I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
141 Wieczór na Harendzie w Zakopanem

(16.06.2009) Piotr Kyc: "Na kolejnym 141 Wieczorze na Harendzie w Zakopanem, który zorganizowano w dniu 14 czerwca czytano poezje Jana Kasprowicza. Tym razem zaproponowano gościom ostatnie wiersze poety z tomiku "Mój Świat".
Wiersze, według scenariusza opracowanego przez Halinę Sierant-Ripper, czytali aktorzy Teatru Studium Słowa im.Tadeusza Staicha - Władysława Nowicka i Andrzej Czarniecki wspierani przez dr Stanisławę Trebunię -Staszel. Przygrywała kapela góralska.
Nie zabrakło też niespodzianek. Pani Stanisława Szostak przekazała Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza oryginalne kołnierzyki koronkowe, będące własnością Marii Kasprowiczowej, która przez szereg lat zamieszkiwała z mężem w Poroninie, w domu Ludwiny i Franciszka Mardułów, pradziadków Pani Stanisławy. Kołnierzyki podarowała pani Maria niewiele młodszej od siebie córce państwa Mardułów - Brońci - babci pani Stanisławy Szostak.
Kolejną niespodzianką jaką przygotowało Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, to rozpoczęcie rozprowadzania "Cegiełek Dobroczyńcy". Akcja jest prowadzona w związku z brakiem funduszy na prace konserwatorskie przy Mauzoleum Jana Kasprowicza. Postanowiono powrócić do tradycji zbiórki publicznej. Dzięki takiej inicjatywie obywatelskiej uzyskano w latach 1926 - 1933 większość środków na postawienie budowli. Wtedy w zbiórce wzięli udział obywatele z całego kraju, samorządy miast oraz instytucje rządowe.
"Cegiełki" o wartości: 20, 50,100 i 1000 zł są do nabycia w Muzeum Jana Kasprowicza w godzinach jego otwarcia. Osoby prywatne i instytucje zainteresowane udzieleniem Stowarzyszeniu pomocy, a nie mogące osobiście odebrać "Cegiełek Dobroczyńcy" proszone są o kontakt: 0182068426, e-mail: sptjk@interia.pl
Wykaz osób, które wsparły dzieło renowacji Mauzoleum Jana Kasprowicza, obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków jest zamieszczany na stronie internetowej www.harenda.com.pl
Niedzielny Wieczór na Harendzie był jedną z ostatnich imprez towarzyszących obchodom VII Dni Zakopanego. Zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania było możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Gminę Miasto Zakopane.
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na kolejny Wieczór na Harendzie, który odbędzie się w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00."

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I