I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Sporne studium...

(01.02.2007) Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o zawieszeniu prac nad studium

Kościelisko, dn. 22.01.2007 r.

Informacja o zawieszeniu prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko
W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Kościelisko nr IV/23/07 z dnia 19 stycznia 2007 roku zawiesza się na czas nieokreślony prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko.

Wójt Gminy Kościelisko
mgr Bohdan Pitoń

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO W SPRAWIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Szanowni Państwo,
Wydarzenia które miały miejsce w ostatnim czasie, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelisko nie mogą pozostać bez wpływu na dalszy przebieg prac.
Zdenerwowanie ludzi wprowadzonych w błąd nieprawdziwymi informacjami na temat treści studium (między innymi o planach budowy autostrad ukrywanych jakoby przed opinią publiczną), podsycane przez media uniemożliwia w tym momencie jakąkolwiek rzeczową, merytoryczną dyskusję.
Zaproponowane przez prowadzącą debatę telewizyjną w dniu 16 stycznia spotkanie z komitetem protestacyjnym w szkole w Dzianiszu przyjąłem z optymizmem i nadzieją że wyjaśnimy nurtujące nas tematy.
Już na miejscu dowiedziałem się, że spotkanie przeniesiono bez mojej wiedzy do remizy nie po to, aby dyskutować o studium ale po to, aby przed kamerami telewizyjnymi wymusić na mnie wypowiedzenie umowy z Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną “PLAN” - co oznacza wstrzymanie na kilka lat dalszych prac nad projektem, gdyż całą procedurę musimy rozpocząć od początku.
Oświadczenie moje przedstawione w telewizji wzbudziło protest mieszkańców tych, którzy wnioskują o poszerzenie terenów budowlanych oraz ograniczenia budowy apartamentowców. To setki ludzi, gotowych do zbierania podpisów za kontynuowaniem pracy nad studium.
Szanowni Państwo,
Jako wójt gminy Kościelisko nie mogę dopuścić do podziału mieszkańców na tych którzy popierają studium i tych którzy chcą zaprzestania nad nim pracy.
Jedyne rozsądne stanowisko to zawieszenie pracy nad studium do momentu kiedy mieszkańcy Dzianisza, Kościeliska i Witowa sami zadecydują czy na ich terenie podjąć pracę nad projektem studium czy nie. Pozwólmy mieszkańcom Kościeliska, Dzianisza i Witowa decydować o swoim losie.
Nic o Was bez Was !
Ponieważ czuję się również odpowiedzialny za zaistniałe zamieszanie - zobowiązuję się w okresie jednego miesiąca przygotować informację na temat studium. Informacja zostanie opracowana w formie broszury którą dostarczymy do każdego domu celem zapoznania się z jej treścią.
Szanowni Państwo,
W związku z powyższym, 19 stycznia Rada Gminy Kościelisko na Nadzwyczajnej Sesji która odbyła się w Dzianiszu podjęła Uchwałę o zawieszeniu prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Kościelisko.
Oświadczam Państwu, że dopóki ja jestem wójtem nie będzie w naszej gminie żadnych autostrad, związanych z tym wyburzeń i zrobię wszystko żeby ograniczyć budowę apartamentów.

Bohdan Pitoń
Wójt gminy Koscielisko

Oświadczenie Radnych Gminy Kościelisko
Jako radni Gminy Kościelisko wyrażamy solidarność z mieszkańcami naszej gminy w rozwiązywaniu problemów, jakie pojawiły się w ostatnich tygodniach w związku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kościelisko.

Stwierdzamy jednoznacznie, że nikt z nas radnych nie popiera przebiegu jakiejkolwiek drogi szybkiego ruchu, dwupasmówki, a tym bardziej autostrady przez obszar naszej gminy.
Żałujemy, że słaba informacja naszego Urzędu Gminy doprowadziła do takich sensacji i przekłamań, jakie ostatnio pojawiły się w środkach masowego przekazu w tym temacie.
Aby zakończyć kryzys w naszej gminie podjęliśmy uchwałę o zaprzestaniu pracy nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kościelisko, chociaż nowe opracowanie miało zapewnić poprawienie braków i błędów poprzedniego Studium oraz zapewnić rozwój Gminy na najbliższe kilkanaście lat.
Jako radni wnioskujemy o zorganizowanie w każdej miejscowości spotkań w sprawie problemów i planów działania Gminy na najbliższe lata.
Wnioskujemy również o przedstawianie na bieżąco na stronie internetowej gminy: www.koscielisko.com.pl wyjaśnień Urzędu Gminy w ważnych dla mieszkańców sprawach.
Ze swej strony zapraszamy do udziału w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji oraz do kontaktu z nami, w tym poprzez Biuro Rady w Urzędzie Gminy Kościelisko.

Radni Gminy Kościelisko

W serwisie Watra fragment konferencji prasowej poświęconej temu tematowi. Mówią Małgorzata Karpiel Bzdyk, Bohdan Pitoń (wójt Gminy Kościelisko) oraz radni: Władysław Długosz (przewodniczący Rady Gminy Kościelisko), Piotr Kopeć, Andrzej Amilkiewicz.

Relacja dźwiękowa:

Foto-relacja z konferencji prasowej:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I