I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Konkurs recytatorski...

(27.10.2007) Małgorzata Karpiel: "18 października 2007 w Domu Ludowym w Kościelisku królowała poezja. Blisko 110 osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Podhala, Spisza i Orawy, wzięło udział XI Międzygminnym Konkursie recytatorskim im. Stanisława Nędzy - Kubińca. Niżej przedstawiamy wyniki konkursu oraz relację fotograficzną Stanisława Gała z tego wydarzenia".

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ  XI MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  im. Stanisława Nędzy - Kubińca w dniu 18 października 2007 r.

Jury w składzie:
przewodniczący: Mateusz Nędza-Kubiniec – prawnik, wiceprezes Związku Podhalan Oddział Kościelisko, wnuk Stanisława Nędzy - Kubińca
członkowie:
Władysława Nowicka – aktorka, kierująca Studium Słowa im. Tadeusza Staicha w Zakopanem
Anna Naglak – filolog, regionalistka, pedagog
Maria Grażyna Syrzistie – aktorka Studium Słowa im. Tadeusza Staicha w Zakopanem
Małgorzata Karpiel-Bzdyk – kierownik Wydziału Kultury Urzędu Gminy Kościelisko

po wysłuchaniu 102 uczestników w grupach wiekowych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dwu kategoriach: literackiej i gwarowej postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria gwarowa klasy I – III
1. Wojciech Styrczula - Szkoła Podstawowa w Zębie
2. Martyna Kasprzycka - Szkoła Podstawowa nr 1 w Zakopanem
3. Izabela Zapotoczna – Zespół Szkół w Skrzypnem
wyróżnienie:
Klaudia Bzdyk – Zespół Szkół w Witowie
Sylwia Pańszczyk – Szkoła Podstawowa w Groniu
Jarosław Bosak – Zespół Szkół w Podwilku
Klaudia Komperda – Zespół Szkół w Podwilku
Hubert Marduła - Szkoła Podstawowa w Chochołowie

Kategoria literacka klasy I – III
1. Paulina Bafia - Zespół Szkół w Zębie
2. Patrycja Chowaniec - Zespół Szkół w Poroninie
3. Edyta Rapacz - Szkoła Podstawowa w Podszklu
Kacper Gąsienica – Zespół Szkół w Kościelisku
wyróżnienie:
Iwona Bukowska – Zespół Szkół w Maruszynie Górnej

Kategoria gwarowa klasy IV – VI
1.Robert Kaczmarczyk - Szkoła Podstawowa w Czerwiennem
2. Łukasz Maryniarczyk – Zespół Szkół nr 1 w Cichem
3. Natalia Bosak - Zespół Szkół w Podwilku
wyróżnienie:
Pauliny Kowalczyk – Zespół Szkół w Groniu
Małgorzata Wojtanek – Szkoła Podstawowa w Brzegach
Robert Zięder – Szkoła Podstawowa w Chochołowie

Specjalne wyróżnienie dla Patryka Bieniary za bardzo dobrą interpretację tekstu. Komisja proponuje by Patryk w przyszłości spróbował sił w kategorii literackiej

Kategoria literacka klasy IV – VI
1. Iwona Strzęp – Zespół Szkół w Maruszynie Górnej
2. Eweliny Rzadkosz - Zespół Szkół w Poroninie
3. Magdalena Furmanik - Zespół Szkół w Kościelisku
wyróżnienie:
Anna Obyrtał – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
Wioleta Hosaniak – Szkoła Podstawowa w Podszkle

Kategoria gwarowa Gimnazjum
1. Halina Rychtarczyk - Gimnazjum w Chochołowie
2. Klaudia Galica-Dorula – Zespół Szkół w Poroninie
3. Katarzyna Rysula – Zespół Szkół w Kościelisku
wyróżnienia:
Bartłomiej Styrczula – ZS Kościelisko
Katarzyna Smalec – ZS Leśnica
Szymon Tylka – Gim. nr 2 Zakopane
Anna Gewont – Gimn. Ciche

Kategoria literacka Gimnazjum
1. Ewa Pawlikowska – Gimnazjum w Załucznem
2. Andrzej Skupień – Gimnazjum w Gliczarowie Górnym
3. Marcelina Pawlak - Gimnazjum w Zubrzycy Górnej
wyróżnienie:
Andrzeja Chowaniec – Zespół Szkół nr 1 w Białym Dunajcu

Komisja szczególnie podkreśla fakt, iż poziom recytacji znacznie się poprawił w stosunku do lat poprzednich i był bardzo wysoki.
Komisja postuluje jednak , aby dobór tekstów odpowiadał wiekowi uczestników – recytatorów oraz by recytowane teksty charakteryzowała różnorodność.

Ważnym wydaje się Komisji fakt, aby wrócić do założenia funkcjonującego w regulaminach poprzednich konkursów, by jeden z recytowanych utworów był obowiązkowo utworem Stanisława Nędzy Kubińca – patrona konkursu.

Komisja zwraca także uwagę opiekunom uczestników, by w przyszłości nie używać do recytacji zbędnej w tym przypadku gestykulacji, a także wystrzegać się rekwizytów.

Komisja postuluje, by w zależności od umiejętności gwarowych uczestnicy startowali w kategoriach, w których czują się lepiej, były bowiem w czasie trwania dzisiejszego konkursu przypadki, że nieumiejętność gwary podhalańskiej umniejszyła niekwestionowany talent recytatorski.

Komisja jeszcze raz gratuluje uczestnikom i opiekunom bardzo wysokiego poziomu
i dziękuje za udział w XI Międzygminnym Konkursie Recytatorskim im. St. Nędzy Kubińca.

Komisja dziękuje Organizatorom za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Foto-relacja (zdjęcia Stanisław Gał):

(04.10.2007) Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko zaprasza dzieci i młodzież, oraz nauczycieli szkół Podhala, Spisza, Orawy na XI Międzygminny Konkurs Recytatorski im. Stanisława Nędzy Kubińca, który odbędzie się w dniu 18 października w Domu Ludowym w Kościelisku. Organizatorom zależy szczególnie na spotkaniu z młodzieżą, a także z nauczycielami, podejmującymi od lat trud przygotowania młodych ludzi do odczytania i właściwego przekazania klimatu wiersza.

Program:
godz. 8.30 – otwarcie XI Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego im. Stanisława Nędzy
Kubińca
godz. 8.45 - przesłuchania konkursowe dla gimnazjalistów, w obydwu kategoriach
godz. 11.00 - przesłuchania konkursowe dla uczniów szkół podstawowych w obydwu
kategoriach.
godz. 16.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów

O godz. 9.00 zorganizowany zostanie wyjazd dla dzieci ze szkół podstawowych do Zakopanego, na Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, gdzie spoczywają prochy Patrona konkursu śp. Stanisława Nędzy – Kubińca.

XI MIĘDZYGMINNY KONKURS RECYTATORSKI IM. STANISŁAWA NĘDZY-KUBIŃCA KOŚCIELISKO 18.10.2007 r.


REGULAMIN KONKURSU:

Organizator
Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko, który zaprasza dzieci i młodzież z Podhala, Spisza i Orawy do wzięcia udziału w konkursie.

Czas i miejsce
Konkurs odbędzie się w dniu 18 października 2007 roku (czwartek) w Domu Ludowym w Kościelisku. Przesłuchania rozpoczniemy o godz 8.30.

Cel konkursu
• Poznanie i popularyzacja poezji góralskiej
• Uczczenie pamięci Stanisława Nędzy-Kubińca - poety z Kościeliska

Warunki uczestnictwa
1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Podhala, Spisza i Orawy
2) Uczestnicy podzieleni będą na trzy grupy wiekowe:
I grupa: uczniowie klas I – III
II grupa: uczniowie klas IV – VI
III grupa: uczniowie gimnazjów
w grupach zaś na dwie kategorie:
a) gwarową
b) literacką
3) Każda szkoła może wytypować maksymalnie 2 osoby w każdej grupie (niezależnie jaką kategorię reprezentują)
4) Uczestnik recytuje dwa wiersze autorstwa dowolnie wybranego poety z Podhala, Orawy lub Spisza

Kryteria oceny
1. pamięciowe opanowanie utworu
2. właściwa interpretacja
3. ogólny wyraz artystyczny

Nagrody
Jury przyzna nagrody dla 3 najlepszych wykonawców w każdej grupie wiekowej w obydwu kategoriach.
Nazwiska najlepszych recytatorów zostaną opublikowane w lokalnych mediach

Termin zgłoszenia do konkursu
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 15 października 2007 r. włącznie, na załączonych kartach zgłoszenia.
Karty zgłoszenia prosimy dostarczać do Domu Ludowego w Kościelisku osobiście – Chotarz 453, 34-511 Kościelisko, pocztą elektroniczną: kultura@koscielisko.com.pl,
lub faxem na numer 018 20 70 306, od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 17.
NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNYCH !!!
NIEKOMPLETNE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I