I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Uroczysta sesja w Kościelisku

(01.11.2005) Anna Karpiel: "W piątek odbyła się w Kościelisku 30 Uroczysta Sesja. Radni i zaproszeni goście świętowali w domu ludowym 10-lecie istnienia gminy. Wspominano historyczne wydarzenia, które doprowadziły w 1995 roku do jej powstania w wyniku podziału Gminy Tatrzańskiej.
Sesja poświęcona historii gminy miała szczególny charakter. Byli na niej obecni samorządowcy, urzędnicy i pracownicy innych instytucji działających na terenie gminy, którzy współtworzyli tę historię doprowadzając najpierw do podziału gminy tatrzańskiej, a potem działając na rzecz rozwoju samorządności w Kościelisku.
Szczególna rola przypadła ówczesnemu burmistrzowi Franciszkowi Bachledzie Księdzularzowi. Podjął on wtedy trudną, ale jak się okazało słuszna decyzję, za co dziękował mu obecny Przewodniczący Rady Władysław Długosz
Jubileusz był też okazją do podsumowania trzech kadencji działania rady. Wójt Bohdan Pitoń przedstawiając rys historyczny gminy, chwalił się jej dokonaniami: opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, strategii gminy i programu ochrony środowiska, powstaniem przedszkola publicznego oraz Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej, budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków na Rysulówce. Kolejny powód do dumy to udana współpraca z samorządami lokalnymi, wojewódzkimi, Związkiem Podhalan i innymi instytucjami oraz partnerami zagranicznymi, zwłaszcza ze słowackim miastem Twardoszyn.
Podczas sesji wójt i przewodniczący rady uhonorowali byłych i obecnych samorządowców oraz wszystkie osoby zasłużone dla gminy wręczając im okolicznościowe pamiątki. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. senator Franciszek Bachleda Księdzularz, starosta Andrzej Gąsienica Makowski, poseł Andrzej Gut Mostowy, burmistrz Zakopanego Piotr Bąk, Primator miasta Twardoszyn Ivan Šaško, wójt Kościeliska I i II kadencji Władysław Stopka, przewodniczący rady I i II kadencji Jan Piczura oraz sołtys Józef Bukowski Tyrała".

Foto-relacja:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I