I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Warsztaty i badania w Czarnym Dunajcu

(26.08.2009) W miesiącach od września do grudnia 2009 r. w gimnazjach z terenu gminy Czarny Dunajec prowadzone będą:
- warsztaty psychospołeczne /do udziału zapraszamy młodzież/,
- badanie uzależnień komputerowych /w programie tym szczególnie wymagany jest udział rodziców wraz ze swoimi dziećmi/,
W sprawach terminów w/w programów można dowiadywać się bezpośrednio w szkołach bądź w tut. Punkcie Konsultacyjnym d/s Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu pod nr tel./ 018 / 26 135 17.

 

 

 


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I