I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
25-lecie kapłaństwa ks. Władysława Zarębczana

(26.06.2008) Małgorzata Wonuczka-Wnuk: "Dzień 22 czerwca 2008 roku przeszedł już do historii nie tylko Gronkowa, ale też całego Podhala. Jubileusz 25-lecia posługi kapłańskiej księdza Władysława Zarębczana zgromadził około tysiąca osób – przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, 28 księży, z których wielu przyjechało z zagranicy , ale przede wszystkim wiernych z całego Podhala.
Wygłaszając homilię biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej Jan Kopiec przybliżył wszystkim istotę posługi kapłańskiej, której ćwierć wieku temu poświęcił się ks. dr hab. Władysław Zarębczan. Człowiek Kościoła, ale także nauki i kultury, a przede wszystkim rodowity góral pamiętający o swoich korzeniach i jak nikt inny na Podhalu dbający o jedność wszystkich podhalańskich dziedzin. Temu wszakże m.in. służą Światowe Rekolekcje Podhalańskie organizowane od jedenastu lat w Rzymie z inicjatywy Jubilata, w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II skierowane do górali „Na was zawsze można liczyć”. Do tego przyczynił się srebrny jubileusz księdza Władysława Zarbęczana.
Doktorat z filozofii (1989) i teologii (1997), habilitacja, praca w watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, praca redaktora w Radiu Watykańskim, stała współpraca z Instytutem Biografistyki Polonijnej w Paryżu, publikacje książkowe (by wymienić tylko niektóre aspekty działalności) nie przeszkadzają ciągle troszczyć się o rodzimą ziemię i kulturę. To potwierdzenie tezy prof. Ewy Nowiny-Sroczyńskiej, która twierdzi, że „Ks. Zarębczan osiągnął to, co zdaje się, jest zadaniem współczesności: połączył ze sobą pozornie sprzeczne dwa nurty różnych rzek: globalizm i lokalność”. Dlatego tytuł ostatniej książki W. M. Zarębczana i Z. Judyckiego „Z Gronkowa do Watykanu” wydaje się być niepełny. Prosi się o dodanie słów „i z powrotem”.
Józef Pitoń uczył księdza Zarębczana góralskiego tańca i śpiewu. Zabrakło tego tańca Jubilata podczas niedzielnych uroczystości, ale przecież będą następne jubileusze…
Ad multos annos Księże Władysławie i Szczęść Wam Boże."


Foto-relacja (zdjęcia Małgorzata Wonuczka-Wnuk):

Foto-relacja (zdjęcia Małgorzata Karpiel):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I