I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
"Zachowaj Trzeźwy Umysł"

(02.07.2008) Beata Rawicka - koordynator d/s uzależnień: "Gmina Czarny Dunajec woj. Małopolskie "Szkolenie dla sprzedawców" Gminny Komisja Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu w ramach trwającej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" zorganizowała w dniu 27 czerwca 2008r. szkolenie dla właścicieli i pracowników, podmiotów podających i sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Czarny Dunajec. Celem szkolenia była analiza części ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. Proklamacją celu było "nie należy sprzedawać alkoholu nieletnim.

Gminna Komisja Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu przy współpracy z tutejszym Komisariatem Policji w Czarnym Dunajcu zorganizowała w dniach 9,13,17 czerwiec 2008r. w ramach trwającej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" działania skierowane do kierowców pojazdami mechanicznymi pod nazwą " Trzeźwym Okiem". W działaniach tych uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z miejscowości Cichego i Piekielnika oraz młodzież z gimnazjum z Piekielnika. Uczniowie wręczali stosowne ulotki dotyczące ustawy z dnia 26 październik 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w obecności funkcjonariuszy Policji."

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I