I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
"Ukwalowanie z Panem Bogiem"

(02.10.2005) Podhalańska Oficyna Wydawnicza Związku Podhalan w Kościelisku oraz GOKR Kościelisko zorganizowali promocję najnowszego tomiku poezji Zofii Roj Mrozickiej pt. "Ukwalowanie z Panem Bogiem".
Zofia Roj Mrozicka - "Ukwalowanie z Panem Bogiem"
Redakcja: Zofia Stojakowska-Staichowa i Marcin Jagła
Rysunek na okładce i ilustracje: Joanna Mrozicka-Winkler
Motywy zdobnicze: Janusz Tycner
Wydawca: Związek Podhalan Oddział Kościelisko - Wyd. l. Nakład 350 egz.
Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu: Franciszka Bachledy-Księdzularza - Senatora RP, Andrzeja Guta-Mostowego - Radnego Województwa Małopolskiego, Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego - Starosty Tatrzańskiego.
Od Redakcji
Tomik wierszy "Ukwalowanie z Panem Bogiem" to pierwsza pozycja wydana przez Podhalańską Oficynę Wydawniczą. Rozpoczęliśmy swoją działalność w 2004 r. przy Oddziale Związku Podhalan w Kościelisku. To przedsięwzięcie w sposób bezpośredni nawiązuje do Oficyny Podhalańskiej działającej w Krakowie w latach 1989-1999.
Obecnie Kolegium redakcyjne składa się z przedstawicieli młodego pokolenia Podhalan i tworzą je: Stanisława Trebunia - Staszel, Marcin Jagła, Małgorzata Karpiel, Regina Mrowca - Kenar, Edward Styrczula - Maśniak, Robert Kowalczyk, Janusz Tycner, Bronisław Chowaniec-Lejczyk.
Chcemy kontynuować zacną działalność naszych poprzedników. Czujemy się ich duchowymi spadkobiercami i mamy nadzieję, że orkanowska idea umiłowania rodnej ziemi stanie się, tak jak dla naszych poprzedników, swoistym wyznacznikiem naszej wydawniczej pracy. Podhalańska Oficyna Wydawnicza jest więc kontynuatorką założeń programowych Oficyny Podhalańskiej. Nasze publikacje kierujemy do miłośników i znawców góralszczyzny, do działaczy kultury, mieszkańców Podhala, Orawy i Spisza. Pragniemy promować młodych twórców, popularyzować tradycję, historię, literaturę Podhala, poruszać zagadnienia nurtujące współczesne górskie regiony.
Tomik wierszy Zofii Roj - Mrozickiej, który trafia do państwa rąk, to ukłon w stronę Zespołu Redakcji Oficyny Podhalańskiej, to podkreślenie ideowej i duchowej więzi. Wiersze przekazała nam pani Zofia Staichowa, ona również dokonała wyboru i korekty. Książkę tę można więc traktować jako swoistą klamrę otwierającą następny rozdział w działalności, jakże potrzebnego dla rozwoju kultury Podhala, wydawnictwa.
Redakcja zachowała oryginalna pisownię autorki. Jest to więc zapis gwary która autorka wyniosła z rodzinnego domu. Dziękujemy Autorce za nieodpłatne przekazanie wierszy i jej córce Janinie Mrozickiej Winkler za udostępnienie rysunków. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Marii Jazowskiej Gumulskiej za opatrzenie tomiku posłowiem.

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I