec, Tadeusz Karpiel, Stanisław Urbaś, Dyrektor Jan Bachleda.
Podczas spotkania omówiono wydarzenia, które koło będzie realizować w w tym roku. Przede wszystkim chodzi o organizację Bankietu oraz opracowania wydania pamiętnika na 30-lecie Koła. Powstał komitet organizacyjny w skład, którego wchodzą:
Janina Tylka-Suleja - Przewodnicząca, Andrzej Bobak, Jan Bachleda, Stanisława Lukaszczyk, Jan Jahymiak.
Został także wybrany Komitet do Imprez: Andrzej Rybka, Bogdan Rola, Antek Tosiek, Zofia Strzelec, Marek Bukowski.
Oprócz Bankietu, planowana jest Zabawa Andrzejkowa oraz Piknik połączony z przedstawieniem Wesela Góralskiego. Warto dodać, że Koło nr 34 Zakopane prosperuje bardzo dobrze. W trakcie zebrania Zarząd zadeklarował jeszcze raz $1,000.00 na odbudowę Domu Podhalan.

W czasie posiedzenia podjęte zostało także stanowisko zarządu i członków koła nr 34 i zespołu "Hyrni" przy Związku Podhalan Ameryki Północnej w sprawie publikacji artykułu z dnia 22 lutego 2006 w "Tygodniku Podhalańskim", dotyczącego ks. Mirosława Drozdka. Oto tekst oświadczenia:

"Niezależnie od różnych opinii i postaw, uważamy, ze niedobrze się stało, iż wspomniany artykuł ukazał się na krotko przed pierwsza rocznica śmierci naszego Papieża Jana Pawła II.
Każdy z nas wie, jak wielkie zasługi dla Zakopanego i Podhala ma ks. Kustosz Mirosław Drozdek.
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej jest nie tylko miejscem modlitwy parafian, setek tysięcy wiernych z całej Polski i świata, ale przede wszystkim jest to wotum wdzięczności za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II. Wśród wielu innych zasług dla rozsławienia naszego regionu przez ks. Drozdka był przyjazd do Zakopanego Jana Pawła II w 1997 roku.
Dzisiaj zamiast jednoczyć się w pamięci i modlitwie wokół Sługi Bożego Jana Pawła II w I rocznice jego śmierci, społeczeństwo Podhalan jest podzielone. A stało się to za przyczyną artykułu, wydrukowanego w “Tygodniku Podhalańskim”, dotyczącego rzekomej współpracy ks. Drozdka z komunistycznymi służbami SB.
Zauważamy, ze dzisiaj środki społecznego przekazu chętnie kierują oskarżenia wobec osób oskarżonych i szykanowanych w czasach komunizmu, a nie wspomina się i nie stawia oskarżeń, zarzutów tym ludziom, którzy ten system tworzyli i przez szykany łamali sumienia innych, a dziś chodzą w chwale i wolności oraz mają dobre emerytury.
Niech pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II będzie nie tylko wspomnieniem i tkliwym rozczuleniem się, ale zaowocuje konkretnymi efektami w życiu nas wszystkich w formie przebaczenia, pojednania i unikania rozbicia w przyszłości, na wzór samego Ojca Świętego Jana Pawła II, który sam przebaczał swoim prześladowcom i wrogom, a uczył poszanowania godności dla każdej osoby".

Chicago, 18 marzec 2006.
Zarząd Kola nr 34 Zakopane Z.P.
oraz kapelan Koła
 

Foto-relacja z posiedzenia w Domu Podhalan w Chicago:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I