I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Wędrowanie śladami Ojca Świętego Jana Pawła II
w Dolinie Chochołowskiej

(24.03.2009) Maciej Bętkowski: "W sobotę 21 marca 2009 roku, odbyła się tradycyjna, coroczna pielgrzymka od Krzyża Papieskiego na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej do kaplicy Św. Jana Chrzciciela na Polanie Chochołowskiej. Pielgrzymka była zorganizowana przez księdza Krzysztofa Pilarza proboszcza parafii Witów, na której terenie leży Dolina Chochołowska, Gminę Kościelisko i Wspólnotę Leśną Uprawnionych 8 Wsi w Witowie. Wzięło w niej udział 48 osób z Witowa, Kościeliska, Zakopanego, Dzianisza, Chochołowa i Cichego Górnego.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy punktualnie o godzinie 8.30. Najpierw przybyłych pielgrzymów serdecznie przywitał współorganizator pielgrzymki, pan Jan Piczura pracownik Wspólnoty Leśnej, Prezes Biatlonowego Klubu Sportowego, przypominając historię przylotu helikopterem w dniu 23 czerwca 1983 roku, Ojca Świętego Jana Pawła II właśnie tutaj na Siwą Polanę i wspominając wcześniejsze pobyty księdza, biskupa i kardynała Karola Wojtyły na nartach w Tatrach. Następnie ksiądz proboszcz Krzysztof Pilarz odmówił z pielgrzymami modlitwy i udzielił błogosławieństwa pielgrzymującym. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy śpiewając „Barkę”, ulubioną pieśń religijną Ojca Świętego. Wędrowaliśmy drogą, którą 23 czerwca 1983 roku przebył Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej II Pielgrzymki do Polski. Wędrując modliliśmy się w intencjach z którymi szliśmy na pielgrzymkę, odmawialiśmy różaniec i śpiewaliśmy pieśni religijne. Pani Danuta Gacek przygotowała dla pielgrzymów śpiewniki z pieśniami, które śpiewaliśmy w czasie wędrowania i potem w czasie Mszy Świętej. Z panią Danutą pięknie śpiewała grupa dziewcząt z Witowa: Bernadetka Mrugała, Halinka Mrugała, Kasia Zięba, Małgosia Zięba, Gabrysia Gacek, Natalka Kalisz, Karolinka Styrczula i Klaudia Miszak. O 9.45 doszliśmy do Polany Huciska na której mieliśmy krótki odpoczynek. O 10-tej wyruszyliśmy w dalszą drogę odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odprawiając Drogę Krzyżowa i śpiewając religijne pieśni. W przepięknej zimowej scenerii ośnieżonego lasu, modlitwy i śpiewane pieśni miały szczególny urok. Około 11-tej wyszliśmy na Polanę Chochołowską. Było tu tak dużo śniegu, że nie przecieraliśmy szlaku do kapliczki Św. Jana Chrzciciela, tylko poszliśmy do schroniska w którym bardzo serdecznie przyjął nas kierownik pan Józef Krzeptowski i pracownicy schroniska. O 11.30 w sali na II piętrze, w której w 1983 roku przyjmowany był Ojciec Święty, ksiądz Krzysztof Pilarz odprawił Mszę Świętą. W czasie mszy modliliśmy się o szybką beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI, w intencjach naszej Ojczyzny, w intencjach naszych własnych i naszych rodzin. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy pięknej homilii księdza Krzysztofa Pilarza, który między innymi powiedział:
W historii świata pięknymi literami zapisała się postać Ojca Świętego Jana Pawła II. Polacy mogą szczycić się faktem, ze to właśnie nasza Ojczyzna ukształtowała tak wybitną osobowość. Niedługo przypadnie czwarta rocznica odejścia wyjątkowego Papieża do Domu Ojca. Pozostawił on nam wspaniałą spuściznę, która zobowiązuje do jej kultywowania. Karol Wojtyła był nadzwyczaj autentyczny w realizacji własnego powołania. Potrafił niezwykle uważnie wsłuchiwać się w głos sumienia, a także potrzeby napotkanych braci i sióstr, dlatego z całą pewnością można o nim mówić jako o wrażliwym humaniście. Natomiast prawdy objawione stanowiły dla niego punkt odniesienia moralnego. Jan Paweł II zawsze opowiadał się po stronie godności osoby. Wynikające z niej prawa uznawał za niezmienne i niezbywalne. Był niezmordowanym obrońcą życia. Wyrazistość poglądów wyznaczanych przez wierność Ewangelii czyniły go uczniem i apostołem Chrystusa, potrafiącym skutecznie promować wartości chrześcijańskie.
Współczesność niesie ze sobą wiele prób, będących sprawdzianem naszej wiary. Często się na nich potykamy. Jan Paweł II potrafił nawiązać owocny dialog z wyznawcami różnych religii oraz ludźmi niewierzącymi. Spróbujmy zatem rozpatrywać pontyfikat naszego wielkiego rodaka nie poprzez pryzmat wydarzeń politycznych, chociaż na tę strefę papież miał znaczący wpływ, lecz metody jego pracy ewangelizacyjnej.
Jeden z autorów książek o Karolu Wojtyle nazwał go „świadkiem nadziei”. Rzeczywiście, wielu z nas Ojciec Święty przywrócił wiarę w Boga, ale także wiarę w człowieka. Istnieją w nas wielkie pokłady dobra, trzeba je tylko odkryć i urzeczywistnić. Wejdźmy na pielgrzymi szlak niezależnie od okoliczności i miejsca, w jakim się obecnie znajdujemy. Teraz kolej na nas. Wezwanie do świętości nie straciło niczego ze swojej aktualności.

Po Mszy Świętej pielgrzymi zostali poczęstowani wyśmienitą zupą gulaszową i bigosem, oraz gorącą herbatą z cytryną i pyszną szarlotką, które uzupełniły nam stracone podczas wędrowania kalorie.
Dziękujemy panu Józefowi Krzeptowskiemu kierownikowi schroniska za pomoc w zorganizowaniu pielgrzymki, oraz obsłudze schroniska za miłe i gościnne przyjęcie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią zimą wędrować po górach, na kolejne „Wędrowanie śladami Ojca Świętego Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej” w przyszłym roku".

Foto-relacja (zdjęcia ks. Krzysztof Pilarz):

Foto-relacja (zdjęcia Władysław Bętkowski):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I