I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Protest Związku Podhalan w Północnej Ameryce

(17.02.2009) Zarząd Główny Związku Podhalan w Północnej Ameryce na swoim ostatnim zebraniu podjął uchwałę o wysłaniu listu protestacyjnego w sprawie wypowiedzi wicemarszałka sejmu RP Stefana Niesiołowskiego, w której określił on chicagowską Polonię mianem “małpiarni w Chicago”. Oto treść Listu:
 
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Chicago, 13 luty, 2009

 

Szanowny Panie Marszałku,

W dniu 13 lutego 2009 roku Zarząd Główny Związku Podhalan w Północnej Ameryce w raz z Dyrekcją, podjął uchwałę o wysłaniu listu protestacyjnego do Pańskiego urzędu jak i innych polityków i instytucji rządowych w związku z bulwersującą wypowiedzią wicemarszałka polskiego parlamentu, Pana Stefana Niesiołowskiego, dotyczącą Polonii jako „małpiarni w Chicago”.
Z wielkim smutkiem i zaskoczeniem przyjęliśmy słowa tego typu polityka jak pan Stefan Niesiołowski, które pokazują jego wybitną nieznajomość Polonii, a zarazem niedojrzałość polityczną.
Próba obrażania mieszkających za granicą setek tysięcy Polaków, dających wielokrotnie dowody przywiązania do Ojczyzny oraz walczących o dobre imię Polski i Polaka, bardzo często wspierających ją w najbardziej trudnych chwilach, absolutnie nie licuje z godnością nie tylko jako członka Polskiego Parlamentu, ale jakiegokolwiek Polaka. W czasach nasilających się akcji przeciwko dobremu imieniu Polski i Polaków, takie określenia z ust wicemarszałka budzą największą odrazę i sprzeciw.
Jako organizacja zrzeszająca kilkutysięczną rodzinę podhalańską, obchodzącą w tym roku 80-lat powstania z ogromnym również dorobkiem kulturalnym, działającą przez ten okres czasu dla dobra Polski i Polonii, która uchroniła i dalej chroni od wynarodowienia tysiące Polaków, oczekujemy stanowczej dyscyplinarnej akcji, zarówno Pana Marszałka, jak i Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej oraz Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą w stosunku do osoby posła Stefana Niesiołowskiego oraz innych, którzy absolutnie nieuzasadnienie i obraźliwie kierują słowa wobec środowisk polonijnych.
Polacy żyjący na emigracji, a w szczególności w Chicago i okolicach, mogą być dumni ze swych osiągnięć. Dlatego nie chcemy dopuścić aby w przyszłości ludzie, którzy swoje marzenia polityczne chcą wspierać tego typu wypowiedziami, budowali w taki sposób swoją karierę polityczna.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Główny i Dyrekcja Związku Podhalan w Północnej Ameryce
 
Prezes Z.G Z.PwP.A

Stanisław Zagata

Sekretarz Generalny Z.G Z.PwP.A

Maria Rafacz

Otrzymują:
Prezydent Rzeczypospolitej Polski, Pan Lech Kaczyński
Premier Rzeczypospolitej, Pan Donald Tusk
Marszałek Sejmu, Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Senatu, Pan Bogdan Borusewicz
Przewodnicząca Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, Pani Izabela Jaruga-Nowacka
Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Pan Marek Borowski
Wice–Marszałek Sejmu RP- Stefan Niesiołowski
Poseł - Andrzej Gut-Mostowy
Senator -Tadeusz Skorupa
Konsul Generalny RP w Chicago Zygmunt Matynia
Prezes Frank Spula, Kongres Polonii Amerykańskiej
Krajowe i polonijne środki przekazu
 

Więcej o wypowiedzi wicemarszałka Stefana Niesiołowskiego -
http://www.tvn24.pl:80/0,1585704,0,1,8222czume-oskarza-malpiarnia-z-chicago8221,wiadomosc.html

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I