I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Szkolenie

(02.09.2008) Gminna Komisja Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu zaprasza wszystkie osoby prowadzące świetlice opiekuńczo–wychowawcze w szkołach z terenu Gminy Czarny Dunajec na szkolenie dotyczące zagadnienia „Bio-psycho-społeczne aspekty uzależnienia od środków psychoaktywnych”.
Szkolenie odbędzie się 20 września 2008r. w godz. od 9.00 do 15.00 (sobota) w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji (remiza OSP) w Czarnym Dunajcu.
Szkolenie zostanie zakończone wydaniem stosownych zaświadczeń dla uczestników, które będą niezbędne do ubiegania się o prowadzenie zajęć świetlicowych w roku 2009.
Zapraszamy serdecznie

koordynator d/s uzależnień
Beata Rawicka
 

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I