I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Stanisława Szołtysek prezesem
Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej

(10.03.2009) MSF: "W Krakowie, w siedzibie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji 3 marca 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej podczas którego wybrano Zarząd Forum na nową - dwuletnią kadencję. W wyniku głosowania Prezesem Forum na kolejną kadencję wybrano ponownie Panią Stanisławę Szołtysek - pełniącą funkcję Sekretarza Miasta Nowego Targu.

Jest to dowód dużego uznania, zaufania do osoby i fachowości p. Stanisławy Szołtysek ponieważ Forum zrzesza 155 sekretarzy samorządów pełniących funkcje sekretarzy gmin i powiatów w województwie Małopolskim, Śląskim, Podkarpackim i Świętokrzyskim.

FSSPP jest kontynuatorem działalności powstałego w 1992 roku przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego w Krakowie Forum Sekretarzy Gmin. Zadaniem Forum jest prowadzenie działalności konsultacyjno - szkoleniowej poprzez comiesięczne spotkania, promowanie nowych i bardziej skutecznych rozwiązań dotyczących funkcjonowania administracji w samorządach, wymiana doświadczeń, przygotowywanie i ocena aktów ustawodawczych dla samorządów, a również wydawanie kwartalnika - "Informator - Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej" w którym zamieszczane są wszystkie informacje związane z działaniami FSSPP

Nowy Zarząd którym kieruje nowotarska Pani Sekretarz pracuje w składzie:
Prezes - Stanisława Szołtysek
Wiceprezes - Marek Oleniacz- Sekretarz Miasta Nowego Sącza
Krzysztof Augustyn - Sekretarz Powiatu Gorlickiego
Grzegorz Tomaszczyk - Sekretarz Miasta Bielsko - Biała

Członkowie:
Piotr Cjankiewicz - Sekretarz Gminy Mogilany
Maria Daszkiewicz - Sekretarz Miasta Rabka Zdrój
Małgorzata Góralik - Sekretarz Miasta i Gminy Dobczyce
Robert Migiel - Sekretarz Gminy Raba Wyżna
Maria Pugacewicz - Sekretarz Miasta Trzebinia
Bogusława Smreczyńska - Sekretarz Miasta Zator
Wacław Zoń - Sekretarz Gminy Laskowa

Pani Prezes Stanisławie Szołtysek serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kierowaniu Forum oraz w: sekretarzowaniu" w Urzędzie Miasta Nowego Targu".

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I