I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Szkolenie dla nauczycieli
prowadzący świetlice opiekuńczo – wychowawcze

(28.01.2009) "Gminna Komisja Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu w dniu 4 luty 2009 rok (środa) w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji (remiza OSP) w Czarnym Dunajcu organizuje szkolenie dla nauczycieli prowadzący świetlice opiekuńczo–wychowawcze w szkołach z tereny gminy Czarny Dunajec. Początek szkolenia godz. 15.00, czas trwania 6 godzin. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem stosownych zaświadczeń dla jego uczestników."

koordynator ds. uzależnień
Beata Rawicka

 

 


 

  

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I