I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Społeczny remont dróg polnych w Krempachach...

(08.05.2007) Franciszek Pacyga: "Zgodnie z pradawną tradycją, po zakończeniu prac wiosennych, naprawą zniszczonych przez zimę i ulewne deszcze dróg dojazdowych do pól, zajmuje się włodarzący Sołtys oraz współgospodarz Wspólnota Urbarialna. Sobota 5 maja była dniem wytężonej pracy sporej części mieszkańców wsi - czynnych rolników, gdyż obecny Sołtys p. Walenty Gryguś ogłosił i zorganizował „szarwark”- czyli czyn społeczny. Ze środków Rady Sołeckiej załatwił paliwo do traktorów oraz koparkę, a Wspólnota Urbarialna udostępniła teren i materiał żwirowy. Do pracy zgłosiło się ponad 30 chętnych rolników wraz z ciągnikami, naprawiono większość uszkodzonych dróg, oraz pogłębiono rów-fosę na ul. Tatrzańskiej.”
 

Foto-relacja (zdjęcia Franciszek Pacyga):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I