I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Forum Kultury w Kościelisku...

(23.06.2005) Małgorzata Karpiel: "Rozpoczęło się w Zakopanem IV Europejskie Forum Kultury. Spotkanie w Domu Ludowym w Kościelisku było jednym z punktów programu. Tutaj odbył się panel dyskusyjny zatytułowany: FOLKLOR, STROJE LUDOWE I WSPÓŁCZESNY OBRZĘD WESELNY. Główny referat wygłosiła dr Stanisława Trebunia Tutka. Wieczorem do Kościeliska zjechali wszyscy uczestnicy Forum. Dla nich wystąpił zespół Polaniorze działający przy tutejszym Oddziale Związku Podhalan. Gospodarzem spotkania był wójt gminy - Bohdan Pitoń, a organizatorem tego punktu programu dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej - Maria Bętkowska".

Foto-relacja (zdjęcia Małgorzata Karpiel):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I