I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
USA: Podpisanie umowy o Miastach Siostrzanych Nowy Sącz - Tinley Park

(17.02.2008) Andrzej Mikołajczyk: "13 lutego 2008 r. doszło do podpisania memorandum o współpracy pomiędzy miastami siostrzanymi: Tinley Park, leżącym na południe od Chicago i Nowym Sączem.
Umowę o współpracy podpisali najwyżsi przedstawiciele obu miast: Edward Zabrocki, burmistrz miasteczka Tinley Park i Ryszard Nowak, burmistrz Nowego Sącza, w obecności Artura Czerneckiego, Przewodniczącego Rady Miasta w Nowym Sączu oraz kilku przedstawicieli miasteczka Tinley Park, w tym Randala Tietza, odpowiedzialnego za współpracę między miastami siostrzanymi Tinley Park.
Uroczystość odbyła się w Domu Podhalan w Chicago, przy ulicy Archer Avenue. Współorganizatorem tego ważnego wydarzenia byli także przedstawicele Konsulatu Generalnego RP w Chicago w osobach Zygmunta Matynii, Konsula Generalnego i dr. Pawła Pietrasieńskiego, jego zastępcy.
Gospodarzem uroczystości był Związek Podhalan w Ameryce Północnej z jego prezesem Stanisławem Zagatą na czele, kapelanem Wacławem Lechem i przedstawicielami wielu kół, zespołów działających przy ZPAP.
Kolejnym współorganizatorem uroczystości był Klub Przyjaciół Nowego Sącza w Chicago z prezesem Kazimierzem Adamczykiem na czele. Klub ten zrzesza kilkudziesięciu członków. Kilku znanych działaczy tego Klubu zostało odznaczonych przez burmistrza Nowego Sącza.
Tinley Park jest miasteczkiem liczącym ponad 60,000 mieszkańców. Największymi grupami etnicznymi mieszkającymi w Tinley Park są Amerykanie pochodzenia niemieckiego, irlandzkiego, polskiego i włoskiego. Ponad 12,000 osób określa siebie jako Amerykanie polskiego pochodzenia.
Zapytałem burmistrza Zabrockiego o jego etniczne pochodzenie. Odpowiedział, że jego rodzina posiada polski rodowód. Pradziadowie przybyli do USA na początku XX wieku z rejonów Zakopanego i Jasła. Do dzisiaj część rodziny mieszka w rejonie Bydgoszczy. Zabrocki posługiwał się do 6. roku życia głównie językiem polskim. Do chwili obecnej zachował zrozumienie niektórych polskich słów. Odwiedził kilkakrotnie Polskę, w tym Nowy Sącz.
Sygnatariusze obu miast wyrazili ogromną radość z tego doniosłego wydarzenia dla ich miast. Współpraca dotyczy wymiany kulturalnej, edukacyjnej, zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami obu miast. Szczególny akcent został położony na kontakty międzyludzkie pomiędzy miastami siostrzanymi.
W Chicago znajduje się National Louis University, który posiada kilkunastoletnią współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu WSB-NLUw Nowym Sączu. W uroczystości podpisania umowy o współpracy uczestniczyło kilku przedstawicieli obu uczelni: dr Richard Magner, rektor WSB-NLU, pierwszy amerykański szef uczelni; dr Krzysztof Głuc, prorektor WSB-NLU, dr Kathleen Walsh, Deputy Provost NLU w Chicago.
W uroczystości wzięło udział około 150 osób, w tym wiele znanych osobistości ze środowiska polonijnego: Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej, Marian Grabowski, sekretarz ZNP, Zbigniew Kopec, wiceprezes Związku Klubów Polskich.
Podpisanie umowy jest dużym osiągnięciem. To bardzo trudny czas dla miasteczka Tinley Park, w którym 2 lutego br. doszło do tragicznej strzelaniny w sklepie odzieżowym, w wyniku której zginęło kilka niewinnych osób. Sprawca mordu jest wciąż poszukiwany. W związku z tym zdarzeniem sprawa jest nagłaśniana przez największe media, które na bieżąco przeprowadzają relację z Tinley Park.
Negocjacje w sprawie podpisania umowy pomiędzy Nowym Sączem a Tinley Park trwały ponad rok. W środę udało się je sfinalizować.
Delegacja władz z Nowego Sącza od tygodnia przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ich wizyta dobiega końca i w czwartek wyruszają z powrotem do Polski.
Podpisanie umowy relacjonowały polskie, jak i kilka amerykańskich mediów: CBS2; Fox TV i inne.
Uroczystość podpisania umowy miast siostrzanych zakończyła się występami zespołu góralskiego i sądeckiego oraz wspólnym posiłkiem.
Warto podkreślić, że kilka innych polskich miast posiada już współpracę z miastami w stanie Illinois. Są to Chicago-Warszawa; Niles-Limanowa; teraz Tinley Park z Nowym Sączem.
Życzymy przedstawicielom Nowego Sącza i Tinley Park dalszej owocnej działalności dla dobra swoich mieszkańców."

 
 

Na zdjęciach:
- podpisanie umowy o współpracy miast siostrzanych: Tinley Park-Nowy Sącz. Od lewej: Artur Czernecki, przewodniczący Rady Miasta Nowy Sącz, Ryszard Nowak, burmistrz Nowego Sącza oraz Edward Zabrocki, burmistrz Tinley Park;
- w uroczystości wzięło udział wielu honorowych gości z Polski i USA;
- (od lewej) Randal Tietz, odpowiedzialny za kontakty miast siostrzanych w Tinley Park, Zygmunt Matynia, Konsul Generalny RP w Chicago; Edward Zabrocki, burmistrz Tinley Park i Stanisław Zagata, prezes Związku Podhalan.
Tekst i zdjęcia Andrzej Mikołajczyk, Chicago, 15 lutego 2008 r. 2000 © copyright PAP
http://polonia.pap.net.pl/

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I