I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Obrady ZG ZP

(05.03.2006) W niedzielę obradował Zarząd Główny Związku Podhalan. Posiedzenie odbyło się w Domu Ludowym w Kościelisku. Program spotkania zawierał kilka punktów. Członkowie zarządu i delegaci postanowili zająć stanowisko wobec tzw. "dzikiej lustracji", która odbywa się za pośrednictwem mediów ze szczególnym naciskiem na publikacje "Tygodnika Podhalańskiego" dotyczące Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem ks. Mirosława Drozdka:

"Stanowisko Zarządu Głównego Związku Podhalan z 5 marca 2006 r.
Związek Podhalan wyraża dezaprobatę wobec sposobu przeprowadzania lustracji poprzez wybiórcze publikacje materiałów będących w posiadaniu IPN.
W ten sposób najpierw zapada wyrok, a dopiero później osoba pomówiona może dochodzić naprawienia krzywdy. Taka sytuacja dotknęła ks. Kustosza Mirosława Drozdka, który przez lata ciężką pracą, z ogromnym zaangażowaniem budował Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach a także wspierał i promował kulturę góralską, czym zasłużył sobie na wdzięczność i uznanie.
Pamiętając, jakim doświadczeniom i represjom był poddawany kościół w okresie PRL-u niechaj każdy z nas rozważy w swoim sumieniu dokonania ks. Kustosza i wesprze go modlitwą oraz dobrym słowem.
Wierzymy, że stosowne procedury instytucji państwowych i kościelnych pozwolą dojść prawdy".

Rozmawiano również o problemie ustawy śniegowej. Dyskusja zakończyła się przyjęciem następującego oświadczenia:
"Związek Podhalan zawsze bronił własności górali do rodnej ziemi. Posiadanie ziemi musi być szanowane i chronione przez prawo ale należy z tego posiadania korzystać odpowiedzialnie widząc również dobro wspólne.
Wobec wyzwań związanych z rozwojem narciarstwa Zw. Podhalan popiera te formy organizacji spółek narciarskich, w których właściciele gruntów mają swój stosowny udział lub otrzymują godne wynagrodzenie za udostępnienie terenu na rzecz trasy narciarskiej. Powstałe obecnie konflikty wynikają z zaszłości, bowiem przed uruchomieniem inwestycji wyciągowych nie ustalono wspólnie zasad korzystania z gruntów.
Występują również przypadki podkupywania gruntów przez różną konkurencję by zablokować przyszłą inwestycję ważną dla danej społeczności. Widzimy dużą rolę dla samorządów, które winny pełnić, o ile to możliwe, rolę mediatora w negocjacjach pomiędzy właścicielami a inwestorami. Sprawy winny być rozwiązywane po partnersku a nie poprzez dyktat czy to finansowy, czy własnościowy.
Gmina reprezentując dobro wspólne społeczności lokalnej w planach zagospodarowania ustalając tereny pod narciarstwo winna też, o ile to konieczne, ustalić relacje pomiędzy właścicielami a inwestorami.
Apelujemy do parlamentarzystów, samorządowców, właścicieli i inwestorów by szukali takich rozwiązań, które nie krzywdzą a zmierzają w kierunku rozwoju naszych dziedzin".

Foto-relacja z obrad:

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I