I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Ks. proboszcz Kazimierz Podsiadło
- 20 lat na Harendzie...

(19.03.2006) Piotr Kyc: "Proboszcz ks. Kazimierz Podsiadło obchodził w ostatnią niedzielę Jubileusz 20-Lecia pracy kapłańskiej w Parafii św. Jana Ewengelisty i Apostoła na Harendzie w Zakopanem. Ks.Kazimierz Podsiadło urodził się w 1941w parafii Imielno, koło Jędrzejowa. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej, kontynuował naukę w Prywatnym Liceum OO. Pijarów w Krakowie, w którym zdał maturę w 1958 r. W tym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 roku z rąk J.EM.Ks. kard. Karola Wojtyły. Po święceniach został skierowany do parafii w Łodygowicach koło Żywca. Po trzech latach duszpasterskiej służby został przeniesiony do parafii Koży skąd po paru latach skierowano go do parafii MB Dobrej Rady w Krakowie Prokocimiu. Przeniesienie związane było z powstaniem dużego Osiedla Prokocim Nowy, gdzie należało zorganizować parafię.
Ks. Kazimierz Podsiadło był pierwszym proboszczem administratorem nowej parafii p.w. Miłosierdzia Bożego. W ciągu ośmiu lat pracy proboszcz wybudował duży dom duszpastersko - katechetyczny i rozpoczął budowę nowego kościoła.
Od 1986 roku jest proboszczem w parafii Św. Jana Apostola i Ewangelisty na Harendzie w Zakopanem.
Na uroczystej mszy świętej byli księża z zakopiańskiego Dekanatu z ks. Dziekanem Stanisławem Olszówką, przedstawiciele samorządu i parafianie. Za współpracę z samorządem podziękował księdzu burmistrz Miasta Zakopane Piotr Bąk i Starosta Powiatu Tatrzańskiego Tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski. Bardzo dobre kazanie wygłosił ks. Jan Wichary. Parafia na Harendzie nie jest duża i każdy remont, czy wyposażanie kościoła jest dla mieszkańców dużym wyzwaniem. Dzięki staraniom ks. Kazimierza wykonano m.in. ogrzewanie w kościele, oświetlono świątynię i zakupiono organy. Potrzebną ale trudną do realizacji inicjatywą księdza było założenie Cmentarza Parafialnego, położonego nieopodal kościoła. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca księdza ze Szkołą Podstawową Nr 9.im.Jana Kasprowicza. To z jego inicjatywy od 1990 roku młodzież rozpoczyna i kończy rok szkolny nabożeństwem. Co roku 12 grudnia proboszcz odprawia mszę za duszę śp. Jana Kasprowicza, Patrona szkoły, ale i byłego mieszkańca Harendy.
Ksiądz Kazimierz Podsiadło jest dziesiątym proboszczem mieszkającym i prowadzącym duszpasterstwo na Harendzie. Pełni tą funkcję najdłużej. Życzymy księdzu kolejnych owocnych lat pracy. Bóg zapłać."

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I