I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Śladami Ojca Świętego Jana Pawła II...

„II BIEGI NARCIARSKIE ŚLADAMI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W DOLINIE CHOCHOŁOWSKIEJ”
pod honorowym patronatem
KSIĘDZA KARDYNAŁA FRANCISZKA MACHARSKIEGO
i KSIĘDZA KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA METROPOLITY KRAKOWSIEGO

(22.03.2006) Maciej Bętkowski: "W niedzielę19.03.2006r, w Dolinie Chochołowskiej na Siwej Polanie odbyły się „II Biegi narciarskie śladami Ojca Świętego Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej”. Zawody uroczyście otworzyli: ksiądz Krzysztof Pilarz Proboszcz Parafii Witów i Bohdan Pitoń Wójt Gminy Kościelisko.
Ksiądz Krzysztof Pilarz w swoim wystąpieniu nawiązał do pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Siwej Polanie 23.06.1983 roku i do pielgrzymki, którą dzień wcześniej odbyliśmy, wędrując śladami Ojca Świętego do Doliny Jarząbczej, a następnie pobłogosławił startujących zawodników, oraz osoby organizujące i obserwujące zawody. Wójt Bohdan Pitoń życzył startującym jak najlepszych wyników, a wszystkim satysfakcji z obecności na zawodach i miłego spędzenia czasu.
Zawody odbyły się przy pięknej słonecznej i mroźnej pogodzie. Wzięło w nich udział 178 zawodników. Zawodnicy startowali w 20 grupach wiekowych. Pierwsze 3 miejsca w każdej grupie nagradzane były medalami: złotym, srebrnym i brązowym, a wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w zawodach wykonane przez pana Marka Stopkę. Najstarszym zawodnikiem był urodzony w 1927 roku pan Kazimierz Gołąb z Zakopanego, który w najstarszej grupie senioralnej zdobył złoty medal!
Zawody były bardzo dobrze zorganizowane i sprawnie przeprowadzone, za co należą się wyrazy najwyższego uznania i podziękowania dla Biatlonowego Klubu Sportowego „Wojsko Polskie – Kościelisko”; panu Prezesowi Janowi Piczurze, Kierownikowi Zawodów majorowi Józefowi Staszlowi i ekipie, która przygotowała i przeprowadziła zawody: Elżbiecie Staszel, Annie i Adamowi Jakiele, Andrzejowi Bukowskiemu, Janowi Ziemianinowi, Annie Pitoń, Wiesławowi Ratułowskiemu, Ryszardowi Galicy, Izabeli Robot, Karolinie Pitoń, Sylwestrowi Kuligowi i Adamowi Kwakowi.
Szczególne podziękowania, organizatorzy zawodów składają uczniom z Gimnazjum w Kościelisku, pracującym w obsłudze technicznej: Annie Styrczuli, Annie Kuśmierczyk, Paulinie Karpiel, Dorocie Szczepaniak, Annie Piaseckiej, Sylwii Braszczyk, Marii Pyziak, Monice Wilczek, Renacie Tylce-Suleji, Sylwestrowi Mądremu, Piotrowi Machajowi, Januszowi Kozielskiemu, Mariuszowi Kożuchowi, Mateuszowi Kalińskiemu i Stanisławowi Nędzy-Kubińcowi. Uczniowie ci bardzo pomogli organizatorom, sprawnie i sumiennie wywiązując się ze swoich obowiązków.
Dziękujemy pracownikom Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie za pomoc w zorganizowaniu zawodów, a szczególnie dziękujemy właścicielom łąk na Siwej Polanie, że wyrazili zgodę na to abyśmy na ich terenie mogli zawody rozgrywać.
Bardzo dziękujemy ratownikom Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: Józefowi Krzeptowskiemu, Janowi Stawowemu, Stanisławowi Pabinowi i Jakubowi Stawowemu, którzy czuwali nad bezpieczeństwem zawodników, społecznie pełniąc dyżur w trakcie zawodów. Na szczęście ich pomoc nie była potrzebna, bo sprawnie przeprowadzone zawody odbyły się bez wypadków i kontuzji.
Bardzo dziękujemy również ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: Wojciechowi Bartkowskiemu i Romualdowi Szczepaniakowi za przywiezienie książek, kalendarzy i upominków, którymi tradycyjnie już obdarowali nagradzanych medalami zawodników, a także czuwali nad bezpieczeństwem zawodników.
Szczególne podziękowania wszyscy składamy panu Markowi Barnowskiemu, właścicielowi restauracji „U Śliwy” w Chochołowie, słynącej na Podhalu z bardzo dobrego jedzenia. Mogliśmy się o tym przekonać, ba pan Marek Barnowski sponsorował zawody, częstując zawodników, organizatorów i gości wyśmienitą, gorącą grochówką z chlebem i gorącą herbatą. Dzięki temu zawodnicy mogli zregenerować siły po biegu, a osoby obserwujące zawody, nabierały sił do gorącego dopingu startujących. Wydawaniem grochówki z kuchni polowej i herbaty, zajmowali się: pani Danuta Gacek i pan Marek Styrczula, ciężko pracując gdy inni startowali, obserwowali zawody i mile spędzali czas, dwojąc się i trojąc przy kuchni, bo niektórzy młodzi zawodnicy podchodzili 2 – 3 razy po repetę.
Dokumentację fotograficzną zawodów robiło wielu fotografów, a na tej stronie internetowej prezentujemy zdjęcia wykonane przez panią Małgorzatę Karpiel z Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku. Zapraszamy do obejrzenia tych zdjęć i serdecznie zapraszamy na „III Biegi narciarskie śladami Ojca Świętego Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej” w przyszłym roku."

Pełne wyniki zawodów - wyniki.xls

Foto-relacja (zdjęcia Małgorzata Karpiel):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I