I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
W kręgu kultury islamu...

(25.11.2005) "21 i 22 listopada w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem odbyły się warsztaty edukacyjne dotyczące kręgu kultury islamu, zorganizowane przez UNESCO i Arabia.pl w celu modyfikacji negatywnych stereotypów kulturowych i religijnych rozpowszechnionych wśród młodzieży. Celem warsztatów było zwiększenie zakresu wiedzy o wyznawcach religii islamu, ich obyczajach i kulturze.
Zajęcia prowadzili Dalia Nazmi-Fadzim i Marcin Grodzki - doktoranci Wydziału Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Dzięki wykonaniu takiego ćwiczenia jak „Portret muzułmanina”, polegającego na podaniu kilku pierwszych cech wyznawcy islamu, które same „nasuną się” na myśl, uczestnicy zostali skonfrontowani z własną podatnością na uleganie stereotypom i z brakiem wiedzy na temat islamu. Następnie prowadzący wyjaśnili podstawowe pojęcia oraz dogmaty tej religii, kształtujące codzienność jej wyznawców.
Na początku zajęć uczestnicząca w nich młodzież swoje poglądy na temat muzułmanów opierała jedynie na stereotypach lub też na poszczególnych, wyrwanych z kontekstu faktach. Poglądy te zmieniały się w miarę jak wzrastała wiedza o religii i kulturze islamu.
Uczestnicy podjęli próbę nauczenia się, zrozumienia i akceptowania własnych i cudzych postaw oraz konieczności zachowania wzajemnego szacunku podczas konfrontacji z odrębną religią, kulturą i mentalnością.
Jednym z trudniejszych zagadnień była kwestia terroryzmu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że najwięcej ataków w ostatnich latach ma związek właśnie z islamem. Jednakże wspólnie z prowadzącymi uczestnicy doszli do wniosku, iż terroryzmem zajmuje się stosunkowo niewielka grupa wyznawców, która uległa manipulacji również wynikającej i opartej na ich niewiedzy. Nie można na podstawie setnej części grupy osądzać całości. Ciągle jednak jest tak - i może trudno się dziwić- że grupa ta stwarza wizerunek społeczeństwa islamskiego.
Prowadząca powiedziała parę zdań po arabsku, którego gardłowe, dziwne brzmienie niewątpliwie zwiększyło sympatię uczestników spotkania z kulturą islamu dla wyznawców tej religii, podobnie jak nauka pisania i próba zatańczenia tańca dabka w arabskich strojach oraz parzenie arabskiej herbaty.
Podczas końcowych chwil zajęć większość uczestników zmieniła swoje błędne przekonania na temat muzułmanów i doszła do wniosku, iż we współczesnym świecie i całej złożoności jego zjawisk konieczne jest zwiększenie tolerancji w odniesieniu do odrębnych, co nie znaczy, że gorszych kultur, wyznań i poglądów."
Katarzyna Konopka, uczennica klasy II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Zakopanem

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I