I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
XII Mały Memoriał im. Bronisławy Staszel ”Polankowej”

(02.03.2009)  Uczniowski Klub Sportowy „Regle" Kościelisko zaprasza do wzięcia udziału w XII Małym Memoriale im. Bronisławy Staszel” Polankowej”.

 


 

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y

1. Nazwa zawodów: XII Mały Memoriał im: Bronisławy Staszel” Polankowej”

2. Organizator: UKS ”Regle” Kościelisko, Gmina Kościelisko, Urząd Marszałkowski, Podhalańska Lokalna Grupa Działania „Leader”

3. Jury zawodów:
- Kierownik: Andrzej Rapacz
- Sędzia Główny: Jerzy Gładysz

4. Termin zawodów 12 marca 2009 roku Start godz. 10:00 gr. najmłodsza

5. Miejsce Zawodów: Siwa Polana u wylotu Doliny Chochołowskiej
Organizator prosi szkoły i kluby o kontakt na wypadek zmiany miejsca i terminu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawody odbędą się na Zokówce Dzianisz

6. Uczestnictwo: Gimnazja, Szkoły Podstawowe, Klasa „0” i młodsze.
Start wspólny
Gimnazja: roczniki 1993-1994 dystans 3km F Chł. Dz.
1995. dystans 3km F Ch. Dz.
Szkoła Podstawowa 1996-1997dystans 2km F Ch. Dz.
1998-1999 dystans 1km Cl. Ch. Dz.
2000-2001 dystans 1km Cl. Ch. Dz.
Klasa „0"młodsi dystans O,5km Cl. Ch. Dz.
O kolejności ustawienia w wyznaczonym torze decyduje trener.

7. Koszty organizacyjne: Urząd Gminy Kościelisko, Podhalańska Grupa Działania ”Leader”,  UKS „Regle” Kościelisko

8. Koszty uczestnictwa: Szkoły we własnym zakresie.

9. Zgłoszenia:
Urząd Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44
e-mail: oswiatapromocja@koscielisko.com.pl  gmina@koscielisko.com.pl 
telefon: 0 18 20 79100-103
zgłoszenia należy przesłać wypełnione czytelnie rocznikami podpisane przez Dyrektora szkoły. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 marca 2009 roku

10. Zawodnicy: powinni posiadać aktualne badania i ubezpieczenia NW
odpowiedzialni trenerzy, opiekunowie

11. Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów

12. Nagrody: Każdy uczestnik otrzymuje upominek oraz z pośród wszystkich zawodników, którzy ukończą konkurencje wylosujemy główne nagrody.

13. Ostateczna interpretacja przebiegu zawodów należy do Jury

14. Komitet organizacyjny zaprasza do wzięcia licznego udziału w kolejnym Memoriale,
który pozwoli uczcić pamięć Bronisławy Staszel Polankowej.

 

ZGLOSZENIE.doc

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I