I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
80-lecie...

(23.04.2006) Anna Karpiel: "W niedzielę w Dzianiszu odbyło się spotkanie członków Związku Podhalan. Okazją było nie tylko tradycyjne Święcone Zarządu Głównego, ale również Jubileusz 80-lecia Związku Podhalan w Dzianiszu.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą. Następnie wszyscy zaproszeni goście zgromadzili się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym na święconym, wspólnym obiedzie oraz posiadach przy góralskiej muzyce. W świątecznej atmosferze składano sobie życzenia i dzielono się jajkiem. Najważniejsze było jednak przypomnienie tradycji i historii Związku Podhalan w Dzianiszu.
Ognisko Związku Podhalan w Dzianiszu powstało w styczniu 1926 roku. Zebrała się wówczas grupa światłych gazdów, którzy rozumieli, że tradycja jest naszą godnością, tak jak to pisał Orkan. Ognisko miało właśnie na celu podtrzymanie tradycji góralskich – tańca, muzyki, śpiewu, odzienia – mówił Prezes Związku Podhalan Jan Hamerski, doceniając oddział w Dzianiszu za to, że nadal pieczołowicie strzeże tej tradycji.
Pierwszy zarząd ogniska ma wielkie zasługi dla wsi. Zainicjował i wspierał on bowiem budowę kościoła, powstanie ochotniczej straży pożarnej oraz budowę drogi w Dzianiszu. Nowopowstałe ognisko liczyło wówczas 60 członków. Na jego czele stał Jan Bukowski, dziadek obecnego wiceprezesa, również Jana Bukowskiego, który kontynuuje rodzinne tradycje.
Prezes Związku Podhalan Jan Hamerski tak podsumował spotkanie - To była wielka uroczystość ze względu na rocznice, jaką obchodzimy. Dawno też nie zaznaliśmy takiej gościnności, jak dziś w Dzianiszu. Dzianiszanie rzeczywiście bardzo uroczyście obchodzili swój jubileusz, na który zaprosili do siebie prawie 300 osób. Obecni byli przedstawiciele oddziałów, kapelani, honorowi członkowie, rada naukowa i poczty sztandarowe Związku Podhalan, a także senator Franciszek Adamczyk, posłowie Anna Paluch oraz Andrzej Gut Mostowy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Na jubileusz przyjechali także Helena i Stanisław Kaczmarczykowie z Ameryki reprezentujący tamtejsze koło nr 33 Dzianisz.
Nie zabrakło oczywiście góralskiej muzyki, zaprezentował się między innymi zespół dziecięcy Mali Dzianiszanie oraz orkiestra dęta z Witowa".

Foto-relacja:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I