I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Jedność "Jedności Tatrzańskiej"...

(15.10.2006) Piotr Kyc: "W dniu 10 października odbyła się konferencja programowa Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność Tatrzańska. Salę konferencyjną w Hotelu „Stamary" przy zakopiańskich Krupówkach wypełnili kandydaci, którzy wystartują w listopadowych wyborach do samorządu lokalnego.

Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Andrzej Skupień, który poinformował m.in."Składamy pewną ofertę naszym mieszkańcom i liczymy na to, że ta oferta będzie przyjęta dobrze. Mamy ku temu wiele powodów aby tak twierdzić i o tych powodach będziemy Państwa informowali.(...). Na dzisiaj jesteśmy dobrze przygotowani do wyborów. Wszystkie formalności są dokonane, komitet jest zarejestrowany. Sztab spisał się dobrze i jesteśmy gotowi do rejestrowania list kandydatów. Grupa radnych do powiatu z Okręgu nr 1 jest już zarejestrowana. Ten wyścig rozpoczęliśmy przed innymi i myślę, że tak będzie później."(...) Przedstawiając pełnomocnika finansowego, którym jest pani Zofia Górska zapewnił z humorem: „będziemy wszyscy dbali wspólnie o to, aby pani Zofia miała co wydawać. Będziemy przestrzegali, aby wydawano tyle ile wolno i tak jak wolno." Z kolei głos zabrał lider ugrupowania, obecny Starosta Tatrzański Andrzej Gąsienica – Makowski, który w swoim wystąpieniu programowym stwierdził m.in." wsłuchując się w oczekiwania społeczne oraz rodzące się problemy postanowiliśmy, że powołamy do życia Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Tatrzańska, składający się z ludzi, środowisk, stowarzyszeń które będą realizować program budowy gospodarnego, przyjaznego i bezpiecznego powiatu. Powiatu składającego się z gmin wchodzących na równych prawach w jego skład.(...) (…)"Uznaliśmy wspólnie, że to, co ma zapisane gmina jest również obowiązkiem do wykonania przez powiat. Jednej rzeczy nie mają zapisane powiaty i gminy – że trzeba współdziałać i współpracować, że potrzebne jest partnerstwo, że trzeba się na kimś oprzeć, kiedy przyjdzie trudna chwila, trudny czas. Mamy przykład takiej sytuacji, powszechnej w Polsce. Chodzi o służbę zdrowia i nasz szpital. Sytuacja jest opanowana. Kiedy było trudno, to na kogo mieliśmy się oglądać? Na
Warszawę? Na miasto? Nie. Spojrzeliśmy na siebie i na gminy. Wtedy spotkaliśmy się, podaliśmy sobie ręce i postanowiliśmy, że pokażemy Polsce, naszemu powiatowi i wielu ludziom, niedowiarkom, że potrafimy i znaleźliśmy osobę, której powiedzieliśmy, że staniemy za nią murem. Jest to pani Regina Tokarz. To przykład wspólnego działania, jakie należy podejmować w sytuacja trudnej. Gdyby współpracy nie było, to nie byłoby sukcesu. To jest sukces nie tylko Jedności Tatrzańskiej ale wszystkich ludzi tu żyjących." (…)
Starosta podziękował publicznie obecnej z zebraniu Reginie Tokarz. Przypomniał, że pierwszym wójtem, który pośpieszył z pomocą był wójt Kościeliska, potem Poronina i Białego Dunajca oraz Bukowiny.(…) „Na końcu pomogli najbogatsi ale i tę pomoc przyjęliśmy, bo była potrzebna i za to dziękujemy" – stwierdził. Kolejne zagadnienia, jakie omówił starosta dotyczyły najważniejszych działań Rady Powiatu oraz zadań na kolejną kadencję. Powiedział m.in.:" Nasz powiat jest powiatem zasobnym. Tutaj mieszkańcy wiedzą, z czego żyją. Starają się, zabiegają, są przedsiębiorczy. Jest to powiat solidarny, bo patrzący na potrzeby osób starszych ale i młodzieży. Patrzymy w przyszłość ale i oglądamy się w przeszłość, bo można budować pomniki i trzeba budować pomniki ale trzeba stawiać również coś ku przyszłości. Niech elementem patrzenia ku przyszłości będzie budowa nowoczesnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego".(…)
(…)"Wspólnym działaniem stworzyliśmy dla ludzi starszych Dom Opieki Społecznej spełniający standardy, których wymaga Unia Europejska. Pracują tam ludzie, którzy bardzo dobrze dbają o pensjonariuszy."(…) (…)"S ą poprawiane chodniki, budowane szkoły i inne obiekty. Mamy imprezy promocyjne, ponieważ staraliśmy się pokazać światu, że ten powiat jest najpiękniejszy na świecie. Tak się nawet mówi „Najpiękniej na Świecie - w Tatrzańskim Powiecie".(…) (...)"W naszym działaniu nie odrzucimy hasła: partnerstwo, które jeszcze trzeba bardziej pogłębić, umocnić. Poszukać przyjaciół nie tylko na naszym terenie ale poza naszym powiatem. Ma to być współpraca z innymi powiatami, innymi środowiskami. Po to, aby wykorzystać czas środków Unii Europejskiej." Stawiamy na mądrość tej ziemi. Mądrością tej ziemi, tych rodzin od lat tutaj żyjących było to, że kształcili dzieci w dobrym fachu – albo pchali jednego, dwóch z rodziny na studia. My stawiamy w tej kadencji na edukację - podniesienie standardu bazy szkół, jakości nauczania. Chodzi nam o rozwijanie tych umiejętności, które młodzież będzie mogła wykorzystać, kiedy pójdzie na studia."(...)
(...)"Stawiamy na bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo zdrowotne. Będziemy dalej patrzeć na szpital dobrym okiem po to, go żeby wspierać. Zależy nam na tym, aby były dobrze wyposażone sale operacyjne i odpowiednie warunki dla chorych. Aby ludzie tam godnie zarabiali".(...)
(...)„Będziemy wspierali bezpieczeństwo socjalne poprze rozwijanie zadania, jakim jest pomoc rodzinie w kryzysie. Ważne jest bezpieczeństwo na co dzień. W gminach wójtowie pomagają strażakom, my będziemy koordynować te działania – ze strażą, policją TOPR- em. Słowem – stawiamy na wzmocnienie bezpieczeństwa obywatela.(...) (...)„Stawiamy również na zrównoważony ale dynamiczny rozwój. Będzie to możliwe, kiedy będziemy mieli dobrze przygotowany plan, odpowiednio przygotowanych ludzi i właściwie złożone wnioski o środki unijne. Wiemy jak te środki wykorzystywać.(...)
(...)"Stawiamy na przedsiębiorczość i współpracę z organizacjami gospodarczymi. To wszystko można zrealizować pod warunkiem, że będzie obowiązywała zasada partnerstwa , poszanowania jeden drugiego a nie szukania sporów, bo one zawsze się gdzieś pojawią ale jak w rodzinie, trzeba to załatwiać i uzgadniać poprzez własne działania".(...)
(...)„Chcemy być organizatorami I Targów Produktów Górskich i szeregu imprez promujących region aby nie zapomnieć z czego ta ziemia żyje. To wszystko możemy zrobić dlatego, że sprawdzona jest idea Jedności Tatrzańskiej, że mamy bardzo dobrych ludzi gotowych do nowych wyzwań. Każdy, kto kandyduje i zabiega o glosy wyborców z naszego ugrupowania śmiało może patrzeć im w oczy i wierzyć, że to, co obiecamy będzie realizowane."(…)
Szczegółowy program Jedności Tatrzańskiej będziemy przedstawiać na kolejnych spotkaniach przed wyborami i w naszych publikacjach."(...) (...)"Nie ukrywam, że jestem kandydatem na starostę, a na wicestarostę jest nim Andrzej Skupień. Musimy wykorzystać szansę, które przychodzą na skalną Ziemię."(...)
Po wystąpieniu Starosty Tatrzańskiego zaprezentowano kandydatów, którzy bardziej niż inni będą poddani pod osąd społeczny – to kandydaci na wójtów i kandydat na burmistrza Zakopanego. Będą oni wybierani w wyborach bezpośrednich. Przytoczmy fragmenty wypowiedzi kandydatów.
Jan Gąsienica Walczak - Kandydat Jedności Tatrzańskiej na Burmistrza Miasta Zakopane.
(...)„Zakopane, to nasz dom" - to jest moje hasło. Dom, jak powiedział prof. Tischner, to środek Świata. Ten środek ma być uczciwy, życzliwy i bezpieczny. W tym środku świata musimy kształcić dzieci, dbać o zdrowie. W tym środku świata musimy być gospodarni, a to oznacza: życzliwi, kompetentni urzędnicy, spółki miasta pracujące na rzecz mieszkańców lepiej i taniej. Musimy zdobywać środki Unii Europejskiej. Mam w tym spore doświadczenie. Musimy dbać o sport. Potrzebna jest hala widowiskowo – sportowa i szereg małych urządzeń sportowych.(...)
Andrzej Skupień ( …tylko zbieżność nazwisk z obecnym wicestarostą A.Skupniem) – kandydat na wójta w Gminie Biały Dunajec – (...)„Moim marzeniem jest, aby ta gmina stanowiła tę "cegiełkę „ w powiecie. Żebyśmy my, jako mieszkańcy Gminy Biały Dunajec przyczyniali się do wzrostu zasobności i honoru tego powiatu"(…). (…)"Mieszkańcy gminy dysponują bardzo dużym potencjałem, tylko trzeba go wyzwolić. Myślę, że wspólnie z mieszkańcami i radnymi będziemy się starać otworzyć naszą gminę na świat, na ludzi, na Unię Europejską.
(...)
Józef Milan Modła – kandydat na wójta Gminy Bukowina – (...)„ Osiem lat to ogrom doświadczeń. Muszę stwierdzić, że przez ten czas udało się nam wiele. Te dwie kadencje wskazują na to, że obecni radni powinni zostać wybrani. Wójt może tylko tyle zrobić na ile pozwoli mu Rada Gminy. Przypomnę, że na dzisiaj jest karetka, mamy policję na miejscu, jest straż. Mamy przygotowane kilka projektów, tzw. „gotowców", które możemy już składać. Priorytetem jest przede wszystkim ochrona środowiska, chociaż w ostatnich latach udało się nam podłączyć ponad 500 domów. To mało w stosunku do potrzeb. Ważny będzie dla nas problem edukacji. Był czas, kiedy mieliśmy cztery szkoły w
budowie. Teraz jest problem sal gimnastycznych. Te zadanie zrealizujemy ale wspólnie, ponieważ środki unijne są nie tylko na jednostki ale i na regiony. Życzę wszystkim abyśmy się mogli w tym składzie spotkać po wyborach i zaplanować, co jeszcze mamy zrobić.(...)

Bohdan Pitón – kandydat na wójta Gminy Kościelisko (...)„ Pierwszym , najważniejszym zadaniem było bezpieczeństwo. Wykonaliśmy chodniki i wyremontowaliśmy drogi. Ważnym zadaniem był trwający właśnie remont szkoły. Czeka nas budowa przedszkola. Powołaliśmy gminny zakład, który zajmuje się kanalizacją i wodą. Priorytetem na najbliższe lata jest zabezpieczenie ludzi w wodę. W naszym programie jest budowa całej sieci z przepompowniami zasilanej z Kirowej Wody. W przyszłym roku bardzo mocno ruszymy z tą inwestycją. Obecność ponad 40 olimpijczyków w gminie zobowiązuje. Dlatego tworzymy bardzo mocny program współpracy UKS – ów i Biathlonowego Klubu Sportowego. Musimy tworzyć takie warunki do uprawiania sportu w naszej gminie, aby tych olimpijczyków nie ubywało a przybywało.(...)

Bronisław Stoch – kandydat na wójta Gminy Poronin (...) „ Swoje zawołanie na czas wyborów wypełniłem treścią: Silni jednością pomnażajmy wspólne dobro. Myślę o jedności jako o naszym ugrupowaniu, w którym znajduję osoby znane z dotychczasowej pracy na rzecz innych i służby społecznej. Tylko dobre współdziałanie może odnieść sukces. Moją dotychczasową samorządową służbę oparłem o zasadę szacunku dla drugiego człowieka.(...) (...) Oparłem o zasadę równomiernego rozwoju całej gminy. Oparłem o zasadę jawności i czytelności w dysponowaniu publicznym pieniądzem pozostając w przekonaniu, że to dobro, które otrzymujemy do rąk jest obciążone ogromną odpowiedzialnością za jego wydawanie.(...) Na przyszłość chciałbym podjąć działania kontynuujące to, co mądrego, potrzebnego, sensownego pozostawili po sobie moi poprzednicy i ja razem z Radą Gminy i całą społecznością Poronina. Chciałbym postawić na działania związane z ochroną środowiska, dostrzegając w tych działaniach szanse na to, że turystyczna gmina będzie wtedy atrakcyjna, kiedy będzie terenem czystym ekologicznie. Chcę postawić na kontynuacje zadań w zakresie oświaty. Z całą satysfakcją mogę powiedzieć, że na dziś biało czerwona wstęga już się prasuje na uroczystość oddania sali gimnastycznej w Poroninie.(...)
Kandydaci na wójtów po swoich wystąpieniach informowali o osobach znajdujących się na listach Jedności. Jest na nich wiele nowych, znanych w środowiskach lokalnych osób.

W dalszej kolejności Andrzej Gąsienica – Makowski zaprezentował kandydatów do Rady Powiatu Tatrzańskiego, a Jan Gąsienica Walczak Kandydatów do Rady Miasta Zakopane.

Następnie przedstawiono materiały z badania opinii społecznej przeprowadzonego przez specjalistyczną firmę. Wyniki jednoznacznie wskazują, że Jedność Tatrzańska może liczyć - tak jak cztery lata temu - na duże poparcie społeczne, a kandydaci z jej list powinni stanowić znaczny procent rady miasta, powiatu i gmin. Materiał ten wkrótce zostanie zamieszczony na stronie www Jedności Tatrzańskiej.

Należy przypomnieć, że w wyniku ostatnich wyborów Jedność Tatrzańska odniosła duży sukces. To z tego ugrupowania wyłoniono starostę Powiatu Tatrzańskiego Andrzeja Gąsienicę Makowskiego i jego zastępcę Andrzeja Skupnia. Również wójtowie Gminy Poronin, Bukowina i Kościelisko startowali z list tego ugrupowania.
Konferencja zorganizowana w Hotelu „Stamary" rozpoczyna kampanię Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność Tatrzańska. Komitet wystawia w wyborach samorządowych 140 kandydatów. Kandydatom życzymy szczęścia, a wyborców zapraszamy na spotkania przedwyborcze".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I