I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
"Zachowaj Trzeźwy Umysł"

(18.06.2008) Gminny Komisja Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu w ramach trwającej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu właścicieli i pracowników, podmiotów podających i sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Celem szkolenia jest analiza części ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
Szkolenie odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2 ( II piętro) dnia 27 czerwca 2008r. ( piątek) w godzinach 10.00-11.45.
Udział w Szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.
Uprzejmie proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 23.06.2008r. (poniedziałek) tel. 018 26 135 17
koordynator d/s uzależnień
Beata Rawicka

 

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I